Pohjois-Suomi

Pe­las­tus­­lai­­tok­sel­ta tiukka ohje Oulaisten tul­va­ti­lan­tee­seen: "Nyt ei ole oikeasti mitään järkeä lähteä katsomaan vettä, sitä on" – tie edelleen poikki

Matkanivassa olevan Knuutilantien varressa vesi virtaa vuolaasti pikkuteiden yli. KUVA: Sirpa Kortet
Pohjois-Suomi 9.6.2019 12:59 | Päivitetty 10.6.2019 7:29
Sirpa Kortet, Katri Keskitalo

Jo­ki­laak­so­jen pe­las­tus­lai­tok­sel­la on ol­lut Mat­ka­ni­va-Pe­ri­kan­gas -alu­een tul­va­ti­lan­ne seu­ran­nas­sa ja työ­lis­tal­la lau­an­tai-il­las­ta läh­tien.

Tieliikennekeskus tiedotti maanantaina aamulla, että tie 18321 on edelleen poikki, koska tiellä on vettä.

Ve­si­sa­tei­den myö­tä ti­lan­ne al­koi ke­hit­tyä sii­tä, kun peh­men­nee­seen Pe­ri­kan­kaan­tie­hen juut­tui au­to kiin­ni. Au­to oli saa­tu ir­ro­tet­tua trak­to­rin avul­la.

– Pe­las­tus­lai­tok­sen mön­ki­jäl­lä eva­kuo­i­tiin au­tos­ta kak­si hen­ki­löä kui­val­le maal­le, päi­vys­tä­vä pa­lo­mes­ta­ri Joo­se Ve­te­läi­nen ker­too.

Seu­raa­vak­si pe­las­tus­lai­tos sul­ki kul­ke­mi­sen Pe­ri­kan­kaan­tiel­lä tien mo­lem­mis­ta päis­tä.

Perikankaantie, Oulainen. KUVA: Sirpa Kortet

Toi­nen ajo­kiel­to on lai­tet­tu Mat­ka­ni­van­tien ris­teyk­seen, niin sa­no­tun nuo­ri­so­seu­ran ris­teyk­sen koh­dal­le. Poh­joi­sen sul­ku on Hie­ta­pe­rän­tien hiek­ka­tiel­lä. Kolmas sulku on Lumimetsäntiellä. 

Pe­las­tus­lai­tok­sen oh­jeis­tus on, et­tä sul­ku­ja on kun­ni­oi­tet­ta­va, ei­kä läh­det­tä­vä uh­ka­roh­ke­as­ti koit­ta­maan, pää­see­kö jo­ten­kin ete­ne­mään.

Myös tul­va-asi­as­ta kiin­nos­tu­neil­le kun­ta­lai­sil­le vi­ra­no­mai­set toi­vo­vat malt­tia, vaik­ka asia he­rät­täi­si­kin ute­li­ai­suut­ta. Uh­ka­na ovat uu­det vaa­ra­ti­lan­teet.

– Nyt ei ole oi­ke­as­ti mi­tään jär­keä kat­so­maan, on­ko siel­lä vet­tä. Sitä on, Ve­te­läi­nen pai­not­taa.

Pe­las­tus­lai­tok­sel­la on tie­dos­sa, et­tä Pe­ri­kan­kaan­tien var­res­sa ole­vat asuk­kaat ovat mo­tis­sa. Ti­lan­ne on kui­ten­kin rau­hal­li­nen ja hal­lin­nas­sa.

– Me ei voi­da nyt muu­ta kuin suo­ja­ta alu­et­ta ja odot­taa. Oh­je on, et­tä soit­to 112 -nu­me­roon, jos tu­lee hä­tä­ti­lan­ne, hän ker­taa.

Noin kahdeksan aikaan sunnuntai-iltana tiet tulvivat edelleen. Veteläisen mukaan ei auta kuin odotella veden laskemista. 

– Huomenna ei onneksi pitäisi sataa. Onneksi ei ole myöskään tarvinut hätistää pois tulvaa katsomaan tulleita sivullisia. Ihmiset ovat noudattaneet medialle annettuja ohjeita, hän kiittelee. 

Matkanivassa olleet sadekuurot ovat nostaneet veden pelloille ja metsiin. KUVA: Sirpa Kortet
Kylvöt saivat rankkakasteen, kun Matkanivassa satoi vettä lauantai-illan ja sunnuntaiaamupäivän välissä 120 millimetriä. KUVA: Sirpa Kortet
Matkanivantien varressa olevat pellot ovat muuttuneet järviksi. KUVA: Sirpa Kortet

Juttua päivitetty klo 20:10. 

Olitko paikalla Oulaisissa? Lähetä kuva tulvavesistä lomakkeella tai puhelimella numeroon 13222. 

MAINOS

Lue lisää aiheesta

Kommentoi

Näytä kaikki kommentit (28)

Män vähän ohi. Oli tarkoitus testata ilmojen Herran kanssa Oulun hulevesijärjestelmän toimivuutta. Vaikka tiet vähän kärsivät, laaki jäi pieneksi. Ouluun kuuron osuessa olisi taas päässyt Torikadulla kanoottiretkelle.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Tulvia on ollut jokialueilla aina, jääkaudesta alkaen. Milloin vettä on enemmän milloin vähemmän. Tiet tuppaa olemaan poikki joka kevät ainakin täällä Kiiminkijoen yläjuoksulla. Ylimaissa on tehty kymmeniä vuosia sitten isoja kanavia, että Iijoen tulvavettä on voitu juoksuttaa tarvittaessa sivupurojen kautta Kiiminkijokeen. Vanhoissa ja nykyään taas uusissa maakartoissa on oikein merkitty tulva-alueet maakarttoihin, ennen sen takia ettei rahalle ahneet maanomistajat voinet myydä tulvista tietämättömille oululaisille mökkitontteja arvottomilta tulva-alueilta. Tulvavesien ihastelu ja tulvivalla joella jäälautoilla että ennen tukkisumalla sestaaminen on vaha nuorten miesten rohkeuskoe. Maakansan ilmainen huvi.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Tähän ollaan tulossa 30 vuoden sisällä, rajut sääilmiöt lisääntyvät ja australias tutkijoiden painajaiset käyvät TOTEEN, kaksjalkainen
on tuhoamassa oman maapallonsa ihan itse, päästöillä, kemikaaleilla, käyttäytymisellä, luonnosta välittämättä

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

ei ihminen tätä maapalloa tuhoa tekee sen itelleen asumis kelvottomaks ja sitten kuolee pois. maapallo jatkaa olemistaan sen jälkeen ihan hyvin ja paranee ajan kans

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Jos kevät tulvaa ei tule tulee kesätulva näin on aina käynyt mökki jokirannassa seurantaa yli40 vuotta

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Ei puhu. Oulainen sijaitsee 100km Oulusta alaspäin, haloo!!. Tulva Oulaisista Haapavedelle päin, Matkanivassa

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Ikääntyneet osaajat työnjohtajiksi neuvoja antamaan. Metsäalan osaajat ja maanviljelijät tarvitsevat hyviä neuvoja selvitäkseen.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Salaojituksia kaivamaan, niitä oli ennen vanhaan. Ikäihmisiltä neuvoa kysymään, he osaavat.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Alueen metsät, sekä tuoreet ja suuria aloja sisältät raiviopellot ovat osasyynä tulviin? Perikankaantien alueella on myös erittäin paljon hakattu metsiä viimeaikoina. Vedet virtaavat alamaahan heikosti vetäviin ojiin liian nopeasti.
Valuma-alueen kokonaismaapinta-alaan ja lähes tasamaalla sijaitsevaan raiviopeltoalaan suhteutetut riittävän isot veto-ojat puuttuvat?
120 mm vettä vuorokaudessa on paljon. Se on "parhaimmillaan" koko kesäkuun tai joidenkin vuosien osalta jopa 2 kuukauden vesimäärä, mutta silti voidaan kysyä; Miksi esim. Perikankaantien alittavia siltarumpuja ja ojia on alueen kokoon nähden niin vähän, osa jopa tukossa, samoin ojat? Peltojen raivauksiin on kyllä käytetty rahaa mutta ei raiviopeltojen ja metsäojien alajuoksulla sijaitseviin, riittävästi vettä pois vieviin ojituksiin, aina isoon veteen asti?

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Tuossa talvella vielä puhuttiin siitä, ettei työttömiä ja vammaisia, joilla on vähät varat tarvitse auttaa. Pärjätköön itse.
Tämmöisenä siihen aikaan halveksittuna sanon kuitenkin, että Oulaisten suuntaan pitäisi saada se julkinen apu, mikä on kohtuudella saatavissa.
En halua lyödä niitäkään ihmisiä, jotka ovat minua olleet lyömässä

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Olet hyvä ihminen. Kysy töitä maa- ja karjatiloilta ja lisäksi hae oppisopimuskoulutukseen maatalousoppilaitokseen. Töitä riittää, asunto ja ateriat tulee usein luontoisetuna.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Mönkijällä pelastus, no eipähän kengät kastuneet.

Vähä vettä tiellä näyttäs olevan.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

jos omalle kohdalle tulee tulvatilanne.
Soiden ojitukset nostavat vettä alajuoksulla, mutta tässä ei siitä liene kysymys.
Metsänhoitoyhdistykset voisivat miettiä soiden ojittajien kanssa mistä kautta vedet juoksutetaan, ettei alajuoksun asukkaiden kiinteistöille synny vesivahinkoja. Soiden ojitusten ja arvaamattomien sääilmiöiden myötä tulvat alkavat olla jokapäiväistä kauraa...

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

ne salaojat ja veneet tulee kustantaa. Näsäviisasta. Metsän omistajat saaneet verovaroin ojittaa suonsa ja metsänsä. Heilläkö ei ole mitään vastuuta vetääkö ojat omasta metsästä eteenpäin. Syyttömät saa kärsiä...

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Onhan tuossa totuuden siemen, mutta niin on siinäkin, ettei peltojen salaojat toimi rankkasateen aikana! Tämäkin aiheuttaa tulvia. Kuvistakin sen voi hyvin huomata, pellot on veden alla! Miten käynee humuksen ja ravinteiden kulkeutumisen kanssa vesistöihin? Karjan lietettä saa levittää pellolle, eikä kukaan käytännössä vahdi, miten paljon sitä levitetään.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti
Näytä kaikki kommentit (28)

Uutisvirta

11:18
Traktorin peräkärry kaatui Siikalatvan Kestiläntiellä – toinen kaista suljettu onnettomuuspaikalla
11:16
Valio määrättiin maksamaan miljoonakorvaukset paikallismeijereille – summa kuitenkin paljon pienempi kuin alkuperäinen yli 40 miljoonan euron vaade
10:09
Hallitus esittää määrärahaa Oulun ratapihan peruskorjaukseen ja turvalaitteisiin – pohjoisen, idän ja lännen nopeista ratahankkeista päätetään myöhemmin
10:01
Oulun kaupungin puhelinliikennettä vaivannut vika saatiin korjattua, puhelinyhteydet toimivat normaalisti
9:49
Yhdysvallat lähettää lisää joukkoja Lähi-itään "puolustuksellisista syistä" – Iranin syyllisyydestä tankkeri-iskuihin uutta kuvamateriaalia
9:25
Kiimingin Jokirannan koulun rakennustyöt alkavat kesällä – koulun käyttäjät osallistuvat rakennuksen suunnitteluun
9:07
Tulipalo kerrostalossa Rovaniemellä – naapurin nopea toiminta pelasti tilanteen palon leviämiseltä
59
Kovács: "Nyt olisi tyylikästä selkeästi päättää, että palvellaan kaikkia seurakuntalaisia tasapuolisesti"
30
Erkkolan sillalla testataan infotaulua, jolta voi nähdä kevyen liikenteen liikkujien määrän – "Jos kaikki menee hyvin, näyttöjä asennetaan todennäköisesti 3-5 kappaletta"
23
ICT-alan rekrytointinälkä ei ota loppuakseen Oulun seudulla – seuraavien kahden vuoden aikana alalle tarvitaan 1800 työntekijää lisää
12
Hallitus esittää määrärahaa Oulun ratapihan peruskorjaukseen ja turvalaitteisiin – pohjoisen, idän ja lännen nopeista ratahankkeista päätetään myöhemmin
8
Eero Pyötsiä vahvin ehdokas puolustusvoimain komentajaksi – nimitys voi tulla jo loppuviikosta
8
Oulun kaupungin puhelinliikenteessä häiriöitä – hyvinvointikeskusten ajanvarausnumerot poissa toiminnasta
5
Poliisit jättikyselyssä: Turvapaikanhakijatilanne uhkaa suomalaisten turvallisuutta

Etusivulla nyt

Paikallissää

Varoituksia voimassa!

Metsäpalovaroitus on voimassa maan itäosassa, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Pirkanmaan, Keski-Suomen ja Etelä-Pohjanmaan maakunnissa, Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa lukuun ottamatta Pudasjärven, Taivalkosken ja Kuusamon kuntia sekä Ylitornion kunnassa.


Juttutupa

Päivän tykätyin viesti

Miksi vain osaa ihmisiä kuunnellaan?

Ei ole kuin yhdenlaisia persuja... Juuri niitä isoja vauvoja... Äänekkäitä isoja vauvoja... Lue lisää...
Sihveri

Jari ja sarjakuvat

Jari

23.6.
Jari on tauolla.

Naapurit

18.6.
;

Uutiset osastoittain

Palvelemme sinua

Asiakaspalvelumme auttaa sinua mielellään Kalevan tilausasioissa ja muissa lukijan palveluissa.

Asiakaspalvelu

(08) 5377 610 (ma-pe 9-16)

www.kaleva.fi/asiakaspalvelu

Kalevan medioilla tavoitat 331 000 lukijaa.

Yrityspalvelut

(08) 5377 180

yrityspalvelut.kaleva.fi


stats-image