Kotimaa

Pahimmat lii­ken­ne­ris­kit liittyvät kuljettajan käytökseen – politiikka sotkee aitoa lii­ken­ne­tur­val­li­suus­työ­tä, sanoo professori Timo Tervo

Ajoterveys ei ole vain ikäkysymys. Osalla nuorimmistakin kuljettajista masennus ja päihteiden käyttö heikentävät itsenäisen ajamisen edellytyksiä, professori Timo Tervo muistuttaa. Ikä tuo mukaan uusia huolia kuten kohonneen sairausriskin ja mahdolliset aivotoiminnan häiriöt.
Kotimaa 13.12.2017 21:02
Kari Pitkänen

Eläköityvä liikennelääketieteen professori Timo Tervo on käärmeissään: liikenteen turvallisuuskeskustelu pyörii lähinnä nopeusvalvonnan ympärillä, kun huomion pitäisi kohdistua kuljettajan käytökseen, sairauksiin, päihteisiin ja koko liikenteessä ilmi tulevaan rikollisuuteen.

Tuohtumus ja turhautuminen paistavat läpi professori Timo Tervon sanoista.

- Maantieliikenteestä välitetään julkisuuteen paljon disinformaatiota. Oikeaa tietoa on vaikea suodattaa esiin. Päätökset eivät aina perustu totuuteen, ja huippututkijan työ on muuttunut yhä enemmän mediataisteluksi vääriä profeettoja vastaan.

Silmälääketieteen professori Timo Tervo valittiin Suomen ja koko Euroopankin ensimmäiseksi liikennelääketieteen professoriksi maaliskuussa 2014. Uudenmaan liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnan lääkärijäsen hän on ollut vuodesta 2003 lähtien.

Mitä nämä vuodet ovat sinulle opettaneet?

- Se on juuri olennainen kysymys. Jokaisen, joka haluaa sanoa jotakin liikenteestä ja liikenneonnettomuuksien syistä, pitäisi olla mukana onnettomuustutkinnassa.

- Kuljettajan tila ja siinä tapahtuvat muutokset ovat ykkössyy ja mukana lähes jokaisessa onnettomuudessa ainakin taustalla, hän painottaa.

Isolta osalta on juuri Timo Tervon ansiota, että suomalaisessa liikennekeskustelussa on alettu kiinnittää huomiota kuljettajan terveyteen, ikääntymisen tuomiin rajoituksiin, lääkkeiden ja päihteiden (yhteis)vaikutukseen ja psyykkisiin tekijöihin liikenneonnettomuuksien taustatekijöinä.

Tervo on puhunut näistä asioista väsymättä. Moni muu haluaa puhua lähinnä ylinopeuksista.

- Liikenneonnettomuuden syntyyn vaikuttaa aina äärimmäisen moni tapahtuma. Sen jälkeen moni seikka vaikuttaa siihen, että onnettomuudessa kuollaan tai loukkaannutaan vakavasti.

- Ylinopeus on riskitekijä, mutta vain yksi niistä. Riski voi olla myös äkillinen nopeuden muutos tai väärä tilannenopeus, jolloin omaa vauhtia ei ole sovitettu kuljettajan ajamisen edellytyksiin tai ulkoisiin olosuhteisiin.

Ajoterveys ei ole vain ikäkysymys. Osalla nuorimmistakin kuljettajista masennus ja päihteiden käyttö heikentävät itsenäisen ajamisen edellytyksiä, professori Timo Tervo muistuttaa. Ikä tuo mukaan uusia huolia kuten kohonneen sairausriskin ja mahdolliset aivotoiminnan häiriöt.

Tervon mukaan Suomessa vakavia onnettomuuksia selitetään liikaa niin sanotulla Elvikin käyrällä.

Norjalaisen liikennetutkijan Rune Elvikin mukaan onnettomuuksien suhteellinen lukumäärä lisääntyy jyrkästi ajonopeuksien kasvaessa ja korreloi liikennevirran keskinopeuksien muutoksiin.

Kaikkein suurin muutos tapahtuu, kun keskinopeus nousee 80 kilometristä sataan ja sen yli.

- Normaalin, terveen ja raittiin kuljettajan kohdalla nopeusriski konkretisoituu äärimmäisen harvoin. Silti meillä kohdistetaan valtavasti voimavaroja juuri tämän normaaliliikenteen nopeusvalvontaan.

- Politiikka sotkee liikaa aitoa liikenneturvallisuustyötä. Minutkin on yritetty monta kertaa kehotuksin ja sähköpostein vaientaa.

Liikennevakuutuskeskuksen julkaisemassa Ajoterveysraportissa vuodelta 2016 analysoitiin 1 074 kuolemaan johtanutta onnettomuutta vuosilta 2009-2013.

Lähes joka toisessa kolarissa sen välitön syy tai taustariski oli kuljettajan huono terveydentila kuten sydän- ja verisuonisairaudet, aivotoiminnan muutokset tai diabetes.

Sairaudet tuovat mukanaan voimakkaat lääkitykset, joilla puolestaan on vaikutusta ajokykyyn, tarkkaavaisuuteen ja vireyteen.

Onnettomuustietoinstituutin kokoamassa aineistossa puolestaan oli mukana 1 001 kuolonkolaria vuosilta 2010-2014.

Vain 51 onnettomuutta - 5,1 prosenttia kaikista - tapahtui selvänä ajaneille, terveille kuljettajille, joilla lisäksi ei ollut itsemurha-aikomuksia. Suomessa 20-30 kuolonkolaria vuodessa johtuu kuljettajan itsemurhasta. 

- Kaikki pahimmat liikenneriskit kuten päihteiden käyttö, ajaminen ilman turvavyötä, ajoterveyden puutteet ja itsemurhat liittyvät suoraan kuljettajan omaan toimintaan, Tervo huomauttaa.

- Nyt tarvittaisiin laaja-alaista tulevien riskien kartoitusta ja sen pohtimista, miten voidaan vaikuttaa yhteiskunnassa kehittymässä oleviin uusiin riskeihin, esimerkiksi kannabiksen tuloon ja lääkkeiden liikakäytön vaikutuksiin liikenteessä.

- Tähän työhön pitäisi saada mukaan kaikki tahot kuten autoilujärjestöt, vakuutusyhtiöt ja onnettomuustutkinta.

Professori Timo Tervo painottaa, ettei hän suinkaan vastusta liikenteen nopeusvalvontaa.

- En vastusta, se väite on lähes kunnianloukkaus. Sitä vastustan, että nopeusvalvonta on Suomessa näin surkeaa ja yksipuolista kuten pääkaupunkiseudulla Kehä ykkösen tolppaviidakossa tai maanteiden sakkoansojen kohdalla.

Hänen mukaansa pistevalvontaa suorittavat tutkat ja kamera-autot pitäisi merkitä ja sijoittaa risteyksiin, koulujen kohdalle ja läpiajokielto-osuuksille eli paikkoihin, joissa liian kova vauhti on todellinen vaaratekijä muille.

Pidempiä tieosuuksia tulisi valvoa keskinopeusvalvonnalla. Automaattivalvontaa pitäisi käyttää tehokkaasti esimerkiksi varastettujen ajoneuvojen ja ajo-oikeudettomien löytämiseen ja kaiken teillä liikkuvan rikollisuuden torjuntaan.

- Valvonnan syy pitää aina olla turvallisuuden parantaminen ja kaiken tiellä liikkuvan rikollisuuden ehkäiseminen, ei vain sakkojen kerääminen ja valvontaa suorittavan yksikön työllisyydestä huolehtiminen.

Toinen korjattava asia olisi poliisin näkyvän valvonnan ja asiallisen tiedottamisen lisääminen. Mikään ei rauhoita liikennettä niin hyvin kuin elävä poliisimies tai -nainen.

- Tien päällä tapahtuva valvonta on kuollut, etenkin raskaan liikenteen osalta paria kampanjaa lukuun ottamatta. Se on vakava puute syrjäseuduilla ja kaikkialla ilta- ja yöaikaan. Ennen tehtiin sentään lentävien iskuja. Meillä Karjalohjalla ne opettivat kerralla kaikille kiinni jääneille, ettei rattiin kannata humalassa lähteä, Tervo kertoo.

Kuljettajien ajo-oikeuksien rajoittamiseen tarvittaessa professorilla on selkeä kanta:

- Kaikissa ikäryhmissä liikkumisen ja ajokortin voimassaolon edellytys on nimenomaan turvallisuus. Ei saa aiheuttaa riskiä muille eikä edes itselle.

- Muut perusteet ovat toissijaisia, kuten asiointimatkojen hankaloituminen tai elämänpiirin pieneneminen, jos ikäkuskin ajo-oikeus viedään terveyssyistä.

Vaikka erikoistuneen liikennelääketieteen opetus ja tutkimus on Suomessa hyvin uutta, lääkärikunta on ottanut uuden oppialan hyvin vastaan. Koulutuspyyntöjä Tervolle sataa kotimaasta niin paljon, ettei kaikkiin ole mahdollista vastata.

- Ruotsissa luennoidessani tunsin itseni todella sydämellisesti tervetulleeksi. Kaikki ihailivat suomalaista liikenneonnettomuuksien tutkintaa ja sen suomia mahdollisuuksia.

Suomi on maailman ainoa maa, jossa kaikki tieliikenteen kuolonkolarit tutkitaan ja jossa osallisia koskevat terveys- ja taustatiedot saadaan kerätä tutkimusta ja tilastointia varten.

Professori Tervon pioneerityölle on tulossa jatkoa senkin jälkeen, kun hän itse jää eläkkeelle marraskuun lopussa.

Helsingin yliopistossa toimivaa liikennelääketieteen professuuria varten on kerätty jatkorahoitusta yksityishenkilöiltä ja organisaatioilta. Suurin yksittäinen rahoittaja on Taksiliitto.

Tervo itse ohjaa jatkossa esimerkiksi kolmea väitöskirjatyötä. Niistä kaksi liittyy liikennelääketieteeseen. Erilaiset tutkimus- ja konsulttitehtävät ovat niin ikään mahdollisia.

Vapaa-ajan ongelmiakaan eläkeläiselle tuskin tulee. Tervolla on pieni maatila Karjalohjalla, kesäasunto saaristossa, mökki Lapissa ja loma-asunto Espanjassa.

- Viihdyn hyvin ja pitkään metsätöissä, hän kertoo.

Timo Tervo

Syntynyt 9.3.1950 Helsingissä.

Ylioppilas 1969, lääketieteen lisensiaatti 1975, lääketieteen ja kirurgian tohtori 1977.

Mikroskooppisen anatomian dosentti 1978, silmätautien erikoislääkäri 1983, silmätautiopin dosentti 1986.

Soveltavan silmälääketieteen professori Helsingin yliopistossa 2000-2014.

HYKS Silmäklinikan eri tehtävissä 1980-2017, osastonylilääkäri 1988-2017.

Liikennelääketieteen erityispätevyys 2001.

Uudenmaan liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnan lääkärijäsen vuodesta 2003.

Suomen ensimmäinen liikennelääketieteen professori vuodesta 2014.

Luottamustoimia monissa liikennealan järjestöissä ja organisaatioissa.

HYKSin liikennelääketieteen yksikön johtaja.

Naimisissa, kaksi aikuista lasta.

244 tieteellistä alkuperäisjulkaisua ja yli sata tieteellistä artikkelia (kokonaan omia tai osakirjoittajana) vuosilta 1973-2017.

Eläkkeelle 30.11.2017.

Liikennelääketiede

Liikennelääketiede on lääketieteen osa-alue, joka käsittelee ihmisen fyysisen ja psyykkisen terveydentilan ja liikenteen välisiä vuorovaikutuksia.

Liikennelääketiede pyrkii osaltaan parantamaan liikenneturvallisuutta.

Liikennelääketieteessä arvioidaan sairauksien, vammojen ja päihteiden käytön vaikutuksia liikenneturvallisuuteen sekä selvitetään liikenneonnettomuuksien vammamekanismeja.

Suomen Liikennelääketieteen yhdistys ry on perustettu 1976. Jäseniä on noin 90.

Yhdistys edistää liikennelääketieteen osaamista järjestämällä koulutusta ja tukemalla liikennelääketieteellistä tutkimustyötä.

MAINOS

Kommentoi

Näytä kaikki kommentit (31)

Käytös liikenteessä paljastuu sillä, miten suhtautuu liikennesääntöihin. Näitä ihmisiä näyttää olevan. Ehkä liikennekulttuuri paranee, kun toisin ajattelijat laitetaan ojennukseen. On se ihmeellistä, että sääntöjä saa parjata mielin määrin julkisesti. Eiköhän liikenne ole tarkoitettu kaikkien käytettäväksi.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Minulla on ollut sydän- ja verisuonisairaus 20 vuotta, diabetes 3 vuotta. Kaikkiin on lääkitys ja arvot normaalit. Olenko siis riski liikenteessä, kun noudatan liikennesääntöjä, en aja tietynmerkkisillä jatkoa korvaavilla autoilla, en ole kolaroinut vielä, enkä kolareita aiheuttanut, enkä saanut yhtään sakkoa, enkä huomautusta? Autoni katsastutan ja huollatan säännöllisesti, enkä aja nauttineena. Ajokorttia uusiessani lääkäri on asiatilan tiennyt, eikä edes ehdottanut ajokkieltoa. Olisikohan minun mahdollista saada lähes ilmaisia Kela-kyytejä?

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Hyvä kirjoitus. Nykyinen peltipoliisivalvontahan keskittyy vain rahastukseen pääväylillä. Valvonta pitäisi siirtää koulujen lähistöille, jossa todelliset vaaranpaikat. Ja suurimpaan riskiin eli kuljettajien ajokunnon tutkimiseen pitäisi satsata. Juoppojen ja huumekavereiden autot huutokaupattava ja rahat teiden kunnostukseen.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Todella tärkeitä näkökohtia liikenneturvallisuudesta ja siitä miten politiikka sotkee turvallisuusasioiden hoitamista. Professorin mainitsema tieto, että vain 5,1 prosenttia tutkituista vakavista onnettomuuksista sattui selvänä ajaneille terveille kuljettajille, on todella hätkähdyttävä.
Keskittymisestä vain nopeusvalvontaan kameratolppien avulla on saatu uusia räikeitä esimerkkejä tälläkin seudulla. Tolppia on sijoitettu mm. liikennevaloristeyksiin, joissa ei ole suojateitä, eikä kevyen liikenteen väyliä. Johtopäätöksenä tällaisesta toiminnasta voi olla vain rahan kerääminen autoilijoilta.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Tottakai lääkäri tuollaista sanoo,saavat asiakkaita lisää.
lisää ylinopeusvalvontaa teille,se auttaa.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

" jolloin omaa vauhtia ei ole sovitettu kuljettajan ajamisen edellytyksiin tai ulkoisiin olosuhteisiin."
No kelin mukaan minä nopeuteni sovitan.
Eli tässä meni metsään taas.
Sitten on näitä audi kuskeja jotka luulevat voivansa ajaa mitä tahansa nopeutta keli kuin keli..joten se siitä proffan jutusta

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Itse sovitan vauhdin aikataulun, nopeusrajoituksen, kelin, yleisen näkyvyyden, kulkuneuvon ja muun liikenteen mukaan.

Sitten on sellaisia, joilla pää pimenee ja kaikki rationaalinen ajattelu katoaa hallitsemattoman raivon tieltä, kun näkevät vaikkapa tietyn merkkisen auton. Varsinkin juuri ajokortin saanut nuori ei välttämättä edes tiedä ajavansa "väärän" merkkisellä autolla, eivätkä osaa varoa joutuessaan jonkin sellaisen liikenneraivon kohteeksi. Kokeneempi premium-autolla ajava osaa jo kaukaa tunnistaa em. kuljettajan ja osaa sitä jo varoa.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Kyllä tämän artikkelin kolarien syistä tuo palkisto osoittaa hyvin selvästi 70% aiheutuu kuljettajasta ja täten on jo todistettu kuinka tarpeetonta suomessa on autojen katsastukset, vaikka sitä perustellaan liikenneturvallisuudella.
On täysin järjetöntä yrittää katsastuksilla vähentää liikenne turmia/kolareita koska teknisten vikojen osuus on jo muutama % ja jos siitä saadaan katsastuksella jotain vähennettyä niin ei ole kokonaisuuteen juurikaan vaikutusta, mutta jos kuljettajaan voidaan vaikuttaa paremmalla ja järkevämmällä koulutuksella, valvonnalla, lääkärintarkastuksilla, yms. niin pienikin vähennys vaikuttaa suuresti koko liikenneturmiin/kolareihin elikä huomattavasti enemmän kuin katsastuksien vaikutus.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Niin, tai ehkäpä teknisten vikojen pieni osuus nimenomaan selittyy nykyisellä katsastuskäytännöllä.

Vähän niinkuin perustelisi rokotteiden tarpeettomuutta sillä, miten vähän nykyään sairastetaan esimerkiksi poliota tai tuhkarokkoa.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Eikö tuo nimenomaan osoita, että katsastusjärjestelmä toimii.

Ilman määräaikaisktsastuksia voisi tuokin palkki olla melko reilusti pidempi, kun kaikenmaailman "kylläminäosaanajaajapitääautostanihuolta" -puliveivarit ajelisi iskarittomilla ja jarruttomilla, puhkiruostuneilla escorteilla ympäri kyliä.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

sulla sekaisin. se, että ajoneuvon kunto esiintyy onnettomuuksissa niin vähän johtuu katsastuksesta. Jos ei katsastettaisi, tilanne olisi ihan eri näköinen.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Suhtautuminen nopeusvalvontaan on muututtava ja painopisteen on siirryttävä alinopeuksien valvontaan. Se on alinopeus syypäänä vaarallisiin ohituksiin ja siihen, että liikenne ei suju. Ylinopeus ei ole sellainen ongelma kuin on vuosikymmenet uskottu.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

liikenneturvakeskuksen "johtaja" komisario dennis il pasterstein on kyllä aivan toista mieltä ja uskon häntä: 1 km/t ylinopeutta on jo pahin mahdollinen liikennerikos ja valvontatolpat kaikille teille.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Siinä on paljon viisaita sanoja! Vaan ehkäpä liian vaikeita ymmärtää "sääntösuomalaiselle", joka tuijottaa vain nopeusmittaria?

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Kunpa tämä saataisiin päättäjille sisäistettyä,niin Suomi olisi tuoltakin osin entistä parempi maa.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Kerrankin asiaa. Toimitus tuokaa nämä näkökohdat kerran viikossa uutisiin ja otsikoihin. Silloin on toivoa, että liikenne turvallisuus paranee. Liikenne turvallisuus ei parane, että pelkästään kameravalvontaa lisätään. Lisäksi onnettomuuksien uutisoinnissa on paljon parannettavaa eli ei kirjoiteta suoraan, mitä poliisi kertoo. Uutisoinnin pohjana kannattaa käyttää onnettomuus tutkinnan raportteja. Silloin vasta tiedetään, mistä onnettomuus johtui. Poliisin yleisin kommentti on, autoilija kaahasi ylinopeutta. Totuus on yleensä jossain muualla.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Niin, kyllä meidän liikennekäyttäymiseen liittyvät ongelmat taitavat johtua aika pitkälti kuljettajien vakavista itsetunto-ongelmista. Joka hemmo, joka ajaa nelivetovolkkaria tai audia, elää nyt lumiaikana vahvinta elämäänsä. Kun kesäaikaan ei juuri kulje, niin talvella näytetään :-) Sen antaisin neuvoksi, että katu ei ole kilparata, vaan ajellaan omaa tahtiamme ripeästi kohti päämääriämme. On nimittäin niinkin, että hidastelijat ja ennakoijat aiheuttavat käyttäytymisellään suuren osan ohitteluista ja liikenneongelmista.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Taitaa jollakin olla kertaustuntien paikka. Ennakointi nimenomaan sujuvoittaa liikennettä ja vähentää kolaririskiä, kun ei tarvi tehdä äkkijarrutuksia ja -kiihdytyksiä. Jos ennakoivasti kaasua löysäävä kuski aiheuttaa sinulle ongelman, olet vain itse jättänyt ennakoimatta ja ajanut liian lähellä.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti
Näytä kaikki kommentit (31)

Uutisvirta

3
Utajärveläisen Attendon hoivakodin asukkaat saivat 750 euron yllätyslaskun – "Attendo tuottaa tukipalvelut ja voi periä niistä mitä haluaa"
2
Oulussa löydetyn hylyn tutkimukset etenevät, mutta ongelmana on miten jäännös säilytetään – "Hylky tuhoutuu helposti nostettaessa kuiville"
2
Oulun kaupungin ympäristöohjelma hyväksyttiin – tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2040
1
Runssilla: Puistolassa tarjoillaan oman talon herkkuja sekä yltäkylläisesti uusia ja yllättäviä makuja
1
Maakaasuputki Viroon valmistuu etuajassa – Näin rakentajat ratkaisivat risteyskohdan Venäjältä tulevan putken kanssa
1
Kainuun prikaatin varusmies nosti tuvassa aseen toista varusmiestä kohti ja laukaisi – Sakkoja myös kertausharjoituksen väliin jättäneelle reserviläiselle

Etusivulla nyt

Paikallissää

Juttutupa

Päivän tykätyin viesti

No, sossuja äänestäneet, miltä nyt tuntuu

Että meitä älykkäitä demareita on. Maailma on hieno paikka, kun meitä viisaita on. Tuntuu siis tosi hyvältä. Lue lisää...
On se hyvä

Jari ja sarjakuvat

Jari

23.6.
Jari on tauolla.

Naapurit

20.8.
;

Uutiset osastoittain

Palvelemme sinua

Asiakaspalvelumme auttaa sinua mielellään Kalevan tilausasioissa ja muissa lukijan palveluissa.

Asiakaspalvelu

(08) 5377 610 (ma-pe 9-16)

www.kaleva.fi/asiakaspalvelu

Kalevan medioilla tavoitat 331 000 lukijaa.

Yrityspalvelut

(08) 5377 180

yrityspalvelut.kaleva.fi


stats-image