Uutta pank­ki­asiak­kuut­ta ei voi avata ul­ko­mail­ta käsin

Jos ulkomailla vakituisesti asuva suomalainen haluaa avata tilin uuteen pankkiin Suomessa, hänen on saavuttava asioimaan kyseiseen pankkiin voimassaolevan sosiaaliturvatunnuksen kanssa.

Jos ulkomailla vakituisesti asuva suomalainen haluaa avata tilin uuteen pankkiin Suomessa, hänen on saavuttava asioimaan kyseiseen pankkiin voimassaolevan sosiaaliturvatunnuksen kanssa.

EU- ja Eta-maiden kansalaiset, jotka asuvat kyseisissä maissa, saavat avata tilin maiden pankeissa. Pankit voivat kuitenkin harkita, antavatko ne tilisopimuksen vai eivät. Harkinta on tehtävä liiketaloudellisin perustein. Useimmissa pankeissa yleinen kieltäytymisperuste on se, ettei asiakas pysty todistamaan todellista tarvetta tilin avaamiselle.

Osuuspankissa avaamisperuste voi olla esimerkiksi varallisuus Suomessa. Danske Bankissa saatetaan kieltäytyä asiakkuudesta, jos ulkomailla asuvalla on tilinkäyttövälineet jo toisessa suomalaisessa pankissa. S-pankissa voidaan avata tili, muttei antaa Osuuskaupan jäsenyyttä, jos ulkomailla asuvalla ei ole vakituista osoitetta Suomessa.

Työ- ja elinkeinoministeriö neuvoo hoitamaan taloudelliset asiat kuntoon ennen muuttoa. Ulkomaille muuttavan kannattaa solmia tilisopimukset pankin kanssa etukäteen, ja hoitaa tarvittaessa valtakirja pankki- ja veroasioiden hoitamiseen kontaktihenkilölle Suomessa.