Kotimaa

Syytteet hylättiin, päällikköt saavat virkansa takaisin, valtiolle 620 000 euron lasku – Syyttäjä: "Helsingin poliisilla kävi säkä"

Nykyään eläkkeellä oleva poliisiylijohtaja Mikko Paatero (edessä) toimi poliisiylijohtajana rikosepäilyjen aikaan. KUVA: Kimmo Penttinen
Kotimaa 19.6.2019 12:32 | Päivitetty 19.6.2019 13:53
Petteri Lindholm

Oikeuden mukaan tietolähteiden kirjaamiseen ei ollut syytteiden aikaan lain mukaista menettelytapaa, joten kaikki syytteet hylättiin. Syytteiden ensisijainen hylkäysperuste näyttää olevan ristiriidassa poliisin ylijohdon ja tietosuojavaltuutetun näkemysten kanssa, arvioivat jutun syyttäjät. Valtio joutuu korvaamaan syytettyjen oikeudenkäyntikuluja yli 620 tuhatta euroa.

Helsinki

Helsingin käräjäoikeus on hylännyt kaikki syytteet poliisin ylintä johtoa ja Helsingin poliisilaitosta koskeneessa virkarikosasiassa.

Sisäministeriö kertoi heti tuomion julkistamisen jälkeen, että syytteistä vapautetut poliisipäälliköt Robin Lardot ja Lasse Aapio palaavat hoitamaan tehtäviään.

Aapio on Helsingin poliisipäällikkö ja Lardot keskusrikospoliisin (Krp) päällikkö.

Syyttäjien aikeissa on valittaa käräjäoikeuden tuomiosta.

Lähes viisi vuotta kestäneessä tutkinnassa ja viime lokakuussa alkaneessa oikeudenkäynnissä puitiin sitä, rikkoivatko syytetyt virkavelvollisuuttaan, kun Helsingin huumepoliisi ei pitänyt kirjaa käyttämistään tietolähteistä eli "vasikoista" kuten säännökset vaativat.

Poliisijohdon osalta selvitettiin, laiminlöikö johto alaistensa valvonnan, kun poliisijohto ei puuttunut tietolähteiden rekisteröinnin puuttumiseen.

Lardot'n ja Aapion lisäksi syytettynä olivat eläkkeelle sittemmin jääneet poliisiylijohtaja Mikko Paatero ja Helsingin poliisipäällikkö Jukka Riikonen. Virkaansa palaava poliisipäällikkö Lasse Aapio toimi rikosepäilyiden aikaan Helsingin apulaispoliisipäällikkönä.

Helsingin huumepoliisista syytettynä oli entinen päällikkö Jari Aarnio ja kaksi hänen entistä alaistaan, jotka syytteiden mukaan olivat jättäneet varsinaiset tietolähderekisterit kirjaamatta.

Valtio velvoitettiin korvaamaan vastaajien oikeudenkäynti- ja asianosaiskuluja yhteensä yli 620 000 euroa. Oikeudenkäynnin viivästymisen vuoksi valtio velvoitettiin lisäksi maksamaan hyvitystä kahdelle vastaajalle yhteensä 7 000 euroa.

Tietolähteiden rekisteröimiseen ei ollut lain mukaista menettelytapaa

Tietolähteiden rekisteröinti olisi lain mukaan edellyttänyt valtakunnallisen tietolähderekisterin perustamista, oikeus totesi tuomiossaan.

Tällaista rekisteriä ei kuitenkaan ollut olemassa ennen vuotta 2018, joten tietolähteiden rekisteröimiseen ei syytteiden tekoaikana ollut lain mukaista menettelytapaa.

Siksi syytetyt eivät voineet oikeuden mukaan syyllistyä väitettyihin virkavelvollisuuksien rikkomisiin.

Oikeus katsoo myös, ettei asiassa tullut näytetyksi, että poliisijohto olisi ollut tietoinen siitä, että Helsingin poliisilaitos menetteli tietolähdetoiminnassaan virheellisesti.

Tuomion mukaan Helsingin poliisilaitoksen tietolähdetoiminnan osalta nimenomaisia virkavelvollisuuksia oli vastaajista vain poliisikomentaja Riikosella sekä kahdella Aarnion alaisella huumerikosyksikössä.

Syyttäjä: Helsingin poliisilla "kävi säkä"

Syyttäjien aikeissa on valittaa tuomioista hovioikeuteen, sanoo jutun toisena syyttäjä toiminut kihlakunnansyyttäjä Harri Tiesmaa.

– Ehdimme arvioida ensisijaista syytteiden hylkäämisperustetta, eikä se vastaa syyttäjien käsitystä. Ensivaikutelmalta se ei vastaa myöskään poliisiylijohdon eikä tietosuojavaltuutetun näkemystä, Tiesmaa sanoo.

Ensisijainen hylkäämisperuste näyttää olevan Tiesmaan mukaan se, että tietolähteiden kirjaamiseen käytetyt poliisilaitoskohtaiset rekisterit eivät tuomion mukaan ole lainmukaisia.

– (Poliisihallituksen rikosepäilyiden aikaisen poliisijohtaja) Lardot'n oma linjaus oikeudenkäynnissä oli, että paikallisia rekisterejä käytetään, kunnes valtakunnallinen rekisteri saadaan perustetuksi.

Tiesmaa huomauttaa, että oikeudenkäynnissä todistajana ollut tietosuojavaltuutettu esitti vastaavan näkemyksen.

Helsingin poliisilaitoksen "näyttää pelastaneen syytteistä" Tiesmaan mukaan se, että paikallisten tietolähderekisterien käytöstä ei oltu tehty muodollista, hallinnollista päätöstä.

Sen puuttumista oikeus pitää merkkinä paikallisten rekisterien lainvastaisuudesta.

– Helsingin poliisilla kävi säkä siinä, että ylijohto ei tuntenut lakia, eikä siksi tehnyt hallinnollista päätöstä paikallisten rekisterien käytöstä. Eihän siellä ole voitu ymmärtää, että paikalliset rekisterit ovat käräjäoikeuden mukaan lainvastaisia, Tiesmaa toteaa.

Tiesmaa pohtii, seuraako oikeuden ratkaisusta se, että muiden poliisilaitosten paikalliset tietolähderekisterit ovat olleet lainvastaisia.

– Käräjäoikeus ei tietysti ota siihen varsinaisesti kantaa, mutta tällainen seuraus siinä voisi olla.

Syyttäjät: tietolähteiden kirjaamiseen ei löytynyt halua, puolustus: säännökset olivat epäselviä

Syyttäjät kiteyttivät maaliskuussa antamissaan loppulausunnoissa, että tietolähteiden puuttumisessa on ollut kyse asenneongelmista, joissa "tietolähdemääräysten noudattaminen ei ole ollut poliisijohdon prioriteeteissa".

– (Syytetyt) eivät kertomansa mukaan myöskään osanneet tulkita lakia ja muita säännöksiä edes silloin, kun he ovat itse olleet mukana laatimassa niitä, kihlakunnansyyttäjä Harri Tiesmaa sanoi.

Kuulusteluissa ja oikeudenkäynnissä syytetyt ovat olleet syyttäjien mukaan "muistamattomia, ymmärtämättömiä ja tietämättömiä siitä, mitä kentällä tapahtui".

Syytetyt puolustautuivat muun muassa sanomalla, että rekisterimääräykset ovat olleet "erittäin epäselviä".

Aarnion puolustuksen mukaan rekisteriä ei ole pidetty, koska se olisi vaarantanut jopa tietolähteiden hengen. Poliisipäälliköiden ja -johdon on täytynyt Aarnion mukaan tietää huumepoliisin linja.

Poliisijohtajat vetosivat etenkin siihen, etteivät he ole olleet tietoisia Helsingin poliisin puutteista tietolähteiden kirjaamisessa. Luotto Aarnioon on ollut voimakasta, eikä alaisten toimia ole siksi pengottu, entisen poliisipäällikkö Riikosen asianajaja sanoi.

Tutkinta alkoi jo vuonna 2013

Vyyhti käynnistyi vuonna 2013, kun silloinen sisäministeri Päivi Räsänen (kd.) teki tutkintapyynnön Helsingin poliisin tietolähteiden käytöstä.

Jari Aarnio oli vangittu hieman tätä ennen niin sanotussa Trevoc-tutkintahaarassa.

Siitä Aarnio tuomittiin vuonna 2017 kolmen vuoden vankeuteen ja yli 100 000 euron vahingonkorvauksiin muun muassa lahjuksen ottamisesta, virka-aseman väärinkäyttämisestä ja petoksesta, jotka olivat kaikki muodoltaan törkeitä.

Lähtölaukaus tietolähdejutulle oli juuri Aarnion kiinniotto. Pian sen jälkeen Helsingin Sanomat kertoi Aarnion johtaman huumepoliisin tietolähteiden epäselvyyksistä, jonka jälkeen Räsänen teki tutkintapyyntönsä

Ennen tutkintapyyntöään Räsänen yritti selvittää asiaa useaan otteeseen poliisihallinnon sisällä, mutta hänen mukaansa Poliisihallitus ei antanut kunnollista vastausta sisäministeriön selvityspyyntöihin.

Lopulta Räsänen oli kysynyt Helsingin huumepoliisin tietolähteiden määrästä suoraan Paaterolta, jonka vastauksen mukaan rekisteröityjä tietolähteitä ei ollut lainkaan, vaikka yleisen käsityksen mukaan Helsingin poliisilla oli kaikkein kattavimmat tietolähteet.

Kun Räsänen kuuli Paateron vastauksen, hän kertoi järkyttyneensä.

Myöhään samana iltana hän teki tutkintapyynnön Valtakunnansyyttäjävirastolle, koska hän koki, ettei asiaa ollut mahdollista selvittää poliisin sisällä.

Päivi Räsänen: Tietolähteiden turvallinen rekisteröinti toimi KRP:ssä ja suojelupoliisissa

Helsingin poliisilaitoksen lisäksi Räsänen selvitti KRP:n ja suojelupoliisin tietolähteiden rekisteröintiä.

Selvityspyyntöjen perusteella Räsänen totesi Ylelle, että rekisterinpito on mahdollista hoitaa lain vaatimalla tavalla, mutta niin, ettei tietolähteiden henkilöllisyys paljastu.

Räsänen perusteli Valtakunnansyyttäjälle tekemäänsä tutkintapyyntöään sillä, että poliisin toimia on pystyttävä valvomaan.

Tietolähteitä ei saa käyttää viranomaisvaltuuksia edellyttäviin tehtäviin, eikä tietolähteiden mahdollisia omia rikoksia voi katsoa sormien läpi, vaikka tekijä antaisi tietoja poliisille.

Jos tietolähteitä ei kirjata, uhkana on esimerkiksi se, että poliisi voisi perustella omaa, mahdollisesti rikollisuuteen tähtäävää yhteydenpitoaan rikollisten kanssa piiloutumalla tietolähdetoiminnan taakse.

MAINOS

Kommentoi

Näytä kaikki kommentit (28)

Suurenmoista miten hyviä diilejä on onnistuttu aktiivisuuden ansiosta järjestämään.

Näyttää siltä että tässä vaiheessa tähän on käytetty tuhannen
työttömän passivisuuden
osoituksena menetetty aktiivimalli
korvaus.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Halveeraako syyttäjä käräjäoikeutta jos ja kun syyttäjä epäilee syytettyjen vapauttavan tuomion perustuvan "säkään"??

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Vuosikausia poliisi on ollut perustamassa oman hallituksen omine lakitulkintoineen kansan valitseman eduskunnan rinnalle. Nyt sille tuli ainakin vakava varoitus. Poliisivaltion tunnusmerkkeihin pitää puuttua ankarammin.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Ei voi olla totta. Tämä on kuin Neuvostoliitossa - näytösoikeudenkäynti. Oikeusvaltion irvikuva.
Missään tapauksessa näitä tyypeistä yhdelläkään ei ole mitään asiaa takaisin poliisin tehtäviin.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Eläkeukkoja jo ovat, mutta tarpeeton käräjöinti syyttäjältä.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Vapauttava tuomio on oikea. Kerrankin järki oli mukana. Selkeä ajojahtihan tuossa on kyseessä. Kuten Aarnionkin osalta.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Kyllähän tää oli monimutkainen homma. Mutta aarniohan sai tuomion minkä suoritti. Mutta muista sai vapautuksen. Ja jos nämä vinkki miehet joutuu johonki rekisteriin niin ne loppuu ihan varmasti

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

En väitä olevani objektiivinen, koska olen työskennellyt erään syytteestä nyt vapautetun kanssa vuosien ajan. Hän on hyvä virkamies, älykäs, tehokas ja hyvä moraaliltaan. Esimerkillinen poliisi, esimies ja työtoveri. Hänen helvettinsä ei ole vielä ohi, tuskin alioikeuden päätös jää voimaan. Valaansa uskovan ja sitä noudattavan virkamiehen maine on kärsinyt syyttä.

Kaikesta huolimatta ministeri Räsänen toimi oikein, tutkinta on suoritettu, syyttäjä on toiminut virkavelvollisuutensa edellyttämällä tavalla ja oikeus on harkinnut ja tuomitsee. Meidän on voitava luottaa, rikoksesta joutuu vastuuseen, oli sitten kuka tahansa. Jos saa ennustaa, päätöksestä valitetaan, koska tietolähteitä ei ole - käräjäoikeuden päätöksestä huolimatta - rekisteröity Helsingin poliisilaitoksella lain edellyttämällä tavalla. Joku on laiminlyönyt velvollisuutensa.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Siltähän tuo vaikuttaa, että nyt päättyneen (ja mahdollisesti ylempiin asteisiin eskaloitavan) jutun lisäksi pitää selvitää kenen vastuulla oli lain vaatimien rekisterien puuttuminen?

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Tavallinen harka housut osaisi jo paremmin johtaa oikeutta kuin syyttäjät

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Päivi Räsänen saa aikaan rahanmenoa sekä valtiolle että kirkolle-tuottelias nainen, mutta aiheuttaa vain menoja ja menetyksiä!

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Mielestäni näin selvässä jutussa vastuussa olevalta syyttäjältä pitäisi veloittaa valtiolle aiheutunut taloudellinen vahinko kokonaan.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Syyttäjät ovat ammattitaidottomia kun lähtevät syyttelemään turhista. Tuoreimpana esimerkkinä eilen esille tullut Tynkkysen kiihottamisjuttu. Jotenkin tuntuu että Suomessa ollaan menossa polittisiin oikeudenkäynteihin ja noitavainoihin.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Nykyisin näyttää siltä, ettei syyttäjillä oikein käy tätä säkää. Kalliita ovat valtiolle tällaiset syyttäjät.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Totuushan on ainoastaan se, että ilman tietolähteitä, olisi rikollisilla ollut helppoa Suomessa, tietolähteet ns. vasikat ovat selvittäneet rikoksia poliisille ja tutkijoille vuosikausia.
Räsänen alkoi suojella pelkästään kirjaamisten ja ilmeisesti mielestään rehellisyyden nimissä, pelkästään rikollisia, kukaan ei ala omalla nimellään auttamaan poliisia tutkimisessa, ei kukaan, siinä riski paljastua suuri. Tottahab poliisi tarkistaa äärettömän hienotunteisesti ja tarkasti tietolähteiden antamat tiedot, ennenkuin syyte asteelle mennään, lähde auttaa tutkitaa, saadaanrikokset selvitettyä.
Tavallinen kansalainen hyötyy eniten siitä, kun rosvot jäävät kiinni, mitä isompi sitä parempi, onhan siellä jopa poliisin korkein virkamies ollut pitkään syytettynä, tuskin ilman vasikoita sekään olisi koskaan selvinnyt.
Tutkiminen on kallista ja rikolliset on aina edellä.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti
Näytä kaikki kommentit (28)

Uutisvirta

0:07
Kreikka järjesti myöhäisillan ottelussa yllätyksen – voitto Liechtensteinista riittää Suomelle EM-kisapaikkaan
15.10.
Kun yksi meni sisään, Teemu Pukki päätti tehdä toisen maalin samalla tavalla – Huuhkajat on nyt voiton päässä EM-kisapaikasta Tilaajille
15.10.
Mika Nurmela hehkui tyytyväisyyttä Huuhkajien voiton jälkeen, mutta kiisti tuhonneensa päävalmentaja Kanervan lippalakin
15.10.
Apuja ei tullut Ranskastakaan, Kärpät Skellefteå-voitosta huolimatta ulos Mestarien liigan pudotuspeleistä – Manner: ”Emme pystyneet parempaan, joten emme jatkopaikkaa ansainneetkaan”
15.10.
Oulun Kiviniemeen tulee pätkä uutta raidetta, jota pitkin malmijunat ajavat Kainuusta suoraan etelään – Heikkilänkankaalle rakennetaan kilometrin pituinen sivuraide
15.10.
Kärppien ja Skellefteån kohtaaminen ratkesi vasta voittolaukauskilpailussa – katso kuvia ottelusta
15.10.
Säveltäjäkonkari Kaj Chydenius: "Jos teen sata laulua, ja niistä vaikkapa neljä ovat hyviä, loput 96 huonoa eivät haittaa tippaakaan"

Etusivulla nyt

Paikallissää

Varoituksia voimassa!

Ajokeli muuttuu huonoksi yön aikana Kainuun maakunnassa ja Koillismaalla sekä seuraavissa Lapin kunnissa: Posio, Kemijärvi, Salla, Pelkosenniemi ja Savukoski lumi- tai räntäsateen vuoksi.

Juttutupa

Päivän tykätyin viesti

Kenelle ilmainen ruokakassi kuuluu ?

Ilmainen ruoka kuuluu jokaiselle joka kehtaa sellaisen käydä noutamassa. Se on kuitenkin selvää säästöä vaikka rahaa ruo... Lue lisää...
Dick Nordic

Jari ja sarjakuvat

Jari

23.6.

Naapurit

16.10.

Fingerpori

16.10.
;

Uutiset osastoittain

Palvelemme sinua

Asiakaspalvelumme auttaa sinua mielellään Kalevan tilausasioissa ja muissa lukijan palveluissa.

Asiakaspalvelu

(08) 5377 610 (ma-pe 9-16)

www.kaleva.fi/asiakaspalvelu

Kalevan kokonaistavoittavuus on 86 % Oulun markkina-alueen kuluttajista viikossa.

Kaleva Media Yrityspalvelut

(08) 5377 180

kalevamedia.fi/yrityspalvelut/


stats-image