Kotimaa

Nyt puhuu häi­rin­tä­vies­tien vyöryn saanut val­ta­kun­nan­syyt­tä­jä Raija Toiviainen – Päivi Räsäseen kohdistuvissa esi­tut­kin­nois­sa "ei ole kyse yksittäisen virkamiehen halusta toimia tietyllä tavalla"

Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen kertoo saaneensa kansanedustaja Päivi Räsäsen tapauksen tiimoilta palautetta enemmän kuin mistään muusta jutustaan ikinä. KUVA: Joel Maisalmi
Kotimaa 7.3.2020 19:56
Rebekka Härkönen

Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen kertoo Lännen Median erikoishaastattelussa, miksi hänen oli määrättävä kansanedustaja Päivi Räsäsen (kd.) sanomisista esitutkinnat. Hän myös toteaa, ettei häirintäviestien tulva ole vaikuttanut hänen päätöksentekoonsa.

Esitutkintamääräykset kansanedustaja Päivi Räsäsen (kd.) toiminnasta ovat aiheuttaneet palautevyöryn valtakunnansyyttäjä Raija Toiviaiselle.

Valtakunnansyyttäjän mukaan viesteillä on pyritty häiritsemään hänen toimintaansa viranomaisena.

– Henkilökohtaisesti saamani palaute on ollut aivan eri mittaluokassa kuin minkään muun käsittelemäni asian yhteydessä, Toiviainen kertoo Lännen Medialle.

Hän sanoo joutuneensa vastaanottamaan viestejä useiden eri välineiden kautta.

– Niissä (viesteissä) on ollut piirteitä, joita voidaan tulkita pyrkimyksiksi häiritä toimintaani. Tällä ei ole ollut vaikutusta päätöksentekooni, Toiviainen toteaa.

– On selvää, että virkamiehen on työssään kestettävä ankaraa arvostelua ja sitä, että tehdyistä virkatoimista kannellaan laillisuusvalvonnalle ja että kritiikkiä esitetään myös julkisesti. Maalittamisilmiö kuitenkin ylittää selvästi sen, mitä voidaan pitää hyväksyttävänä.

Toiviainen on määrännyt yhteensä neljä esitutkintaa Räsäsen puheista. Tuoreimmat tapaukset koskevat 1. helmikuuta 2018 esitettyä Yökylässä Maria Veitola -ohjelmaa ja toimittaja Ruben Stillerin viime joulukuussa toimittamaa radio-ohjelmaa "Mitä Jeesus ajattelisi homoista".

Seurakuntalainen kertoi perjantaina, että Helluntaikirkon johtaja Mika Yrjölä on tehnyt valtakunnansyyttäjä Raija Toiviaisesta kantelun oikeuskanslerille.

Yrjölä pyytää oikeuskansleria tutkimaan, onko Toiviainen syyllistynyt uskonnonvapauden ja sananvapauden rajoittamiseen Räsäsestä määräämiinsä esitutkintoihin liittyen.

Lännen Media pyysi Toiviaista kommentoimaan hänestä tehtyä kantelua. Näin Toiviainen vastaa:

Keskustelu ja palaute sivuraiteilla

"Julkisuudessa, eritoten sosiaalisessa mediassa asian tiimoilta käyty keskustelu, samoin kuin saamani palaute, on suurelta osin ajautunut sivuraiteille. Monienkaan kommentoijien kohdalla se ei perustu enää oikeisiin faktoihin. Tästä syystä haluan selkeyttää tiettyjä perusasioita.

Rikoksesta epäilty on syytön, kunnes hänen syyllisyytensä on laillisesti näytetty toteen. Tämä on keskeinen epäillyn oikeusturvan tae. Viime kädessä tuomioistuin ratkaisee, onko lakia rikottu vai ei.

Rikosasiassa on aloitettava esitutkinta, jos on syytä epäillä rikosta. Esitutkinnan aloittamiskynnys on varsin matala.

Esitutkinnassa selvitetään tarkemmin, mitä on tapahtunut ja millaisissa olosuhteissa.

Jos esitutkinnan päätyttyä selviää, että on todennäköisiä syitä epäillä rikoksen tapahtuneen, syyttäjä päättää, nostetaanko syyte vai tehdäänkö syyttämättäjättämispäätös.

Viranomainen toimii virkavastuulla

Räsäseen liittyvässä asiassa sovellettavaksi tuleva teko on rikoslaissa säännelty kiihottaminen kansanryhmää vastaan. Huomattava on, että sen taustalla on Suomea velvoittavat kansainväliset säännökset. Niiden mukaan kaikkinaiseen syrjintään on puututtava.

Näin ollen Räsäsen tai muidenkaan epäillyn asemaan joutuneiden kohdalla kysymys ei ole jonkin yksittäisen virkamiehen halusta toimia tietyllä tavalla.

Määrätessäni Räsäsen asioissa esitutkinnat aloitettavaksi, olen luonnollisesti tehnyt päätökset virkavastuullani. Minua sitoo voimassa oleva lainsäädäntö.

Korostan, että arvio siitä, onko jossakin asiassa syyllistytty kiihottamisrikokseen vai ei, tehdään oikeudellisin perustein.

Kiihottamisrikosta koskeva säännös suojaa seksuaali- ja muiden vähemmistöryhmien yhdenvertaista asemaa yhteiskunnassa. Kyse on siitä, että heillä on oikeus nauttia samaa kunnioitusta ja arvonantoa kuin muillakin yhteiskunnan jäsenillä suomalaisessa yhteiskunnassa.

Ilmaisujen solvaavuutta tai panettelevuutta arvioitaessa lähtökohtana on pidettävä nimenomaan sitä, missä määrin ne loukkaavat ihmisarvoa ja yhdenvertaisuutta. Tällöin ratkaisevaa ei ole se, onko käytetty joitain tyypillisiä, esimerkiksi alatyylisiä ilmaisuja.

Toisen ihmisyyttä voidaan loukata vakavasti monin eri tavoin. On myös huomattava, että seksuaalisuus, seksuaali-identiteetti, on varsin olennainen ja syvällinen osa ihmisyyttä, joten ilmaisujen loukkaavuutta on arvioitava suhteessa tähän. Toisin sanoen on huomioitava, että ilmaisut osuvat ihmisenä olemisen ytimeen.

Kyse siteeraajan mielipiteestä

Kiivaana käyvässä keskustelussa minua arvostellaan siitä, että pyrin ratkaisuillani kieltämään tai vaikeuttamaan kristinuskon harjoittamisen ja kieltämään Raamatun.

"Raamatun tekstit sellaisenaan eivät täytä kiihottamisrikoksen tunnusmerkistöä. Vastuu on aina hänellä, joka raamatun tekstiä omassa viestissään käyttää ja niihin vetoaa."

Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen

Haluan rauhoittaa keskustelua ja todeta, ettei Pamflettia koskevassa tutkinnassa ole kysymys tällaisesta. Tutkinnassa ei ole kysymys Raamatun tekstien siteeraamisesta, eikä raamatullisesta tai uskonnollisesta kielestä, vaan suomen arkikielen mukaisista lausumista, joiden halventavuutta nyt arvioidaan.

Käynnissä olevassa prosessissa tulkitaan rikoslakia.

On tärkeää ymmärtää, että jos raamatun teksteihin tai uskontoon vetoamalla esittää oman mielipiteensä, joka loukkaa toisen ihmisen perus- ja ihmisoikeuksia – kuten ihmisarvoa ja yhdenvertaisuutta, voi mielipiteestä, kun sen saattaa yleisön nähtäväksi tai kuultavaksi, tulla kiihottamisrikos.

Kyse on aina viestin esittäjän omasta mielipiteestä. Raamatun tekstit sellaisenaan eivät täytä kiihottamisrikoksen tunnusmerkistöä. Vastuu on aina hänellä, joka raamatun tekstiä omassa viestissään käyttää ja niihin vetoaa.

Jos Raamatun tekstit otetaan kaikilta osin kirjaimellisesti, oikeutetaan silloin mitä kauheimpia tekoja.

"Olen huolissani häirinnästä"

En ole nähnyt (itseäni koskevaa) tutkintapyyntöä, joten en voi kommentoida sitä tarkemmin.

Yleisellä tasolla voin todeta, että olen huolissani viranomaisten ja muidenkin ammatinharjoittajien työssään kohtaamasta häirinnästä.

Havaintojeni mukaan virkamiesten tavoitteellinen halventaminen ja häiritseminen, jossa pyrkimyksenä on vaikuttaa viranomaisten päätöksentekoon tai toimintaan, on koko ajan lisääntynyt. Ilmiötä kutsutaan maalittamiseksi.

Olen tehnyt lainsäädäntöaloitteen ilmiöön puuttumiseksi oikeusministerille yhdessä käräjäoikeuksien laamannien ja Poliisihallituksen kanssa."

 

7.3. kello 23.50: Uutisen kommentointi on päättynyt.

 

MAINOS

Lue lisää aiheesta

Kommentointi on lukittu.

Näytä kaikki kommentit (49)

Vaikea saada tukea omilta, siitä esimerkkinä arkkipiispa Luoma. Sen sijaan että rohkeus riittäisi puolustaa Päivi Räsästä, tämä asettelee asiassa sanoja niin etteivät loputkin seksuaalisten vähemmistöjen edustajat eroaisi kirkosta. Arkkipiispa toimii kuin olisi johtamassa huutoäänestystä valittaessa kumpi naulitaan ristille, Jeesus vaiko paikkakunnan tunnetuin rikollinen. No joo, käsien pesulla siitä on selvitty ennenkin, miksei arkkipiispakin selviäisi selän kääntämisestä Päivi Räsäselle.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Jospa annettaisiin kaikkien ihmisten olla sitä mitä he ovat.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Haluaa rauhoittaa keskustelua, perustelee kuitenkin tutkinnan aloittamista omalla henkilökohtaisella näkemyksellä Raamatun tekstin käytöstä. Kuka enää uskaltaa käyttää esim julkisissa keskusteluissa Raamatun siteerauksia, pelkäämättä että valtakunnansyyttäjän mielestä siteeraus olikin irrotettu käydyn keskustelun asiayhteydestä. Pelottaa ajatuksenakin että jollakin viranhaltijalla on valta käyttää virkakoneistoa mielivaltaisesti ketä tahansa vastaan jonka "tulkitsee" käyttäneen "väärin" Raamatun siteerauksia. Huh huh, sanon vaan.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Virkamiehiä häirintää, koska virkamiehet käyttäytyvät kansalaisten mielestä mielivaltaisesti. Näiden juttujen vuoksi ei ole mikään ihme, jos luottamus viranomaisiin menee. Olihan stasikin osa virkamies koneistoa. Virka ei aseta viranhaltijaa toisen yläpuolelle.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Tiivistäen: Räsäsestä on tehty neljä kantelua/tutkintapyyntöä poliisille. Poliisi on nämä neljä tapausta tutkinut: pride twiitti, 14 vuotta sitten kirjoitettu kirja avioliitosta, Ruben Stillerin radio-ohjelma, ja Yökylälässa Maria Veitola TV-ohjelma. Poliisi siis totesi tapaukset tutkittuaan, että rikoksen tunnusmerkit eivät täyty. Mutta mitä tekee tämä Raija, yrittää saada väen vängellä Räsäsen oikeuteen. Tämä on mielestäni jo oikeuslaitoksen halventamista!
Monet vakavat rikokset murhista lähtien odottavat käsittelyä....mutta Raijalla on nyt muuta tekemistä.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Rikoksesta epäilty on syytön, kunnes syyllisyys on näytetty toteen. Tiedetään, tiedetään, mutta tarvitseeko valtakunnansyyttäjän puolustellakseen touhujaan, toistaa tätä tuhannesti kuultua latteutta. Tässä tapauksessa latteus siksi että Toiviainen on jo käyttänyt "leimakirvestä" niin että vaikka syyttömyys todennetaan, julkisuusarvoltaan näkyvän ja oletettavasti pitkittyvän tutkinnan kohteena oleva Päivi Räsänen saa kantaa lopun elämänsä "syyllisyyden" leimaa jonka ylikierroksilla käyvä valtakunnasyyttäjä on häneen lyömässä. Väitän myös, syyllisyyden leima on jo lyöty, lähtemättömästi.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Suomessa on rikollista jo tuo kyttäämisyhteiskunnan touhu. Ihan kun neuvostoliitossa aikoinaan. Räsäinen on sanonut siviilissä omia uskontoonsa perustamia omia näkemyksiä. Ja siihen hänellä on täysi vapaus. Aivan hulluksi on tämä suomen kyttäämis homma mennyt. Ite ne kyllä ihmisiä syyllistäessä saa keksiä ties mitä sadistista valhetta ja mitään ei tule rangaistuksena. Kaukana on luotto suomen virkavallasta.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Räsänen lukee raamattua kuin vanha vihtahousu unohtaen uuden testamentin kaksi tärkeää asiaa: "rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi" ja sekä kultaisen säännön: "Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille.”

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Turha toivoa että oikeuskansleri uskaltaisi kyseenalaistaa Toiviaisen touhuja. Perästä kuuluu jos siihen ryhtyy.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Helluntaikirkon johtaja kannellut oikeuskanslerille valtakunnansyyttäjän toiminnasta. Helluntaikirkon johtaja Mika Yrjölä kysyy kantelutekstissään, onko valtakunnansyyttäjä "syyllistynyt toiminnallaan uskonnonvapauden ja sananvapauden rajoittamiseen tai sen yritykseen.”

Asiat täytyy selvittää myöskin toisinpäin.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Maalittamiseen liittyvää lainsäädäntöä on tiukennettava.

Työtään tekevien virkamiesten järjestelmällinen maalittaminen ja häirintä on saatava kuriin.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Nyt liikutaan vaarallisilla vesillä, kun aletaan rajoittaa oikeutta kritisoida viranomaisia. Voiko asiallinenkin kritiikki olla maalittamista, jos sitä tulee valtavasti? Entä onko kehotus viranomaispalautteeseen jatkossa laitonta? Entä jos pyytää vain asiallista palautetta? Mutta mitä sitten, kun mukaan tuleekin joku, joka ei annakaan asiallista palautetta? Nimetöntä palautetta voi lähettää kuka tahansa. Mennään aika nopeasti harmaalle alueelle. Ehkäpä se onkin tässä tavoitteena.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Ehkä kaikkia ei kuitenkaan ole menetetty.Ehkä kaikki eivät vielä olekaan täysoin paatuneita.Sen osoittaa Raamatun sanojen kaksiteräinen miekka.Se joko parantaa tai pahentaa,kuten nyt on käynyt,ja jopa valtakunnan syyttäjää myöten.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Onhan tuo tutkinta aivan uskomaton. Jos siteraan raamattua niin joudun oikeusasiamiehen tutkintaan häh? Maallikosta tuntuu, että oikeusasiamiehellä on voimakas asenne tunnustavia kristittyjä kohtaan. Hyvä että oikeuskanslerille on tehty hänestä kantelu. On hyvä että Räsänen uskaltaa tuoda Jumalan sanan arvot julki, siitäkin huolimatta että saa tämmösen ryöpytyksen, vaikka näinhän raamattu lupaa uskoville vainoja.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

On myös niin, että meidän vanhat lakimme eivät kata kaikkia tilanteita, vaan lakia joudutaan tulkitsemaan.
Suomen laki on aikoinaan tehty Suomen kansalaisten oikeuden turvaamiseksi, kansalaisten oikeustajun mukaisesti.
Muissa maissa on omat lakinsa, omien tarkoitusperiensä mukaisesti, mm. uskonnon tai muun intressin säätäminä.
Toiviaisen puheista paistaa selvästi miten hän haluaa tulkita lakia, laitaan asti.
Suomen kansalaiset, joita varten Suomen laki on tehty, ovat saaneet todeta, että lakia tulkitaan muiden kuin suomalaisten enemmistön eduksi.
Tällä tarkoitan kaikkia vähemmistöjä, jotka eivät edusta Suomen kansan enemmistöä, kuten demokratiassa enemmistön edun tai päätöksen pitäisi olla voimassa.
Vähemmistöjä ei pidä polkea, mutta vielä vähemmän enemmistöä tulee polkea.
Järkyttää seurata trendejä, joiden seurauksia ei ajatella pätkän vertaa. Pelkkä trendi juuri nyt, on ainoa jota halutaan seurata tai noudattaa, ihan sama mitä siitä seuraa.
Tätä virusta ei ole vielä havaittu tai löydetty, mutta oireet näkyvät selvästi.
Ruotsi pohjoisen Euroopan, ellei koko maailman varoittavimpana esimerkkinä näyttää tulokset mihin yltiöpäinen liberaalius ja ymmärtäminen johtaa.
Lopputulema tulee olemaan Euroopan länsimaisen kulttuurin ja sivistyksen tuho ellei siihen kiinnitetä huomiota.
Suomelle kaikkein vaarallisimpia ovat Ohisalon joukot.
Yleensä virheet ovat anteeksiannettavia ja korjattavissa, mutta ruotsin tekemiä virheitä ei voi enää mitenkään korjata.
Sama koskee suomea.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Miksei Toiviainen ilmaise näkemyksiään yleisönosastolla? Toisenlaisiakin mielipiteitä nimittäin on.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Alkaa mennä meleko itä-saksa hommaksi.

Voiko viranomaisen maalaisjärkeen enää luottaa

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Toivottavasti virkamieheen kohdistuva maalittaminen saadaan pian yleisen syytteen alaiseksi rikokseksi, kuten oikeusministeri jokin aika sitten ehdotti.

Ja Päivi Räsäsestä. Hän mitä ilmeisimmin osoittaa viestinsä omalle pienelle uskonnolliselle yhteisölleen mutta myös luterilaiselle kirkolle, johon hän haluaa tehdä pesäeron. Se kuitenki hämmästyttää, että hänellä ei ole minkäänlaista ymmärrystä siitä, kuinka loukkaavia hänen kommenttinsa ovat monien niiden kohteiksi joutuneiden näkökulmasta.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Maalittamisen kieltäminen olisi kaksiteräinen miekka. Maalittamisen kieltäminen sallisi virkamiehille ja poliitikoilla liikaa valtaa. Mikäli joku alkaisi arvostelemaan poliitikkoja ja virkamiehiä niin heti syytettäisiin maalittamisesta. Samaa vikaa kuin kansaryhmän kiihottamisen lakipykälässä josta kukaan ei tiedä mitä lakipykälä tarkoittaa, pienestäkin herjasta tulee heti syyte.

Yhtä ongelmaa ei kannata korjata toisella ongelmalla vaan ongelmiin pitäisi löytyä parempia ratkaisuja.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti
Näytä kaikki kommentit (49)

Uutisvirta

21:39
Norjassa avattiin ilmasilta kymmenientuhansien nälkiintyvien porojen pelastamiseksi – kaikkien aikojen suurin pelastusoperaatio Ruijan ylängöllä Tilaajille
21:10
Syöpä pelasti oululaisen Jenna Antinmaan työuupumukselta – yrityskuviot alkoivat mennä uusiksi jo "syöpälomalla" Tilaajille
20:47
Koronarajoitteet ruuhkauttavat sairaaloiden kylmiöitä – vastaanottokeskuksen kellarissa sijaitsevaan kylmiöön siirrettiin keskiviikkona ensimmäiset vainajat
20:30
Kymmenettuhannet lähtivät heti Wuhanista – koronaviruksen synnyinkaupungista pääsi pois kaksi ja puoli kuukautta kestäneen eristyksen jälkeen
20:27
Historiallinen 4,1 miljardin lisäbudjetti on vasta alkusoittoa – tarvitaan lisää rahaa ja todennäköisesti uusia entistä tiukempia rajoituksia
20:21
Suomen viides ydinvoimayksikkö lähempänä tuotantoa kuin koskaan – Olkiluoto 3:n uskotaan aloittavan sähköntuotannon ensi vuonna 11 vuotta myöhässä
20:07
Poliisi joutui pysäyttämään liikenteen rikoksesta epäillyn kiinniottamisen vuoksi Haukiputaalla
122
Kuuma keskustelu suojainten ympärillä jatkuu – Pääministeri Marin: "Osa kunnista ja toimijoista etsii nyt valtiosta tai jopa elinkeinoelämästä syyllistä omaan heikkoon varautumiseensa"
29
Uuden ennusteen mukaan koronavirusepidemia olisi Pohjois-Suomessa pahimmillaan juhannuksen aikaan – epidemian uskotaan jatkuvan pitkälle syksyyn
18
Julkinen sektori kieltäytyy lääkäriyhtiöiden koronatesteistä, edunvalvoja keskittäisi päätökset valtiolle – Ministeriö kiistää periaatteelliset syyt: Yhteistyötä harkitaan
18
Luken tutkimus: Suomen metsissä kasvaa yli neljä kertaa enemmän järeitä puita kuin sata vuotta sitten
15
Onko Oulun kaupungin hammashoito jo sopeutunut koronan aiheuttamaan poikkeustilanteeseen? –"Tällä hetkellä emme ota uusia potilaita tarkastukseen"
11
Uros perusti innovaatiokeskuksen – start up -yrityksille tarjotaan viimeisintä teknologiaa
10
Kehysriihineuvottelut jatkuvat tänään, hallitus koolla Säätytalolla

Etusivulla nyt

Paikallissää

Lukijakuvat

Katsotuin tänään

Antti Kiuru

Juttutupa

Kuumin keskustelu nyt

Hurmos loppumassa - paluu Sipilän linjoille?

221 viestiä | Lue keskustelu

Päivän tykätyin viesti

Pääomavero 43% pian

Ei sijoittaminen ole mitään veronkiertoa. Sijoityamisella osallistutaan yrityksen rahoittamiseen (esim. kun Musti&Mi... Lue lisää...
Yksityissijoittaja

Jari ja sarjakuvat

Jari

23.6.
Jarin piirrokset arkistossa.

Naapurit

8.4.
;

Uutiset osastoittain

Palvelemme sinua

Asiakaspalvelumme auttaa sinua mielellään Kalevan tilausasioissa ja muissa lukijan palveluissa.

Asiakaspalvelu

www.kaleva.fi/asiakaspalvelu


Pohjoisen kattavimmat mediatilat ja monipuoliset markkinoinnin palvelut printtiin ja digiin.

Kaleva Media B2B asiakasratkaisut

(08) 5377 180

kalevamedia.fi/yrityksille


stats-image