Pääkirjoitus

Vääntöä vaikeista asioista – tuoreet ministerit ovat keskellä EU:n päätöksenteon kovaa ydintä

Uuden hallituksen tuoreet ministerit ovat joutuneet keskelle EU:n päätöksenteon kovaa ydintä.

Puolet Suomen puheenjohtajakaudelle ajoittuvista Suomessa järjestettävistä neuvoston epävirallisista ministerikokouksista on jo pidetty. Perjantaina vuorossa olivat oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin johdolla EU:n oikeusministerit.
Puolet Suomen puheenjohtajakaudelle ajoittuvista Suomessa järjestettävistä neuvoston epävirallisista ministerikokouksista on jo pidetty. Perjantaina vuorossa olivat oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin johdolla EU:n oikeusministerit.
Kuva: EU2019

Uuden hallituksen tuoreet ministerit ovat joutuneet keskelle EU:n päätöksenteon kovaa ydintä.

Suomen vahva sitoutuminen oikeusvaltioperiaatteeseen on otettu Puolassa ja Unkarissa happamasti vastaan.

Suomen EU-puheenjohtajuuskausi jatkuu vauhdikkaana. Kuudesta epävirallisesta Suomessa järjestettävästä neuvoston ministerikokouksesta puolet on jo pidetty, kun oikeusministerit Anna-Maja Henrikssonin (r.) nuijankopautuksella päättivät kokouksensa perjantaina. Myös unionin sisäministerit kokoustivat tällä viikolla Helsingissä Maria Ohisalon (vihr.) johdolla.

Kilpailukykyministerit ja ympäristöministerit ovat jo ehtineet pitää epäviralliset ministerikokouksensa. Alkukuusta puolestaan komission jäsenet kävivät tapaamassa hallitusta. Muu puheenjohtajamylly on pyörinyt täysillä jo viikkoja.

Uuden hallituksen vasta työnsä aloittaneet ministerit ovat joutuneet lyhyellä varoitusajalla EU:n päätöksenteon kovaan ytimeen ratkomaan kädet savessa unionia hiertäviä kipukysymyksiä. Vaikeat koko EU:ta jäytävät ongelmat ovat suomalaisministereiden pöydällä.

Oikeusvaltioperiaatteen vahvistaminen ja maahanmuuttopolitiikka kytkeytyvät yleisten asioiden neuvostossa eurooppaministeri Tytti Tuppuraisen (sd.) johdolla käytäviin tuleviin rahoituskehysneuvotteluihin, jotka itsessään ovat haastavia.

Sisäministerikokouksessa kävi selväksi, että yhteinen linja Eurooppaan Välimeren yli pyrkivien maahanmuuttajien kohtelussa on vaikea saavuttaa. Tavoitteena on, että Välimeren yli pyrkiville saataisiin väliaikainen järjestelmä niin, että turvapaikanhakijat siirtyisivät nopeasti eteenpäin. Italia ja Malta ovat haluttomia ottamaan pakolaislaivoja vastaan, ellei ole tiedossa, minne pakolaiset lähetetään.

Väliaikainen järjestely edellyttää yhteistä vastuunkantoa ja jäsenvaltioiden vapaaehtoista osallistumista. Samaan aikaan eurooppalainen turvapaikkajärjestelmä pitäisi saada kestävälle pohjalle. Luottamuksen ilmapiirin rakentaminen on vaikeaa, eikä asia välttämättä ratkea Suomen puheenjohtajakaudella.

Suomen puheenjohtajakauden painopisteenä on oikeusvaltioperiaatteen toteuttaminen. Vuoropuhelun edistämisen arviointi osuu Suomen kaudelle. Lisäksi EU:n yhteisten arvojen rikkomista koskeva menettely on parhaillaan vireillä Puolaa ja Unkaria kohtaan.

Niskoittelevat jäsenmaat voidaan periaatteessa saada kuriin kiristämällä EU-rahoitusta. EU:n itäiset jäsenmaat ovat saaneet valtavia summia taloudellisten ja alueellisten erojen tasoittamiseen. Paikoin palkkana on kuitenkin ollut kiittämättömyys ja politikointi, jolla pyritään rapauttamaan yhteisten arvojen pohjalle rakentuvaa unionia.

EU:n tulevan rahoituskauden käsittely on tällä haavaa Suomen käsissä ja tarkoitus on kytkeä EU-rahan saaminen oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen.

Puolassa ja Unkarissa Suomen vakava suhtautuminen oikeusvaltioperiaatteeseen on otettu happamasti vastaan. Ei olekaan suuri yllätys, että Puola ja Unkari ovat viime päivinä mustamaalanneet Suomea.

Unionin uskottavuus, hyväksyttävyys ja yhtenäisyys ovat vaalimisen arvoisia asioita, joten siihen hintaan voidaan kestää vähän murinaa.