Ulkomaat

Hyvä paha ydinvoima – EU:ssa sen rooli on yhä ris­ti­rii­tai­nen, ja parlamentissa vastustus voi jopa kasvaa

Ranska on EU:n suurin ydinvoimamaa. Cruas Meysse on yksi monista, sillä Ranskassa on toiminnassa lähes 60 reaktoria. Esimerkiksi Saksa on sen sijaan luopumassa omistaan. KUVA: GUILLAUME HORCAJUELO
Ulkomaat 15.12.2019 8:00
Jami Jokinen

Vihreän rahoituksen leimaa ydinvoima ei näytä saavan, mutta parlamentti ei välttämättä ole niin jyrkästi jakautunut kuin miltä se näyttää. Brexit ja Saksan sisäpolitiikka näkyvät kuitenkin selvästi.

Ydinvoiman asema EU-politiikassa näyttää pysyvän ennallaan eli hyvin ristiriitaisena.

Erityisesti europarlamentti näyttää jakautuneen asiassa jyrkästi. Ilmastosyyt ovat moni paikoin lisänneet ydinvoiman kannatusta, mutta parlamentissa vastustus voi olla jopa kasvussa.

Edellisviikolla mepit äänestivät Madridin ilmastoneuvotteluihin liittyvistä EU:n periaatteista, ja esillä oli ehdotus jopa koko ydinvoima-alan alasajosta. Esitys kaatui niukasti äänin 298-322.

Tämän jälkeen komissio, jäsenmaat ja parlamentti ovat jatkaneet neuvotteluja ydinvoiman roolista niin sanotun kestävän rahoituksen taksonomiassa.

EU:n komissio ja jäsenmaiden enemmistö antaisivat ydinvoimalle suoraan vihreän leiman, parlamentti ei.

Vihreä leima on tulossa esimerkiksi aurinko- ja tuulivoimalle. Viime viikon neuvotteluissa ydinvoima lokeroitui parlamentin vaatimuksesta lopulta niin sanottuihin muutosvaiheen investointeihin.

"Turha ruveta poliittisesti arpomaan"

Parlamentin neuvottelijana toiminut Sirpa Pietikäinen (kok.) sanoo, että ratkaisuun ajoi pitkälti politiikka. Käytännössä syynä oli juuri ydinvoiman aiheuttama kahtiajako parlamentissa.

– Jos olisi päätetty poliittisesti, että ydinvoima saa tai ei saa vihreää tunnusta, toinen puoli ei olisi hyväksynyt sitä ja riittävää tukea ei olisi tullut, Pietikäinen selvittää Lännen Medialle.

Niinpä ratkaisu jätettiin harmaalle alueelle eli niin sanotun haitta-arvion varaan, kuten valmistelua tehnyt asiantuntijaryhmäkin suositteli.

Yhtäältä linjaus toteaa ydinvoiman olevan hiilineutraali vaihtoehto, mutta varolausekkeiden mukaan se ei kuitenkaan saa aiheuttaa merkittävää, pitkäaikaista haittaa.

Erityisesti ydinjätekysymyksen vuoksi linjauksen on jo kritisoitu käytännössä estävän perinteisen ydinvoiman mahdollisuudet vihreään rahoitukseen. Onko todella näin – siihen Pietikäinen ei ota kantaa.

– Tätä on turha ruveta poliittisesti arpomaan. Asia on tarkoituksella kirjoitettu niin, että ydinvoima on periaatteessa mukana, mutta harkinta tehdään haitta-arvion kautta.

Haitta-arvion tekee myöhemmin laaja asiantuntijaryhmä. On hyvin todennäköistä, että sen työskentelyssä on edessä taas uusi, tiukka ydinvoimakiista.

Ristiriita näkyy suomalaismeppienkin keskuudessa

Vuodesta toiseen jatkuva kiista näyttää siis pysyvän, mikä näkyy selvästi myös suomalaismeppien kohdalla.

Kokoomuslaisen Pietikäisen oma kanta on ollut tunnetusti ydinvoiman uustuotantoa vastustava. Olemassaolevat laitokset kannattaa hänen mielestään pitää "järkevän käyttöiän" loppuun.

– Kannatan siirtymistä kokonaan uusiutuviin.

Saman puolueen Petri Sarvamaa sen sijaan puhuu voimakkaasti ydinvoiman puolesta. Hänen mielestään ydinvoiman jättäminen pois taksonomian huipulta olisi "epärealistista" ja "naiivia".

– Muutama viikko sitten parlamentti päätti äänestää ilmastohätätilaa koskevan lauselman puolesta, ja nyt se ei olisi hyväksymässä ydinvoimaa mukaan Euroopan tulevaisuuden energiapalettiin. Kyseessä on järkyttävä ristiriita.

Rkp:n Nils Torvalds edustaa pragmaattista välimaastoa. Hän sanoo, että ydinvoima on mukana ehkä vielä pitkään matkalla kohti hiilineutraaliutta.

– Globaalisti välttämätön. Kansallisesti päätettävä, hän tiivistää.

"Aika on käymässä vähiin" – "Ydinvoima on välttämätöntä"

Miapetra Kumpula-Natri (sd.) sekä Elsi Katainen (kesk.) katsovat, että ydinvoima on tarpeen päästötavoitteiden saavuttamiseksi.

– On perusteltua pitää ydinvoima edelleen mukana energiakokonaisuudessa, vaikka uusiutuvien osuus jatkuvasti kasvaakin, Katainen sanoo.

Vasemmiston Silvia Modig karsastaa sen sijaan uusia, isoja laitoksia erityisesti hinnan ja rakentamisaikataulujen vuoksi.

– Koska aika on käymässä vähiin, tulisi kaikki mahdolliset investoinnit saada ohjattua puhtaaseen uusiutuvaan energiaan ja siten energiantuotannon murroksen vauhdittamiseen.

Kokonaan toisessa ääripäässä on perussuomalaisten Laura Huhtasaari. Hän sanoo, että ydinvoiman päätymisellä vihreän rahoituksen ulkopuolelle olisi kauaskantoisia vaikutuksia.

– Se voi pahimmassa tapauksessa estää tarvittavia ydinvoimalahankkeita esimerkiksi Suomessa, mikäli rahoituskustannukset nousevat liian korkeiksi.

Huhtasaari katsoo, että ilmastotavoitteiden saavuttaminen on ylipäätään mahdotonta ilman lisäydinvoimaa.

– Erityisesti Suomen energiaintensiivisen teollisuuden energiatarpeita ei ole mahdollista täyttää tulevaisuudessa ilman lisäydinvoimaa.

Ovi on auki erityisesti pienydinvoimalle

Pietikäinen huomauttaa, että jos perinteinen ydinvoima jäisikin ilman vihreää luokitusta, niin esimerkiksi pienydinvoimalla tai ennen pitkää fuusioenergialla voi olla siihen paremmat mahdollisuudet.

– Niitä ei ole syytä sulkea pois ihan kokonaan.

Ovi näyttää muutoinkin olevan enemmän raollaan pienreaktoreille kuin jättivoimaloille.

Esimerkiksi Modig kannattaa pienreaktorien kehityksen seuraamista. Toisaalta hän huomauttaa, että vaikka pienreaktorit nopeuttaisivat ydinvoimarakentamista ja tekisivät siitä edullisempaa, niin jätekysymystä ne eivät ratkaise.

– Ydinjätettä ne tuottavat aivan samalla tavalla kuin perinteiset ja kaikilla Euroopan mailla ei ole selvää suunnitelmaa ydinjätteen loppusijoittamiselle.

Ilmasto näkyy ydinvoimalobbauksessa vahvasti

Ydinvoimaa on viime vuosina lobattu yhä voimakkaammin nimenomaan ilmastoperusteilla ja julkisuudessakin yhä useampi poliitikko vaikuttaa kääntäneen kelkkansa tästä syystä.

Pietikäisen mukaan ilmastokriisi ei kuitenkaan ole muuttanut merkittävästi meppien suhtautumista ydinvoimaan.

– Kun on paljon työttömyyttä, työllisyys korostuu lobbauksessa. Nyt etenee ilmastokriisi, ja se on tuonut uutta puhtia ydinvoimateollisuudelle.

Huhtasaaren mielestä ydinvoiman vastustamiselle on sen sijaan vain ideologisia perusteita.

– Euroopan parlamentti on monissa muissakin teemoissa paljon punavihreämmän politiikan puolella kuin kansallisia hallituksia edustava neuvosto tai komissio.

Sävyeroja löytyy, ja käsityksetkin poikkeavat toisistaan

Joidenkin suomalaismeppien mukaan kahtiajako ei kuitenkaan ole niin radikaalia kuin miltä se näyttää.

– Aika harvat ehdottavat ydinvoiman alasajoa. Kyse on siitä, kuinka paljon sitä tarvitaan ja kuinka vihreällä statuksella voidaan rakentaa lisää, Pietikäinen toteaa.

Kumpula-Natri sanoo myös, että parlamentin jakautuneisuuden sisällä näkyy sävyeroja molemmin puolin.

Katainen puolestaan arvioi, että ydinvoimakanta olisi muuttunut parlamentissa "hieman positiivisemmaksi". Hän perustaa arvionsa ilmastoneuvotteluja koskeneeseen äänestykseen.

Sarvamaan mukaan ydinvoimakielteisyys on sen sijaan selvästi lisääntynyt. Hän katsoo, että yksi syy on eurovaaleissa kasvanut vihreiden meppiryhmä.

– Heistä käytännössä koko ryhmä vastustaa ydinvoiman roolia.

Brexit vie ydinvoimakannatusta EU:sta

Myös maiden sisäpolitiikka vaikuttaa jo nyt, ja voimasuhteet parlamentissa ovat tässä suhteessa muuttumassa.

– Britannia on ollut ydinvoimamaa. Siten Brexit näkyy tässäkin, Kumpula-Natri huomauttaa.

Erityisen merkittävä on ydinvoimasta luopuva Saksa, jolla on jäsenmaista eniten meppejä. Kansallinen päätös näkyy heidän kannoissaan myös parlamentissa.

Muita kiivaita vastustajia ovat esimerkiksi Itävalta, Hollanti ja Luxemburg.

Ydinvoimavastaisuus hankaloitti viimeksi tällä viikolla Tsekin myöntymistä vuoden 2050 hiilineutraalisuustavoitteeseen.

– Aika näyttää, miten mielipiteet parlamentissa kehittyvät, kun paine päästöjen vähentämiseen kasvaa sähköntarpeen lisääntyessä, Katainen summaa.

Pyysimme kommentteja kaikkia puolueita edustavilta suomalaismepeiltä. Vihreistä emme saaneet kommenttia.

Kestävän rahoituksen taksonomia

Kestävän tai vihreän rahoituksen luokittelulla eli taksonomialla pyritään luomaan EU-tasoiset määritelmät sille, millainen taloudellinen toiminta on ympäristön kannalta kestävää.

Järjestelmällä halutaan ohjata investointeja niin, että ne vauhdittavat siirtymistä kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa.

Arvioiden mukaan EU:n ilmastotavoitteet edellyttävät yksityisiä investointeja noin 200 miljardiilla eurolla vuosittain.

Esimerkiksi puolet Euroopan investointipankista on muuttumassa ilmastopankiksi. Triljoonia euroja hallinnoivat eläkerahastotkin vihertävät sijoituksiaan.

Taksonomia ohjaa voimakkaasti sijoittajien rahankäyttöä, ja siksi määrittely vihreäksi investoinniksi ratkaisee paljon.

Ilman sitä rahoituksen saanti voi vaikeutua, mikä ydinvoiman kohdalla voi nostaa muutenkin hintakattoja rikkoneiden hankkeiden kustannuksia.

Luokittelussa arvioidaan muun muassa eri sähköntuotantomuotoja, ja koko elinkaari huomioidaan.

Pääosassa ovat ilmastovaikutukset, mutta siinä huomioidaan myös esimerkiksi vaikutus elonkirjoon (biodiversiteetti) ja sosiaaliset vaikutukset.

Lopullinen päätös taksonomiasta on tarkoitus saada aikaan lähiviikkoina ja laki voimaan 2023.

MAINOS

Kommentoi

Näytä kaikki kommentit (23)

Jotta 1kW:n edestä uraania saadaan louhittua, tarvitaan siihen 20kw:n edestä dieseliä. Tämäkö on sitä päästötöntä energiaa?

Plutonium tehtaita ovat. Piutoniumia ei esiinny luonnossa, se rikastetaan voimalassa ja ydinkärjet tarvitsevat jatkuvasti uutta plutoniumia koska se vanhenee.
Vai luulitteko, että ydinasevaltioilla on plutonium tehtaat erikseen?
Suomi tuottaa plutoniumia ainakin Venäjälle. Ruotsi USA:an ja muihin länsimaihin.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Ei Venäjä anna suomen luopua ydinvoimasta, painostivat rankasti sipilän hallitusta, että oli Juhan pakko antaa jatko käyttö luvat nykyisille ydinvoimaloille ja seuraavana päivänä sipilän hallitus nurin

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Ydinjäte on niin kökköä ainetta että että sen tuottaminen pitäisi kieltää lailla. Ydinvoimayhtiöiden pitäisi vähintään pystyä erottelemaan ydinjätteestä korkeaktiiviset isotoopit ja ampumaan isotoopit avaruuteen jossa ne saisi säteillä satoja tuhansia vuosia.

Tulevaisuus on ilma ja maalämmössä, aurinkoenergiassa ja tuulivoimassa. Joetkin voidaan vielä jonain päivänä palauttaa ennalleen koska uusiututuva energia tuottaa riittävästä energiaa. Tulevaisuudessa jopa sähköverkot käyvät osittain tarpeettomaksi koska sähköä voidaan tuottaa ja varastoida paikallisesti.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Kiistelty Suomi-Tohtori tutkimus v. 1988 oli oikeassa:

Neuvostoliitto on ikuinen,
(joten myös Krimi-pakotteet ovat ikuisia).

Nordstream 2 joutui US ja A:n pakotelistalle valmistuttuaan, ei pakote muuten tehoa.

Pyhäjoen-voimala kokee saman kohtalon valmistuttuaan.

Mutta mitään ei ole opittu 1970-80-luvun Nokian mikroprosessori kauppa-viritelmistä Neuvostoliittoon.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Ydinvoima ei ole uusiutuvaa. Sen saasteettomana pitämiseenkin pitää uhrata mielettömiä summia ja sitoutua siihen erittäin paljon pidemmäksi aikaa, kuin mitä 1 puolue ehtii vallassa olla.
On ihan päivän selvää, ettei ydinvoima ole "vihreää"

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Vihreähän yksi tyypillisimmistä myrkyn väreistä. Sitä löytyy mm. homeista.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Minun mielestäni näissä EU-jutuissa olisi hyvä säilyttää realismin sävy samalla kun juttuja kerrotaan. Me kaikki näimme perjantaiaamuna mikä oli Britannian äänestystulos. Britit torjuivat EU:n ja vasemmistolaisuuden niin suurilla lukemilla, että jopa valtamedia joutui käyttämään termiä "vasemmiston rökäletappio". Brittannia jättää EU:n 31.1.2020 ja EU ei tule koskaan tästä toipumaan. On mielestäni harhaanjohtavaa uutisoida mistään EU:n linjauksesta tai päätöksestä kuin se olisi jokin laki tai meidän tulevaisuus. Se on juurikin EU jolla ei ole tässä ihmiskunnassa tulevaisuutta eli jos puhutaan EU:n päätöksista kuin ne meidän tulevaisuuteen vaikuttaisivat, on uutinen silloin mielestäni harhaanjohtava.

Jokainen itsenäinen ja suvereeni maa päättäkööt itsenäisesti miten elää ja toimii. Itsenäiset maat voivat toki neuvotella muiden maiden kanssa ja se jos mikä on normaalia. Mutta että tuollainen globalistien pieni porukka määrittäisi elämän miljoonille ihmisille, niin se ei toimi ja nyt ovat britit eliitin torjuneet selkeästi ja pulinat pois.

Seuraavaksi EU:n jättää todennäköisesti Ranska ja spekulaatiot kolmannesta lähtijästä käyvät villeinä.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

kumma kun mikään ei kelpaa kellekkään, aina jotain haittaa, pierukaasullako tässä kohta mennään

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Kestävän kehityksen kannalta tähän asiaan on vain yksi ratkaisu: elintason laskeminen. Sillä saavutetaan kaksi tärkeintä asiaa energiantarve vähenee ja päästöt vähenee.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Aivan naulan kantaan. Siihen, kun lisätään aurinkopaneelien käyttö, niin energian tuottajat voidaan panna polvilleen.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Kyllä kai voimaloiden kanssa elää, mikäli uskotaan pysyviin vakaisiin olosuhteisiin. Mitä nyt haveri tai pari silloin tällöin ja jätteen loppusijoitus iän kaiken vaiheessa. Mutta miten voimaloista huolehditaan, jos alkaa sotien, epidemioiden ja ties minkä isojen vitsausten aika? Tsernopyylin ja Fukushiman esimerkit kertovat, miten jo yksittäisten hajonneiden tunkioiden ääressä eivät rahkeet meinaa riittää. Entä jos voimaloita jää heitteille kymmenittäin tai sadoittain? Koittaa ihmiselle muutaman tuhannen vuoden evakko "jonnekin"...

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Ydinvoima on tähän asti ollut turvallisin energiantuotantomuoto, vähiten kuolonuhreja.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Ilmaston lämpenemisen hidastaminen nostaa energian hintaa ja tulee näkymään jokaisen palkansaajan ja kuluttajan taloudessa, mitä ei rohjeta kunnolla kertoa julkisuudessa. Ydinvoimasta luopuminen tekee asiasta vielä rankemman ja merkitsee suoraa syöttöä protestipuolueiden lapaan.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Alkaa mennä pahasti pois muodista ydinvoiman vastustaminen, kun ei vaan löydy mitään järkevää perustetta vastustamiselle.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Ydinvoima on erittäin hyvä mm. hiilen ja turpeen poistamiseksi - ja välttämätön - matkalla uusiutuvien puhtaiden - aurinko, tuuli, geo, ... - käyttöön.
Kehitys menee asteittain askeltaen - tärkeintä on oikea suunta. Eli saastuttamisesta verot heti ja tuet pois.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

..elä huoli..turve ei poistumaan poltosta tule koskaan..ei ole vaihtoehtoja..niin se vain on

Vastaa Ilmoita asiaton viesti
Viesti poistettu
Näytä kaikki kommentit (23)

Uutisvirta

7:49
Mopoauto syttyi palamaan ja tuli levisi myös viereiseen henkilöautoon Ylivieskassa – pelastuslaitos esti palon leviämisen taloon
7:00
Päivän leffapoiminnat: 1970-luvun salaliittojännäri muistuttaa, että Warren Beatty oli aikanaan karismaattinen tähti
7:00
Lentoturmatutkinta kiinnostaa ja opettaa – sarjaa on esitetty vuosituhannen alkupuolelta saakka eikä sen tenho ole laantunut vieläkään
7:00
Edullisemmat kuntosalit riisuivat palvelut ja kiristivät kilpailun – nyt tulevat boutique-salit, joissa liikutaan tyylillä Tilaajille
7:00
Rovaniemeläinen Janne Orava koulutti itsensä keittiömestarista riistamestariksi – nyt hän osaa tunnistaa kärpäsen toukista, milloin eläin on kuollut Tilaajille
6:40
Kemiin kaavailtu tehdas ei jää väylistä kiinni – Meri-Lapissa vieraillut ministeri Timo Harakka vakuutteli, että valtio kantaa kortensa kekoon
6:26
"Orkesterissamme on paljon positiivista energiaa" – Emiliano Travasino tuli Italiasta Suomeen opiskelemaan ja päätyi soittajaksi Oulu Sinfoniaan
4
Lentoturmatutkinta kiinnostaa ja opettaa – sarjaa on esitetty vuosituhannen alkupuolelta saakka eikä sen tenho ole laantunut vieläkään
4
Eri puolueet odottavat Niikolta selvityksiä esille nousseista Kiina-yhteyksistä – Epäluottamusta ei kuitenkaan ole tässä vaiheessa
3
Kyllästetyn puun kierrätyksestä vastaava Demolite Oy ihmettelee Kiertokaaren hinnoittelua – pelkää korkean jätemaksun johtavan puun ohjautumiseen jatkossa vääriin paikkoihin
2
Kemiin kaavailtu tehdas ei jää väylistä kiinni – Meri-Lapissa vieraillut ministeri Timo Harakka vakuutteli, että valtio kantaa kortensa kekoon
1
Linnanmaalle rakennetaan ekotehokas Vihreä Kortteli – tavoitteena mahdollisimman pieni hiilijalanjälki esimerkiksi betonia ja terästä vähentämällä
1
Pelicans-hyökkääjä Aleksi Mustonen vahvasti tyrkyllä Kärppiin
1
Kiinalaismatkailijat täyttävät nyt Rovaniemen, mysteerivirus saanut matkailuyrittäjät tarkkailulinjalle – "Eihän siitä vielä kovin paljon tiedetä", sanoo Joulupukin kammarin yrittäjä

Etusivulla nyt

Paikallissää

Varoituksia voimassa!

Ajokeli muuttuu huonoksi iltapäivästä alkaen maan pohjoisosassa sekä Keski-Suomen, Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa lumisateen vuoksi.

Juttutupa

Kuumin keskustelu nyt

Miksi vetää maalle sähköjä?

130 viestiä | Lue keskustelu

Päivän tykätyin viesti

Viikot töissä toisella paikkakunnalla ja viikonloput kotona

On tietenkin kokemuksia. Melko avartavia myös ammatillisesti. Se tämä meidänkin valtakunnan väki on melko erilaista, voi... Lue lisää...
Pontus.

Jari ja sarjakuvat

Jari

23.6.
Jari on tauolla.

Naapurit

23.1.
;

Uutiset osastoittain

Palvelemme sinua

Asiakaspalvelumme auttaa sinua mielellään Kalevan tilausasioissa ja muissa lukijan palveluissa.

Asiakaspalvelu

(08) 5377 610 (ma-pe 9-16)

www.kaleva.fi/asiakaspalvelu

Pohjoisen kattavimmat mediatilat ja monipuoliset markkinoinnin palvelut printtiin ja digiin.

Kaleva Media B2B asiakasratkaisut

(08) 5377 180

kalevamedia.fi/yrityksille


stats-image