Vaat­teet ran­nal­la saivat aikaan hä­ly­tyk­sen Me­ri­jär­vel­lä – "Ti­lan­ne kääntyi parhain päin"

Jokilaaksojen pe­las­tus­lai­tos sai hä­ly­tyk­sen sun­nun­tai­na kym­me­nen jäl­keen il­lal­la Me­ri­jär­ven Lah­den­lam­men ui­ma­ran­nal­le.

Jokilaaksojen pelastuslaitos sai tehtävän Lahdenlammen rannalle.
Jokilaaksojen pelastuslaitos sai tehtävän Lahdenlammen rannalle.
Kuva: Heikki Uusitalo

Jokilaaksojen pe­las­tus­lai­tos sai hä­ly­tyk­sen sun­nun­tai­na kym­me­nen jäl­keen il­lal­la Me­ri­jär­ven Lah­den­lam­men ui­ma­ran­nal­le. Ui­ma­ran­nal­le oli jää­nyt vaat­tei­ta ja ta­va­roi­ta, mut­ta ui­ma­ria ei nä­ky­nyt ve­des­sä. He­rä­si huo­li, et­tä ui­ma­ri oli pai­nu­nut ve­den al­le ja pai­kal­le hä­ly­tet­tiin apua.

– On­nek­si näin ei ol­lut. Sel­vi­si, et­tä ta­pah­tu­ma­sar­ja oli mo­nien sat­tu­mien sum­ma, päi­vys­tä­vä pa­lo­mes­ta­ri Har­ri Huu­mo ker­too.

Kos­ka il­ta oli läm­min, ui­ma­ri jät­ti osan vaat­teis­ta ja ta­va­rois­ta ran­nal­le ja läh­ti pol­ku­pyö­räl­lä pois ran­nal­ta.

– Ti­lan­ne kään­tyi par­hain päin, kun nuo­ri­soa tuli ta­kai­sin ran­nal­le ja vaat­tei­den ja ta­va­roi­den omis­ta­ja löy­tyi.

Pe­las­tus­lai­tok­sel­ta ta­pah­tu­ma­pai­kal­le läh­ti hä­ly­tyk­sen tul­les­sa kol­me pe­las­tus- ja yk­si en­si­hoi­to­yk­sik­kö.