Kotimaa

Per­he­hoi­ta­jat: Yhteistyö Oulun las­ten­suo­je­lun kanssa ongelmallista - asenne nuivaa ja lasten asioita sanellaan

KUVA: Jarmo Kontiainen
Kotimaa 17.12.2017 8:30
Susanna Kemppainen

Oulun Seudun Perhehoitajat ry on huolissaan yhteistyöstä Oulun kaupungin lastensuojelun kanssa.

Yhdistyksen puheenjohtajan Pasi Oravan mukaan hän on saanut perhehoitajilta viime vuosien aikana kymmeniä yhteydenottoja, joissa nostetaan esiin erilaisia toistuvia yhteistyöongelmia.

Perhehoitajien keskuudessa koetaan, että lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden ja sosiaalitoimen johdon asenne perhehoitajia kohtaan on muuttunut selvästi nuivemmaksi ja huonommaksi.

– Heitä ei enää kohdella tasavertaisina yhteistyökumppaneina, saati arvostavasti. Oulu näyttää unohtaneen, että perhehoitajat avaavat kotinsa ulkopuolisille ihmisille toteuttaessaan tehtävää, jonka järjestäminen on kaupungin lakisääteinen velvollisuus, Orava toteaa.

Ongelmia on ollut muun muassa lasta koskevissa sopimuksissa ja niiden päivittämisessä. Sopimuksista tulisi käydä ilmi perhehoitajan oikeudet ja velvollisuudet eli se, mihin hän sitoutuu, millaisin ehdoin ja mitä hänelle siitä maksetaan.

Oravan tiedossa on toistuvia tapauksia, jossa sopimusta ei ole laadittu lainkaan tai se on tullut postitse allekirjoitettavaksi sen jälkeen, kun lapsi on jo sijoitettu perheeseen.

– On olennaisen tärkeää, että lapsen hoitoon liittyvät yksityiskohdat on mietitty etukäteen ja hänen tuloaan on ehditty valmistella.

Orava kertoo, että myös tuen saamisessa on ollut ongelmia.

– Jos perhehoitaja pyytää tukea haastavissa tilanteissa, tukea ei usein saa vaan sanotaan lapsen sitten menevän laitokseen, mikäli kaupungin sanelemat asiat eivät perheelle sovi.

– Olen kuullut toistuvasti kokeneilta perhehoitajilta, että he eivät enää halua jatkaa yhteistyötä Oulun kanssa. He ovat kyllä valmiita ottamaan lapsia vastaan muista kunnista, joiden kanssa yhteistyö toimii paremmin ja joiden asenne ei ole yhtä nuiva, hän sanoo.

Syksyllä yhdistys kävi kaupunginjohtaja Päivi Laajalan ja hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajiston puheilla kertomassa huolenaiheistaan. Sen seurauksena perhehoitajille päätettiin teettää kysely, joka on paraikaa menossa. Kun kysely valmistuu, kaupunki aikoo järjestää yhteisen palaverin perhehoitajien kanssa.

Sosiaalijohtaja Arja Heikkinen, onko asenteenne perhehoitajia kohtaan huonontunut?

Asenne ei ole muuttunut. Sosiaalityöntekijät ja johto arvostavat edelleen perhehoitajia ja heillä on tärkeä rooli lastensuojelussa.

Mistä yhteistyöongelmat johtuvat?

Lastensuojelun uudelleen organisoitumisen myötä perhehoitajien sosiaalityöntekijät ovat vaihtuneet, joka on voinut vaikuttaa perhehoitajien kokemukseen. Alussa oli ongelmia muun muassa tiedotuksessa. Perhehoitajat saavat tukea tukiyksiköstä, minkä lisäksi perhehoitajia on tavattu säännöllisesti. Lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän tehtävänä on huolehtia lapsen edun mukaisista palveluista.

Miksi sopimuksissa on ollut ongelmia?

Sopimusten laatimisessa ja päivittämisissä on ollut valitettavasti viiveitä, mutta pyrimme korjaamaan tilanteen. Kesäkuussa tuli voimaan perhehoidon uusi toimintaohje.

Oulussa vähenee, muualla lisääntyy

Perhehoito on osa- tai ympärivuorokautista huolenpitoa, jota järjestetään pääasiassa perhehoitajan yksityiskodissa tai hoidettavan kotona. Sitä tarjotaan lapselle tai nuorelle, jolla on lastensuojelulain mukainen peruste kodin ulkopuoliseen sijoitukseen.

Perhehoitoa järjestetään toimeksiantosopimusperusteisesti eli niin, että ennakkovalmennuksen käyneen perhehoitajan kanssa laaditaan sopimus. Lisäksi sitä voidaan toteuttaa sopimussuhteisesti yksityisen perhehoidon tuottajan kanssa.

Perhehoidolla pyritään antamaan lapselle mahdollisuus kodinomaiseen hoitoon. Se voi olla lyhytaikaista tai pitkäkestoista niin, että lapsi voi tulla perheeseen jopa jo synnytyslaitokselta ja olla hoidossa täysi-ikäisyyteen asti.

Vuonna 2012 alussa voimaan astuneen lastensuojelulain muutoksen myötä lapsen sijaishuolto on järjestettävä ensisijaisesti perhehoidossa.

Perhehoidon osuus sijoitusten hoitovuorokausista on kasvanut vuosina 2012–2016 Suomen kuudenneksi suurimmissa kaupungeissa 68 prosenttiyksikköä – paitsi Oulussa. Täällä perhehoidon osuus on päinvastoin vähentynyt vuodesta 2014. Perhehoidon osuus Oulussa oli vuonna 2016 silti 75,7 % eli se oli edelleen suurempi kuin muissa kuusikkokunnissa.

Sijoitusvuorokausista muissa kuusikkokunnissa oli vuonna 2016 noin 39–63 prosenttia toimeksiantosopimussuhteista perhehoitoa. Oulussa vastaava luku oli noin 75 prosenttia.

Oulun kaupungin sosiaalijohtajan Arja Heikkisen mukaan kehitys johtuu siitä, että sijoitusta tarvitsevat nuoret ovat entistä haasteellisempia eikä perhesijoitus ole heille tarkoituksenmukaisin ja kuntoutustarpeisiin vastaava hoitomuoto.

Perhehoitolaki on rajannut lasten määrää sijaisperheissä.

Lue lisää 17.12.2017 Kalevasta.

MAINOS

Kommentoi

Näytä kaikki kommentit (68)

Turku haki lastensuojelun sijaishuoltoon sosiaalityöntekijää. Yksi hakija. Hänet valittiin sopivana ja pätevänä. Kokemusta kahdelta vuodelta kesätöistä. Gradu julkaistu pari kuukautta sitten.

Turussa on ihan sama meininki kuin Oulussa. Kokeneita sosiaalityöntekijöitä on vielä remmistä, mutta kokemattomia tai muuten taitamattomia valtaosa. Sijaisvanhempia syynätään, jos he uskaltavat ajaa lapsen etua. Ketään ei kiinnosta miten tapaamiset vaikuttavat lapseen; todetaan korkeintaan sijaisvanhempien mustamaalaavan biologisia vanhempia. Sossut ja ohjaajat valittavat, etteivät voi tietää kummat puhuvat totta tapahtumien kulusta tapaamisessa, sijaisvanhemmat vaiko biovanhemmat! Tapaaminen, jota lapsi ei koe turvallisena, ei kuitenkaan edistä lapsen ja syntymävanhempien suhdetta. Sitä tosiasiaa on ihmeen kumma ammattilaisten ymmärtää.

Yhtä kaikki, sijaisvanhempia ei Turussa arvosteta eivätkä meidän mielipiteemme ole penninkään arvoisia. Emme koe mitenkään olevamme sosiaalitoimen silmissä tasavertaisia yhteistyökumppaneita. Pysykää kaukana Turusta kaikki perhehoitajat, jotka haluatte lapsen parhaaksi tehdä hedelmällistä yhteistyötä lapsen huostaanottaneen kunnan viranomaisten kanssa.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Tyypillistä suomalaisen virkamiehen toimintaa suomalainen virkamies tekee kaikkensa että saa tehdä asiat mahdollisimman vaikeaksi ja oikein nauttii siitä

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Oulun kaupungin johtamisessa lastensuojelussa on todella vakavat ongelmat. Todellakin pienien asioidenkin hoitaminen kestää kohtuuttomasti, päätöksiä ei tehdä pakollisiakaan, asiakirjat kirjataan totuuden vastaisesti ym. Lapsi otetaan huostaan vanhemmilta ja mielivalta, ohjeistus alkaa kiusantekona, tämän jälkeen 18 vuotiaana joutuu täysin heitteille. Sijaisperhe tekee parhaansa lapsen/nuoren tukemiseen apua ei saa eikä yhteyden ottoihin vastata. Sijaisperhe maksaa nuoren kulut omasta pussista vaikka nuorelle kuuluisi jälkihuotoon kuuluva oikeus, josta pitää lain mukaan vastata huostaanoton tehnyt Oulu. Todelliseen lapsen tukemiseen ei sosiaalityöntekijä edes paneudu. Eikä yhteystyötä tehdä.

Täysin samaa mieltä ja kokemusta edellä kirjoitetun kommentista. Liian tuttua myös meillä ja tästä on hyvät kokemukset meillä: "Mihinkään on turha sanoa mielipidettään ja vaikka olisi usean asiantuntijan ja lääkärin lausunto ja suosituksia lapsen parhaasta, sosiaalityöntekijät kuitenkin aina "tietävät paremmin". Olen oikeastaan jo aika lannistunut, tuon mielipiteeni esiin, mutta enää en jaksa taistella tuulimyllyä vastaan ja yrittää toimia sen mukaan, mikä oikeasti olisi lapsen parhaaksi. Teen niinkuin sosiaalityöntekijät tahtovat, vaikka tiedän sen johtavan lasten pahoinvointiin".

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Tästä jäi nyt kokonaan puuttumaan se, miten ylemmältä taholta on tullut käsky sosiaalityöntekijöille karsia perhehoitajien palkkiot minimiin, esimieheltä ei tule hyväksyntää korotuksille kuin ääritapauksissa. Ennen vaikeahoitoinen lapsi ei olekaan enää vaikeahoitoinen, kun ei ole puoleen vuoteen uhannut tappaa itseään tai toisiaan - sehän loistava kriteeri on. Lapsen hoitoisuuden arviot on aivan keinotekoisesti "tarkistettu alaspäin" ja uutta perhehoidon ohjeta tulkitaan aivan käsittämättömällä tavalla.

Aivan pientenkin asioiden hoitaminen kestää kohtuuttoman kauan. En voi vaitiolovelvollisuuden vuoksi tarkemmin kertoa, koska yksityiskohdat voisivat paljastaa henkilöllisyyden mutta esimerkiksi meidän perheessä on pyydetty yhtä samaa asiakirjaa lastensuojelusta jo yli kaksi vuotta, mutta edelleenkään emme ole sitä saaneet. Ja kyse on kuitenkin paperista, joka kuuluisi saada, ilman mitään ongelmia. Mutta emme ole saaneet edes mitään selitystä, miksi lukuisista pyynnöistä huolimatta emme ole sitä saaneet.

Minä lakkasin edes yrittämästä tavoittaa sosiaalityöntekijöitä yli vuosi sitten. Laitan tekstiviestin tai sähköpostia ja vastaus tulee jos tulee. Mm. hain oikeutettuja korvauksia sähköpostitse liitteineen syyskuun alussa, vielä ei ole kuulunut vastausta.

Mihinkään on turha sanoa mielipidettään ja vaikka olisi usean asiantuntijan ja lääkärin lausunto ja suosituksia lapsen parhaasta, sosiaalityöntekijät kuitenkin aina "tietävät paremmin". Olen oikeastaan jo aika lannistunut, tuon mielipiteeni esiin, mutta enää en jaksa taistella tuulimyllyä vastaan ja yrittää toimia sen mukaan, mikä oikeasti olisi lapsen parhaaksi. Teen niinkuin sosiaalityöntekijät tahtovat, vaikka tiedän sen johtavan lasten pahoinvointiin.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Olen pahoillani, jos vaikutin nuivalta. Jos on n. asiakkaina 35 avohuollon asiakasta, n. 10 sijoitettua lasta ja näiden päälle muutamia palvelutarpeen arviointeja meneillään, minulla ei tulisi olla päällimmäisenä tehtävänä keskustella, maksetaanko perhehoitajalle korvaus yksittäisestä vaatehankinnasta tai palkkiosi suuruudesta. Minua turhautti, minulla olisi ollut paljon tehtävää, mikä tykitti takaraivossani. Se ei tarkoita sitä, etten arvostaisi työtäsi.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

mutta kerran on noin paljon työtä, niin miksi sitten kun kerrotaan tosiasiat, ja annetaan todisteita että ne pitää paikkaansa mitä perhehoitaja sanoo, niin niitä ei uskota, vaan keksitään valheita, ja käännetään se niin, että perhehoitajalla on negatiivinen asenne sosiaalityöntekijää kohtaan. kun haluaa tuoda tosiasiat esille, jotta lapsen etu voi toteutua, kun näkee, että lapsen psyyke kärsii kohtuuttomasti, esim. tapaamisista, ja se näkyy lapsen käytöksessä muuallakin kun perhoitajan kotona, esim. traumatakaumina ja pelkotiloina. kun perhehoitaja pyytää, että pyytäkää lausuntoa lapsen arjessa mukana olevilta muiltakin ihmisiltä, ja läheisiltä, jotka ne näkevät myös,esim. koulu, niin ei pyydetä, koska ne lausunnot tukee perhehoitajan sanomaa, mutta koska sosiaalityöntekijä on päättänyt, ettei häntä kiinnosta lapsen kokema, ja hän haluaa jatkaa tapaamisia keinolla millä hyvänsä, kun niin päättänyt, ja kun toinen lasta traumatisoinut vanhempi niin haluaa. Jos on ammatissa, jossa päättää lapsen hyvinvoinnista täysimääräisesti, niin kyllä täytyy ihmetellä, miten voi olla niin tunteeton, että tahallaan vaarantaa lapsen suotuisan kasvun ja kehityksen, eikä ota kuuleviin korviin niitä, jotka kertovat kuinka ovat huolissaan tapaamisten aiheuttamista traumoista. Tämä näyttää olevan yleistä Oulun sosiaalityöntekijöillä, ja esimiehet siunaa tällaisen toiminnan. Lasta näin traumatisoidaan lisää, eikä anneta toipua niistä traumoista, jotka biologinen vanhempi aiheuttanut.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

No voi hyvänen aika, aivan kuin minun suusta! Kenen etua ne pakotetu tapaamiset palvelevat?

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Tähän on syynä mitä todennäköisemmin vain ja ainoastaan se, että perhehoitoon erikoistunut ja perhehoidon asiakkaat ja perheet tunteva yksikkö ajettiin alas. Nyt sosiaalityöntekijöiden toimenkuva on niin laaja ja asiakkaita niin paljon, ettei resurssit riitä niitä hoitamaan. Oulun kaupungille ja sote-puolen hyvinvointipalveluille on tärkeintä vain ja ainoastaan pienen pomopiirin toteuttama jatkuva muutos, myös kalliit organisaatimuutokset, jotka tuovat kyllä lisää pikkupomoja, muttei resursseja itse työhön. Tämän vuoksi työntekijät äänestävät jaloillaan, tai uupuvat. Ja pieni pyyntö Kalevalle; aiheesta voisi haastatella joskus työntekijöitä, eikä aina sosiaalijohtaja Arja Heikkistä, jonka vastaukset ovat ympäripyöreitä.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Kannatan tätä. Perhehoitajat ovat hyvin vaitiolovelvollisuuteensa sidottuja, mutta olisi hyvä (ja iso) juttu haastatella sosiaalityöntekijöitä sekä perhehoitajia anonyymisti, niin luultavasti useat uskaltaisivat puhua totta.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Sama meno ikä-ihmisten puolella,yksi sopii asian, mutta sehän ei käy koko kanalaumalle. Yks kaks tiedot häviää. Myös palveluesimiehen päätöksien yli tämä kanalauma kävelee, sekin nähty. Esimies sitten valittaa,oli ymmärtämät-tömyyttä,lomittajia jne. Varmaan vielä lukutaidottomiakin, koska taviskin osaa lukea oh-laista pykälät.Mutta kiva pitää niitä palavereja, niitä piisaa!

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Oulun kaupungin johtamisessa lienee todella ongelmia? Missä on nyt ne vastuulliset kuntapäättäjät, jotka vaaleissa lupasivat kaikkensa, että kuntalaisten etu ja hyvinvointi turvataan? Tähän vielä uusi maakuntamalli, jossa saadaan pakka lopullisesti kepun maakuntamallinmukaisesti lopullisesti sekaisin. Vanhukset, lapset, hoitajat, huoli heistä on kova. Entä kaupunki...rahoittaa BusinessOulun elokuvaprojekteja ja muuta huuhaata.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Sosiaalijohtaja Heikkinen osaa puhua mustan valkoiseksi ilmeikkään värähtämättä, muttei kuitenkaan pysty peittämään otsan ja silmien seudun ilmeen kiristymistä äärimmilleen. Hän on sairaanhoitaja ja "viittä vaille valmis" terveystieteiden tohtori. Siis sosiaalityön asiantuntija...

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Turha se on sosiaalijohtajalta kysyä, koska hän ei tiedä mitään siitä, mitä asiakasrajapinnassa tapahtuu. Koko sosiaalitoimi ja viranhaltijoiden toimet tulisi tutkia perusteellisesti jonkin puolueettoman tahon toimesta. Lainvastaista toimintaa harjoitetaan koko ajan, pääsääntönä.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Taitaa Oulussa olla sosiaalipuoli täysin hukassa! Tämä on nähty niin lasten kuin vanhusten osalta. Ennen ihmisen elämälle ei osattu hintaa antaa, kun asioita hoidettiin inhimillisesti, mutta nykyisin sosiaalipuoli tekee päätöksiä muilla kriteereillä. Tämä johdon mentaliteetti näkyy myös sosiaalipuolen työssä olevissa ihmisissä - välinpitämättömyys on lisääntynyt!

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Antaisitte jo periksi, meille ette voi mitään.

Oulussa valta kuuluu virkamiehille.
Tämä valta koostuu kahdesta toisiaan tukevasta elementistä, hallintovallasta ja mielivallasta.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Kiitos Pasi!
Asiallista kirjoitusta oikeista asioista.
Sosiaalityöntekijöitä ei todellakaan saa kiinni, kun apua tarvitsisi. Onko tässäkin kysymys rahasta, niin että yhdellä työntekijällä on vastuullaan liian monta perhettä, ja `lasku maksetaan` tulevaisuudessa kun apua tarvitseva lapsi ei saa riittävää apua ajallaan, vaan asiat venyvät kuukausien päähän, ja ongelmat ehtivät pahentua.
Ikävintä asioidessa on, että vaikka olisit hoitanut lasta kuin omaasi useiden vuosien ajan, niin sitä ei ymmärretä lasussa, vaan oletetaan että olisit mieluummin heti valmis luopumaan lapsesta ja laittamaan hänet laitoshoitoon, sen sijaan että yritettäisiin löytää apua ongelmatilanteissa muilla keinoin.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Eikös tuo perhehoito ole vastikkeellista toimintaa, eli ammatti? Onko Oravan tarkoituksena että siitä pitäisi tehdä poronhoidon kaltainen elinkeino?

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Aika omituinen kommentti, et taida todellakaan ymmärtää mitä perhehoito vaatii? Eli mitä kaikkea tukea useat perhehoitoon sijoittuvat lapset tarvitsevat.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Mun kokemuksen mukaan vastaava sosiaalityöntekijä (lasussa) voi tehdä sijoituspäätöksiä lasta ja perhettä tapaamatta. Omassa tapauksessa onneksi kanssani työskennelleet sossut pistivät kampoihin. Taisi olla kova paikka vastaavalle kun joutui tosiasioiden edessä muuttamaan päätöstään. En ihmettele jos perhehoitajillakin on vaikeaa.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Oulussa ei ole vastaavia tai johtavia sosiaalityöntekijöitä. Kaikki vastuu on perheen kanssa työskentelevällä sossulla.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti
Näytä kaikki kommentit (68)

Uutisvirta

22:09
Laskeminen vaarantaisi muut Isokurussa liikkuvat Pyhätunturilla – Metsähallitus perustelee turvallisuudella rajoituksia, jotka kieltävät liikkumisen Isokurun rinteillä Tilaajille
21:04
Seurasimme lumensyöjäjunan ensimmäistä testiä Suomessa – Monsteri saapui Venäjältä Kainuun korpeen ja pani raiteet kuntoon, katso video
21:00
Suomi kokeili kaikkea, mutta hävisi koripalloilun EM-karsinta-avauksen Serbialle
20:54
Suomi hakee EU:lta tukea viidelle ratahankkeelle – päätökset luvassa ensi kesänä
20:47
Mirja Vehkaperä hyppää innoissaan liikkuvaan junaan Oulun kaupungihallituksen puheenjohtajaksi – "Oulun päätöksentekoon pitää saada entinen Oulu-henki takaisin" Tilaajille
20:46
Keskustan kunnallisjärjestö esittää yksimielisesti Mirja Vehkaperää Oulun kaupunginhallituksen puheenjohtajaksi
20:19
Tällainen on venäläinen lumensyöjä – katso video monsteriveturista
45
Nyt se on tutkittu – moni pitää vihreään kuluttamiseen kannustamista vastenmielisenä tuputtamisena
41
Karjasilta on kaikesta huolimatta vielä yksi maamme yhtenäisemmistä jälleenrakennusalueista – joitain käsittämättömiä kötöstyksiä löytyy Lukijalta
33
Lehto Group aloittaa yt-neuvottelut, yhtiön koko vuoden tulos reilusti tappiolla – neuvottelujen piirissä 400 ihmistä, yli sadan työt vaakalaudalla
29
Keskustan puheenjohtaja Kulmuni Mikko Kärnän seksiviesteistä: "Kaikille sattuu välillä myös tyhmyyksiä"
28
Kärpät säilytti sarjataulukon piikkipaikkansa nihkeähköllä voitolla sarjajumbosta – Sportin Dufva: ”Paras tänään näkemäni maalintekijä oli Hannu Hilli Oulun Värisilmästä”
27
Oulun joukkoliikenteen lippuja voi pian ostaa automaateista seitsemästä eri paikasta – Lentokentälle tulossa kaivattu yhden bussimatkan ostomahdollisuus
25
Uudet liikennemerkit tulevat Suomen teille – keltainen viiva vaihtuu valkoiseen

Etusivulla nyt

Paikallissää

Varoituksia voimassa!

Ajokeli muuttuu erittäin huonoksi aamusta alkaen Etelä-Lapissa lumipyryn vuoksi.
Ajokeli muuttuu huonoksi yöstä alkaen Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Pirkanmaan, Keski-Suomen ja Etelä-Pohjanmaan maakunnissa lumi- tai räntäsateen vuoksi.
Ajokeli muuttuu huonoksi aamusta alkaen maan itäosassa, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa sekä Keski-Lapissa ja Pohjois-Lapissa lumi- tai räntäsateen ja sään lauhtumisen vuoksi.

Juttutupa

Kuumin keskustelu nyt

Miksi Perussuomalaisia pelätään?

172 viestiä | Lue keskustelu

Päivän tykätyin viesti

perussuomalaiset vastasivat ”hoitajakeskustelun komeimmasta voltista”

Marinin hallitus toimii aivan toisella tasolla verrattaessa sitä Sipilän oikeistohallituksen leikkauspolitiikkaan ja tod... Lue lisää...
persuilla huono muis...

Jari ja sarjakuvat

Jari

23.6.
Jari on tauolla.

Naapurit

20.2.
;

Uutiset osastoittain

Palvelemme sinua

Asiakaspalvelumme auttaa sinua mielellään Kalevan tilausasioissa ja muissa lukijan palveluissa.

Asiakaspalvelu

www.kaleva.fi/asiakaspalvelu


Pohjoisen kattavimmat mediatilat ja monipuoliset markkinoinnin palvelut printtiin ja digiin.

Kaleva Media B2B asiakasratkaisut

(08) 5377 180

kalevamedia.fi/yrityksille


stats-image