Pohjois-Suomi

Emätön hirvenvasa tuli vaikertaen talon pihapiiriin Haapavedellä – Karoliina Törmälehto antoi vasalle ternimaitoa ja vie sen nyt Ranuan eläinpuistoon

Törmälehdon taloudessa otettiin kuva hirvenvasasta Karoliina Törmälehdon sylissä.
Pohjois-Suomi 12.5.2019 21:16
Sir­pa Kor­tet

Haa­pa­ve­ti­sen Ka­ro­lii­na Tör­mä­leh­don per­heen na­vet­ta­ra­ken­nus on tär­keä tur­va­paik­ka hir­ven­va­sal­le. Sun­nun­tai­na, äi­tien­päi­vä­nä, Ka­ro­lii­nas­ta tuli va­sal­le kuin va­ra­äi­ti, joka an­toi hen­nol­le met­sä­ne­läi­mel­le ruo­kaa ja suo­jaa.

– Aa­mul­la na­ve­toin­nin ai­kaan mies kuu­li ih­meel­lis­tä ään­tä ul­koa. Se ei ol­lut mi­kään lin­tu, Tör­mä­leh­to muis­te­lee.

Ää­ni oli eläi­men vaikerrusta.

Tar­kis­tus­kier­ros pi­ha­pii­ris­sä ja lä­hei­sen met­sän­reu­nas­sa pal­jas­ti, et­tä ää­nen­pääs­tä­jä oli hir­ven­va­sa, joka hiip­pai­li alu­eel­la yk­si­nään. Kun Ka­ro­lii­na läh­ti it­se­kin kat­so­maan eläin­tä, se oli jo eh­ti­nyt tul­la hei­dän ko­ti­pi­haan­sa ros­ka-as­ti­oi­den luo.

– Vasa oli il­man emää ja it­ki, Tör­mä­leh­to sa­noo.

Hän oli yh­tey­des­sä tut­ta­vaan­sa Kai­su Sep­pään, jon­ka kans­sa mie­tit­tiin, mi­ten oli­si jär­ke­vin­tä ede­tä asi­as­sa.

– Ei mi­nun sy­dä­mel­lä­ni eläin­tä voi­nut jät­tää hoi­ta­mat­ta, Tör­mä­leh­to sa­noo.

Nai­set oli­vat ot­ta­neet yh­teyt­tä po­lii­siin ja ky­sel­leet, on­ko alu­eel­la ol­lut mah­dol­li­ses­ti hir­vi­ko­la­ria, jos­sa va­san emä oli­si me­neh­ty­nyt. Epäi­ly­nä mie­li­ku­vis­sa ovat myös mah­dol­li­set su­det, jot­ka ovat voi­neet syö­dä va­sal­ta emän. Mi­tään var­muut­ta täs­tä­kään asi­as­ta ei ole.

– To­sin, mi­ten tämä vasa sit­ten oli­si enää elos­sa, Tör­mä­leh­to tuu­mii.

Neu­vok­kai­na nai­set soit­ti­vat myös Suo­men eri eläin­tar­hoi­hin.

Eläin­tar­hois­sa pi­det­tiin to­den­nä­köi­se­nä sitä, et­tä vasa on etään­ty­nyt emäs­tään.

– Kor­ke­a­saa­res­ta sain neu­vo­ja, mi­ten va­san kans­sa pi­tää toi­mia. Soi­tim­me vie­lä Ra­nu­an ja Äh­tä­rin eläin­puis­toi­hin­kin.

Eläin­tar­hois­sa pi­det­tiin to­den­nä­köi­se­nä sitä, et­tä vasa on etään­ty­nyt emäs­tään. Ky­lä­läis­ten ha­vain­to­ja ke­rä­tes­sään nai­set oli­vat saa­neet tie­to­ja, et­tä yk­si­näi­ses­tä va­sas­ta oli teh­ty ha­vain­to­ja jo edel­lis­päi­vi­nä.

Nyt Suo­tu­pe­räl­lä tal­tee­no­tet­tu vasa on näh­ty ai­em­min jon­kun mat­kan pääs­sä Ke­son­tiel­lä, Haa­pa­ve­del­lä.

Vasa oli ol­lut kiin­ni­o­tet­ta­es­sa kesy ja pyr­ki­nyt ha­keu­tu­maan myös ta­lon omis­ta­jien koi­ra­häk­kiin koi­rien luok­se. Nai­set ar­ve­le­vat va­san ole­van noin yh­den tai kor­kein­taan kah­den vii­kon ikäi­nen. Näl­kä al­koi jo nä­kyä eläi­mes­tä.

– Se oli jo ai­van luu­ta ja nah­kaa, Tör­mä­leh­to ker­too.

Eläin­tar­has­ta saa­tu­jen oh­jei­den pe­rus­teel­la aloi­tet­tiin ruo­kin­ta, jota on jat­ket­tu koko sun­nun­tain ajan.

– Olen su­lat­ta­nut sil­le ter­ni­mai­toa ja an­ta­nut mai­toa pul­los­ta pit­kin päi­vää, hän jat­kaa.

Hoi­va, tur­va ja huo­len­pi­to ovat tuo­neet Ka­ro­lii­nal­le uu­den sy­dä­nys­tä­vän. Vasa on kiin­ty­nyt päi­väs­sä hä­neen niin, et­tä se seu­raa pe­räs­sä sin­ne, min­ne Ka­ro­lii­na me­nee­kin.

– Ei se pai­na­kaan kuin noin 10 - 12 ki­loa, hän yn­nää.

Sun­nun­tai­päi­vän hui­pen­nut­tua il­taan Ra­nu­an eläin­tar­has­ta on ol­tu Tör­mä­leh­toon yh­tey­des­sä. Eläin­tar­ha on val­mis ot­ta­maan va­san suo­jiin­sa.

Il­ta­yh­dek­sän tie­noil­la suun­ni­tel­ma va­san mat­kas­ta on val­mii­na.

– Lai­tan va­san laa­ti­kos­sa far­ma­ri­au­toon koi­ra­ver­kon taak­se. Läh­den aa­mu­yös­tä aja­maan ja vie­mään sitä Ra­nu­al­le, Tör­mä­leh­to ker­too.

Eläin­tar­has­ta on lu­vat­tu, et­tä or­po vasa saa siel­tä uu­den ko­din.

– On­nek­si se on leh­mä­va­sa, kos­ka eläin­puis­to ot­taa vain naa­rai­ta, jo­ten se saa jää­dä eläin­puis­ton asuk­kaak­si, Tör­mä­leh­to iloit­see.

MAINOS

Kommentoi

Näytä kaikki kommentit (69)

Parempi olis ollu jos olis saanu olla metsässä kasvamassa niin olis saatu se syksyllä vasakiintiöön, vasat hankala pyytää kun niitä vähän.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Todennäköisesti sudet viattomia. Isot ja pienemmät autot vaurioittaa luontokappaleita, eikä aina henkikään säästy. Joten ihminen voi olla ns. syyllinen.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Todennäköisesti sudet saaneet emän saaliikseen.emä ei ole jatkuvasti vasan luona.käy imettämässä välillä.alueella runsas susikanta.tämä on todennäköisin vaihtoehto.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

kyllä Karoliinasta " huokuu" että tykkää työstään maalla eläinten kanssa , ja tiennyt mitä pitää tehdä luonnon eläin vaaville:) on niin huolehtivaiset otteet. hyvää jatkot .

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

On se jännä, miten tuo vasa herättää sympatiaa kun puhutaan ihan vauvasta, mutta 2 vuoden päästä tuokin haluttaisiin hengiltä, koska vaarantaa ihmishenkiä liikenteessä. Onko rotan poikanenkin vauva? Miksi söpöt saa erityiskohtelua?

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Eläimillä on kyky muodostaa kiintymyssuhteita ja aivan varmasti itki emoaan. Hyvä, että Ranualle pääsi. Siellä voi moni muuten eläimistä tietämätön päästä tutustumaan suomalaisiin lajeihin. Vaikka hirvenmetsästys on monin paikoin välttämätöntä, on nuo eläimet silti upea osa Suomen luontoa.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Emä saattoi viedä susilaumaa etäämmälle , mutta totta on se että ei ole kaksinen tulevaisuus eläintarhassakaan , vankeudessa .

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Eiköhän se olisi kuulunut luontoon tuollainenkin eläin ja kyllä se varmasti olisi siitä selvinnyt. Nyt joutuu tarhaan ja ankea häkkielämä edessä.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Olisi , jos emä olisi rinnalla kulkenut.
Hyvä että pääsee eläintarhaan ilostuttamaan pieniä ja isoja asiakkaita.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Poika. Nyt kun ei ole emää ohjaamassa, niin onhan se hyvä juttu, että hoitoon pääsee. Mutta jääkö se tarhaan loppuelämänsä ajaksi ja ankeaan sellaiseen. Toivottavasti päästävät jossakin vaiheessa pois tarhasta.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Hienoa, että huolehdit eläinvauvasta. Hienoa kun viet sen jatkohoitoon. Hyvin toimittu.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Liikutuin. Olet ikuisesti tuon hirvenvasan sydämessä. Käyhän katsomassa kuinka hän kasvaa Ranualla sitten.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Hyvää toimintaa, kyllä karjatilalliset tietää ja osaa arvioida, milloin hirven vasalla on hätä ja nälkä. Turhaa toitotusta ettei noin olisi saanut tehdä.
Hienoa toimintaa onnea "vuoden hirviäiti"!! Kyllä maaseutu toimii.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Olemme löytäneet luonnosta oman poron orvoksijääneitä poronvasoja sattumalta,joilta on peto syönyt emän,poronvasat on tuotu kotihoitoon ,todella harvinaista että vasa selviää pienenä ihmisen hoidossa elävänä ,todella haastava työ , vasa leimautuu ihmiseen eikä se enää selviydy itsenäiseen elämään luonnossa, todellakin on kova päätös eettisesti jos jättää Vasan kuolemaan nälkään .Ei elä syömättä monta vuorokautta, on hienoa kun on vielä kovassa maailmassa inhimillisyyttä.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Siinä ei sinänsä ole mitään epäinhimillistä vaan se on ihan normaalia elämää luonnossa että vasojakin kuolee. Olisin kyllä itsekkin saattanut hoitaa mutta en olisi tuomitsemassa jos joku olisi jättänyt hoitamatta.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti
Näytä kaikki kommentit (69)

Uutisvirta

121
Uimarantojen vähäiset parkkipaikat jokakesäinen ongelma Oulussa – "Aika hurjan näköistä, kun nurmikoilla on autoja miten sattuu"
84
Asuntosijoittaminen on vilkasta Oulun alueella – "Se on ihan hyvä tapa säästää, että nuorena ostaa yhden tai kaksi sijoitusasuntoa"
33
Asunnon liian korkea lämpötila helteellä voi oikeuttaa vuokranalennukseen – "10–20 prosenttia siltä ajalta, kun huoneiston lämpötila ylittää 32 astetta"
32
Työttömyys laski Pohjois-Pohjanmaalla verrattuna viime vuoteen – katso tästä, millä aloilla on eniten avoimia työpaikkoja
21
Kalevan kesäterassiäänestyksen voitosta käytiin kova kilpailu – voittajaksi nousi kauppatorin Keltainen Aitta, hopeaa Tuiraan
18
Qstockin liikennejärjestelyt huolettavat Pikisaaren asukkaita – aiemmin autoiluun saaressa vaadittiin festivaalin aikana ajolupa, nyt järjestelystä ollaan luovuttu
18
Työministeri Harakan ensi toimet työllisyyden parantamiseksi – työttömille yksilöllistä valmennusta ja palkkatukeen lisää rahaa

Etusivulla nyt

Paikallissää

Varoituksia voimassa!

Metsäpalovaroitus on voimassa Uudenmaan, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson, Etelä-Karjalan, Keski-Suomen, Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa, Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa lukuun ottamatta Taivalkosken ja Kuusamon kuntia sekä seuraavissa Lapin kunnissa: Simo, Ranua, Kemi, Keminmaa, Tornio, Ylitornio, Tervola, Pello, Rovaniemi, Kolari, Sodankylä, Enontekiö ja Inari.

Hellevaroitus: Lähivuorokauden aikana on odotettavissa tukalaa hellettä koko maassa lukuun ottamatta Pohjois-Karjalan ja Etelä-Karjalan maakuntia sekä Enontekiön kuntaa.

Juttutupa

Päivän tykätyin viesti

Hakkaraisen Teuvo on kyllä aika äijä sanon minä

Ajatelkaapa tilannetta, että eduskunnassa olisi 100 Hakkaraista ja 100 Huhtasaarta, noin kuvaannollisesti. Kävisikö niin... Lue lisää...
Tenavatähti

Jari ja sarjakuvat

Jari

23.6.
Jari on tauolla.

Naapurit

23.7.
;

Uutiset osastoittain

Palvelemme sinua

Asiakaspalvelumme auttaa sinua mielellään Kalevan tilausasioissa ja muissa lukijan palveluissa.

Asiakaspalvelu

(08) 5377 610 (ma-pe 9-16)

www.kaleva.fi/asiakaspalvelu

Kalevan medioilla tavoitat 331 000 lukijaa.

Yrityspalvelut

(08) 5377 180

yrityspalvelut.kaleva.fi


stats-image