Kotimaa

Näin asianajajat ja muut oi­keus­a­vus­ta­jat törttöilevät – "Tuomarilla on persiljaa korvissa aina, kun minä puhun"

Valvontalautakunta valvoo asianajajien, lupalakimiesten ja julkisten oikeusavustajien toiminnan laillisuutta. KUVA: Juhani Salo
Kotimaa 24.5.2019 6:00
Rebekka Härkönen

Eturistiriitoja, turvapaikanhakijoilla rahastamista, asiakkaan mielentilasta juoruilua, tekaistuja asiakirjoja ja asianajaja-tittelillä pätemistä. Lännen Media koosti vuonna 2018 kurinpitoseuraamuksiin johtaneet oikeusavustajien edesottamukset.

Helsinki

Kaksi asianajajaa määrättiin viime vuonna lopettamaan asianajotyönsä. Syynä oli erottaminen Asianajajaliitosta erilaisten rikosten takia.

Näiden lisäksi yhden lupalakimiehen lupa peruttiin laiminlyöntien takia.

Erottamisen ja luvan perumisen jälkeen toiseksi ankarin rangaistus eli seuraamusmaksu määrättiin yhteensä seitsemälle asianajajalle ja lupalakimiehelle.

Varoituksen sai 43 ja huomautuksen 93 henkilöä.

Neljässä tapauksessa lautakunta jätti vähäisyysperusteella ilman rangaistusta.

Yhteensä Valvontalautakunta ratkaisi 526 kantelua, joista noin kolmasosa johti kurinpitoseuraamukseen.

Tiedot ilmenevät asianajajien, lupalakimiesten ja julkisten oikeusavustajien toimintaa valvovan Valvontalautakunnan tuoreesta vuosikertomuksesta. Lautakunnan lakisääteinen tehtävä on valvoa, että asianajopalveluiden tarjoajat noudattavat lakiin kirjattuja velvollisuuksiaan ja alan eettisiä ohjeistuksia.

Kantelun asianajopalveluita tarjoavasta henkilön toiminnasta Valvontalautakunnalle voi tehdä kuka tahansa.

– Erottaminen ja luvan peruminen on äärimmäinen seuraamus, sillä se tarkoittaa käytännössä sitä, ettei henkilö voi jatkaa enää ansiotyötään oikeudenkäyntiasiamiehenä kolmeen vuoteen, kertoo valvontajohtaja Pia Kauppinen Valvontalautakunnasta.

Asianajajaliittoon kuuluminen tarkoittaa sitä, että juristi saa käyttää asianajajan suojattua ammattinimikettä. Tämä oikeuttaa hänet hoitamaan muiden ihmisten asioita esimerkiksi tuomioistuimessa ja muiden viranomaisten kanssa.

Oikeudenkäyntiasioita voivat hoitaa myös oikeusaputoimistoissa työskentelevät julkiset oikeusavustajat ja luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat.

Asianajajaliitosta erottamisen jälkeen liiton jäseneksi voi pyrkiä uudelleen kolmen vuoden kuluttua. Samoin uutta oikeudenkäyntiavustajan lupaa voi hakea kolmen vuoden kuluttua siitä, kun lupa on peruutettu kurinpidollisella perusteella.

– Valvontalautakunta harkitsee jokaisen kurinpitoseuraamuksen erikseen. Aikaisemmat seuraamukset huomioidaan uudessa ratkaisussa, mutta mitään kaavamaista sääntöä esimerkiksi erottamiseen johtavassa huomautusten tai varoitusten määrässä ei ole, Kauppinen sanoo.

Lännen Media koosti kurinpitoseuraamuksiin johtaneita tapauksia, joissa asianajajat ja lupalakimiehet rikkoivat hyvää asianajajatapaa.

Väärensi asiakirjan

Asianajaja oli tuomittu paria vuotta aiemmin väärennyksestä ja rekisterimerkintärikoksesta 60 päivän ehdolliseen vankeuteen. Oikeuden mukaan asianajaja väärensi päämiehensä kanssa kokouspöytäkirjan asunto-osakeyhtiön nimissä ja käytti sitä harhauttavana todisteena.

Valvontalautakunta katsoi teot erityisen moitittaviksi, koska ne liittyivät työtehtävien hoitamiseen. Asianajaja erotettiin liitosta.

Väkivaltaisuus vei työt

Oikeus tuomitsi asianajajan kahdesta pahoinpitelystä ja virkamiehen vastustamisesta 100 päiväsakkoon.

Valvontalautakunnan mukaan hyvää asianajajatapaa koskevat ohjeet velvoittavat asianajajia myös vapaa-aikana. Asianajaja erotettiin liitosta.

Toimitti kiellettyjä viestejä

Lupalakimies välitti viestejä törkeästä rahanpesusta epäillyn henkilön ja tämän puolison välillä, vaikka oikeus oli asettanut epäillyn yhteydenpitokieltoon. Kielto ei koskenut lupalakimiestä.

Valvontalautakunta katsoi, että lupalakimies laiminlöi velvollisuutensa noudattaa tuomioistuimen määräyksiä. Asianajaja sai varoituksen.

Viivytti laskua vuodella

Asianajaja toimitti laskun oikeuskuluista asiakkaalle yli vuoden viivyttelyn jälkeen. Vetkuttelun takia asiakas ei voinut vaatia vastapuolelta vahingonkorvauksia kuluistaan. Lisäksi asiakas piti laskua kohtuuttoman suurena.

Valvontalautakunta suositteli asianajajaa nipistämään laskusta pois kolmanneksen. Lautakunta katsoi, että asianajaja viivytteli perusteettomasti laskun toimittamisessa.

Asianajaja sai varoituksen.

Turvapaikanhakijoilla rahastus

Lupalakimies haali eri turvapaikanhakijoita avustettavakseen turvapaikka-, maahantulokielto- ja karkottamisasioissa. Lupalakimiehestä tehtiin yhteensä seitsemän kantelua.

Lupalakimies avusti aikuisia ja alaikäisiä hakijoita. Hän hoiti asiakkaidensa asiat vain osittain tai jätti ne miltei kokonaan hoitamatta.

Lupalakimies ei esimerkiksi suostunut tapaamaan asiakkaitaan ja väitti valheellisesti osalle, että turvapaikanhakija joutuisi pulittamaan omasta kukkarostaan lisämaksun tapaamisesta. Lupalakimies myös peri valtiolta tekaistuja kuluja turvapaikanhakijoiden tapaamisista ja tulkin käytöstä.

Asiakkaidensa paperiasiat hän hoiti hutaisten, asiakirjat myöhästelivät pahasti ja olivat täynnä virheellistä sekä puutteellista tietoa.

Lupalakimies ei kertonut asiakkailleen näiden oikeuksista tai Maahanmuuttoviraston ja hallinto-oikeuden ratkaisuista. Hän viis veisasi asiakkaidensa yhteydenotoista ja kirjoitti valituksia viranomaisille kuulematta asiakkaidensa näkemyksiä

Oikeudenkäyntiavustajalautakunta perui lupalakimiehen luvan Valvontalautakunnan esityksestä.

Aiheutti turhia kuluja päämiehelle

Asianajaja toimi avustajana rikosasiassa, jossa hänen päämiehensä oli uhrin asemassa. Oikeus hylkäsi syytteen.

Asianajaja jätti kertomatta päämiehelleen, että tällä oli lain mukaan oikeus saada maksuton avustaja rikosoikeudenkäyntiin. Tämän jälkeen asianajaja uhkasi panna oikeuskulut perintään.

Valvontalautakunnan mukaan asianajaja toimi asiakkaansa edun vastaisesti ja aiheutti tälle tarpeettomia taloudellisia kustannuksia. Näissä olosuhteissa oikeuskulujen perintä oikeusteitse tai sillä uhkaaminen oli hyvän asianajajatavan vastaista.

Asianajaja sai huomautuksen.

Esiintyi asianajajana

Eläkkeelle jäänyt asianajaja allekirjoitti vaatimuskirjelmiä asianajaja-titteliä käyttäen. Kirjelmät oli osoitettu taloyhtiön hallitukselle ja liittyivät hänen omistamaansa asunto-osakkeeseen.

Eläkeläinen kirjoitti, että taloyhtiö ja viime kädessä taloyhtiön hallitus ovat vahingonkorvausvelvollisia hänelle aiheutuvasta haitasta. Eläkeläinen sanoi, että allekirjoitus oli vahinko.

Valvontalautakunta totesi, että eläkkeellä oleva asianajajayhdistyksen jäsen on yhä valvonnan piirissä. Sääntöjen mukaan eläkeläinen ei saa esiintyä enää asianajajana.

Sai huomautuksen.

Avusti riidan eri osapuolia

Asianajaja toimi asiamiehenä kahdelle henkilölle, jotka olivat osapuolina samassa asiassa. Kyseisten henkilöiden edut asiassa olivat ristiriidassa keskenään.

Valvontalautakunta katsoi, että asianajaja oli esteellinen avustamaan molempia, sillä eturistiriidan mahdollisuus oli ilmeinen.

Asianajaja sai varoituksen.

Sotki turvapaikkaluvan

Asianajaja hoiti turvapaikanhakijan asiaa hutiloiden. Hän ilmoitti päämiehelleen, että valitus kielteisestä turvapaikkapäätöksestä on oikeudessa vireillä, vaikka ei ollut varmistanut sen saapuneen oikeuteen.

Lopulta asianajaja teki uuden valituksen. Oikeus vastaanotti sen kolme kuukautta myöhässä ja jätti myöhästymisen perusteella tutkimatta.

Myöskään Maahanmuuttovirasto ei saanut valitusta.

Valvontalautakunnan mukaan asianajaja rikkoi huolellisuusvelvoitettaan jättäessään tarkistamatta, että postitse lähetetyt valitukset päätyvät perille viranomaisille.

Asianajaja sai varoituksen.

Esteellisyys salassapitoperusteella

Asianajaja toimi avustajana jutussa, jossa miestä epäiltiin vakavasta rikoksesta. Muutamaa vuotta myöhemmin sama mies pyysi oikeudelta isyytensä vahvistamista ja vaati lapsen huoltajuutta itselleen, koska lapsen äiti oli kuollut.

Lapsen huoltajaksi oli määrätty isoäiti. Asianajaja ryhtyi avustamaan isoäitiä huoltajuuskiistassa.

Valvontalautakunnan mukaan asianajaja oli saanut aiemmin rikosjutun yhteydessä tietää miehestä vaitiolovelvollisuuden piiriin kuuluvia asioita, mikä olisi saattanut haitata hänen kykyään valvoa täysipainoisesti miehen vastapuolena olevan isoäidin etua.

Asianajaja sai varoituksen.

Haukkui tuomaria

Asianajaja toimi avustajana riitajutussa oikeudessa. Oikeudenkäyntiin suivaantuneena asianajaja lähetti tuomarille ja kyseisen oikeustalon päällikkötuomarille viestin, jossa hän haukkui tuomaria.

Asianajaja kirjoitti, ettei ole koskaan tavannut "yhtä läpeensä puolueellista ja jääviä ja mielivaltaa käyttävää" tuomaria. Lisäksi hän arvosteli tuomarin ammattitaitoa ja vertasi häntä "heikosti lakia tuntevaan kiinteistövälittäjään", epäili tämän koulutusta, väitti tämän rikkoneen oikeudenkäyntiä määrittelevää lakia ja totesi, että tuomarilla oli "persiljat korvissa aina, kun minä puhuin".

Valvontalautakunnan mukaan asianajajalla oli oikeus kritisoida tuomarin toimintaa, mutta hänen käyttämänsä ilmaukset rikkoivat hyvän asianajotavan sääntöjä. Euroopan ihmisoikeustuomio on linjannut henkilökohtaisuuksiin lipsuvan kritiikin asiattomaksi.

Valvontalautakunta oli aiemminkin pitänyt asianajajan käyttämää kieltä epäasiallisena. Tästä syystä huomautus oli riittämätön seuraamus ja asianajaja sai varoituksen.

Petkutti oikeutta

Lupalakimies nimesi todisteluteeman rikosoikeudenkäynnissä, mutta kysyikin epäillyn rikoksen uhrilta tämän omaa luotettavuutta kyseenalaistavan kysymyksen. Uhri oli juuri velvoitettu pysymään totuudessa, eikä hänellä ollut omaa avustajaa paikalla.

Kysymys ei liittynyt teemaan millään tavalla. Epäillyn rikoksen uhri ehti vastata kysymykseen ennen kuin tuomioistuin keskeytti kuulemisen.

Valvontalautakunta katsoi, että lupalakimies pääsi tuomioistuinta harhaanjohdattamalla kysymään uhrilta rikosasiaan kuulumattomia asioita. Tämä sai uhrin kertomaan itsekriminointisuojan alle kuuluvia asioita, jotka voivat aiheuttaa hänelle rikossyytteen.

Asianajaja sai varoituksen.

Sotki viiden konkurssipesän asiat

Asianajaja toimi konkurssipesän hoitajana viidessä osakeyhtiössä, mutta laiminlöi tehtäviään pahasti jokaisen pesän osalta.

Asianajaja jätti velkojainkokouksia kutsumatta koolle ja konkurssi-ilmoitusten tekemisiä viranomaisille. Osassa yrityksistä jäi pankkitilit sulkematta ja käyttöoikeudet poistamatta, työntekijän irtisanominen viivästyi, saamiset jäivät perimättä ja kirjanpito tekemättä.

Toiminta aiheutti konkurssipesille ja velkojille taloudellisia tappioita.

Valvontalautakunta katsoi, että jokainen tapaus erillisesti käsiteltynä olisi johtanut vähintään varoitukseen. Valvontalautakunta määräsi asianajajalle 10 000 euron seuraamusmaksun.

Palkkioarvio ylittyi kertomatta

Asianajaja antoi erään riita-asian hoitamisen kustannusarvioksi 2 000–5 000 euroa. Lopullinen lasku oli 13 500 euroa. Asiakkaan mukaan asianajaja ei ilmoittanut laskutusperusteistaan eikä palkkioarvion ylittymisestä.

Valvontalautakunnan mukaan asianajajan olisi pitänyt tehdä asiakkaalle selväksi, ettei ensimmäisen palkkioperusteita koskevan selvityksensä jälkeen enää vastaa uusiin samaa asiaa koskeviin viesteihin. Lisäksi hänen olisi pitänyt ilmoittaa asiakkaalleen arvioidun palkkion ylittymisestä.

Asianajaja sai huomautuksen.

Laskutti vastoin sääntöjä

Asianajaja antoi laskulle maksuaikaa 10 vuorokautta, vaikka asianajajien palkkio-ohjeen mukaan laskun lähettämisen ja eräpäivän välille on jäätävä vähintään 14 päivää. Asianajaja jätti vastaamatta laskua koskevaan reklamaatioon.

Lisäksi asianajaja viivytteli tuomioistuimen ratkaisun ja muiden asiakirjojen toimittamisessa asiakkaalle.

Valvontalautakunta totesi, että asianajaja oli aiemminkin toiminut samantyyppisesti muissa jutuissa. Tästä syystä huomautus ei ollut riittävä seuraamus ja asianajaja sai varoituksen.

Jätti kertomatta sovintoesityksestä

Asianajaja jätti toimittamatta asiakkaalleen vastapuolen sovintoehdotuksen. Asiakkaan mukaan hänen juttunsa ei olisi todennäköisesti koskaan edennyt oikeuteen, jos hän olisi saanut tietää sovintoehdotuksesta heti eikä viiden vuoden kuluttua.

Oikeuskulut maksoivat asiakkaalle lopulta yli 80 000 euroa.

Lisäksi asianajaja juoruili vastapuolen asianajajalle sähköpostiviestissään päämiehensä mielentilasta "vähintäänkin kyseenalaisella tavalla". Kun asiakas kanteli asianajajasta valvontalautakunnalle, asianajaja lähetti asiakkaalle ja tämän lapselle solvaavaksi tulkittavan viestin.

Valvontalaitakunnan mukaan asianajaja toimi väärin, koska ei toimittanut sovintoesitystä päämiehelleen. Hyvään asianajotapaan ei myöskään kuulu epälojaalit viestit vastapuolelle tai yhteydenotot henkilöihin, jotka kantelevat asianajajan toimista valvontalautakunnalle.

Asianajaja sai varoituksen.

Päästi sivullisen työsähköpostiinsa

Asianajajan puoliso lähetti yksityishenkilönä asianajajan työsähköpostista sähköpostiviestejä omille kontakteilleen.

Valvontalautakunnan mukaan asianajaja ei saa päästää sivullisia työsähköpostiinsa.

Asianajaja sai huomautuksen.

MAINOS

Kommentoi

Näytä kaikki kommentit (39)

Olen onnellinen Suomessa ja olen saanut apua sitä tarvitessani. Täällä olen saanut olla turvassa ja saanut myös oikeutta osakseni. Sellaista ei ole kaikissa maissa.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Itse olen saanut asiallista ja hyvää palvelua. Lakimiehet ovat auttaneet myös ammattiliittoon liittyvissä aisoissa.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Jouduin väkivallan uhriksi. Asianajaja auttoi minua ja sain oikeutta. Olen hänelle ikuisesti kiitollinen. Yksin en olisi pärjännyt.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Väitän, että meillä rikkoo perustuslakia eniten oikeuskanslerin virasto, tuomioistuimet yleinen ja varsinkin hallinto-oikeudet ja ylimmät viranhaltijat. Heidän virkavirheitä ja virkarikoksia sekä laiminlyöntejä ei valvo eikä tutki mikään taho.

Tuomioistuimien päätökset tehdään muualla kuin tuomioistuimissa. Kaveripiiri, seurat, rotaryt yms. eliitin seurustelupiirit siellä ne asiat käsitellään ja päätetään. Oikeuskansleri ja oikeusasiamies eivät tee mitään, vaikka heille kuuluisi valvonta PL §108 ja §109.

Oikeusministeriössä on ollut jo vuosia vireillä hanke, jossa kansalaiset voisivat ilmoittaa havaitusta korruptiosta maassamme. Oikeusministeri kokoomuksen Häkkänen on varmaankin kuopannut hankkeen, koska se ei ole edennyt?

Korruptiosta vaietaan, vaikka tehty tutkimus osoitti, että sitä on kaikkialla. Miksi?

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Ilmainen Oikeusavustaja piti juttuani selvänä.
Remonttiyhtiö teki julkisivu maalauksen ja ikkunapokaremontin, koska ikkunat eivät pysyneet kiinni.
Kuitenkin ne aloitti hiekkapuhalluksella ja kotini peittyi hiekkapuhallus massasta, koska ikkunani aukesi aina, kun 12 - kerroksisen talon alaovesta kuljettiin.
Rakennusyhtiöllä oli kuitenkin yhteyksiä niihin, jotka kontrolloivat juristeja.
Toisella tapaamisella ilmainen oikeusavustaja, eli juristi ilmoitti, että "ei ole näyttöä ajaa tätä juttua"??!!
Yksiöni oli yhä noin tuuman vahvuisen pölyn peitossa.
Asuntoministeriö piti remontin marssijärjestystä epäammattimaisena, suorastaan tyhmänä.
Irtaimistoani ei voitu puhdistaa, koska pöly meni paineella kalusteiden kankaisiin, sekä rakenteisiin ja menetin kaikki huonekalut missä oli kangasta!
Vuokrasopimus irtisanottiin, koska en ollut tyytyväinen asuntooni.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Meillä Suomessa puuttuu kansalaiselta oikeussuoja ja oikeusturva käytännössä. Kukaan ei puutu vallitsevaan tilanteeseen. Ns. riippumaton oikeuslaitos ja sen valvojat ovat vain tabu.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Jokaisella suomalaisella on oikeussuoja. On asunut muualla ja todennut, että täällä haluan asua. Täällä on paras.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Oikeusvaltiossa kansalaisella tulee olla mahdollisuus hakea oikeudelta ratkaisua riita-asiassa. Tämä ei ole käytännössä mahdollista, teoriassa kylläkin.
Asianajokulut käräjäoikeudessa käytävässä riita-asiassa ovat helposti 20.000 euroa. Tällaiseen harvalla on varaa, ja tästä aiheutuu hyvin usein tilanne, jossa esimerkiksi huijatuksi tullut, vaikkapa pieleen menneen remontin teettänyt ihminen ei voi ajaa asiaansa oikeudessa.

Maahamme on muodostunut moninaisia klikkejä, joissa varakkaat yritykset naureskellen kehoittavat huijattua asiakasta viemään kanteen asiasta, tietäen että näin ei käy.

Maksoin aikanaan liki 5000 euroa tulisijasta, joka oli suuren ja tunnetun yrityksen valmistama, ja asentama tuote. Ei toiminut oikein, ja tästä sain nuohoojan, palotarkastajan ja keskuskauppakamarin hyväksymän tavarantarkistajan lausunnon. Väärin asennettu, ja käyttökiellossa. Mutta uunifirma kiisti kaiken, ja ilmoittivat että käräjäreissusta tulee pitkä. Oma juristini kertoi että kuluja tulee vähintään kolmen uunin hinta, koska vastapuoli ei missään vastaavassa jutussa ole tuomittu maksamaan asianajopalkkioita, vain uunin hinta. Aina menevät hovioikeuteen, ja hakevat KO:lta valituslupaa, vuosien prosessi.

No, uuni purettiin ja osaa uunista käytettiin uuden uunin aihiona.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Meillä on virheellinen käsitys, että Suomessa on riippumaton oikeuslaitos. Yleisessä oikeudessa menee läpi juttuja, jotka eivät sinne kuulu. Meillä ratkaistaan riitajuttuja, vahingonkorvausasioita ym. yleisen intressiedun perusteella. KKO:ta myöten tehdään vääriä päätöksiä ja tuomioita. Niitä ei sitten korjata, vaikka huomaavat kardinaalivirheet jälkeenpäin (mm. oikeus prosessoida kannetta). Tapaukset menevät esittelijän esityksen mukaan. Oikeusneuvokset eivät viitsi perehtyä asioihin. Siinä ei auta kalliskaan juristi asiaa ajamaa, jos vastassa on vallanpitäjien eliitin "kamuja" ja heidän kavereita. Tuomiot ja päätökset tehdään muualla kuin tuomioistuimissa. Kaveripiiri, seurat, rotaryt yms. eliitin seurustelupiirit siellä ne asiat käsitellään ja päätetään. Oikeuskansleri ja oikeusasiamies eivät tee mitään.

Jos tutkiva journalismi vähänkin penkoisi juttuja Suomen kyseenalainen sija maailman vähiten korruptioituneena maana järkkyisi. Meidän maassamme kyseenalaistetaan kaikki muu toiminta, mutta oikeuslaitoksen ja ylimpien oikeusvalvojien toimintaa ei juuri arvostella. Yksi maamme nimekkäimpiä asianajajia on todennut, että oikeuslaitos on vallankäytön kontrollin ulkopuolella. KKO on tehnyt tuomionpurun mahdottomaksi. Oikeusmurhia tapahtuu. Ehdottoman oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin edellytykset eivät täyty, vaikka perustuslaki sanoo sen selvästi.

Mediassa on ollut paljon puhetta poliisin tekemättäjättämisistä sekä syyttäjän toiminnasta. Poliisi priorisoi tutkintapyynnöt, mitä tutkitaan ja missä aikataulussa tai tutkitaanko ollenkaan. Syyttäjä ei välttämättä edes lue tutkintapyyntöä, vaan tekee syyttämättäjättämispäätöksen tutkinnanjohtajan esityksestä, vaikka kysymyksessä olisi syytä epäillä ja aloittaa tutkinta vakavista rikoksista. Oikeusvaltiossa tuomiota tulisi useille henkilöille vuosia ehdotonta vankeutta, mutta niitä ei tutkita.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Tuo yllä oleva on hyvin kommentoitu ja olen pitkälle samaa mieltä.
Suomen korkea sijoitus "vähiten korruptoituneena maana" perustuu yksikertaisesti siihen, että niitä juttuja ei tutkitä.
Jos ei ole ollut tutkintaa, niin ei ole tilastojakaan.
Meillä ei ole tilastoja korruptiotutkintapyynnöistä, joiden tutkinnasta on kieltäydytty.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Tämä Suomi on ihana maa. Kiitos teille suomalaiset. Nyt minäkin saan oikeutta ja apua, kun sitä tarvitsen. Täällä on hyvät lakimiehet. Ne on minunkin apuna olleet. Olen ihan tyytyväinen tähän mitä nyt on.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Kummallista yhden ammattiryhmän moittimista. Mikähän on seuraavava trollauskohde?

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Julkinen salaisuus on Pykälä Ry:n kokaiinikassa 80-luvulla.
Siellä oli nimiä Zyskovich, Niinistö, Viitanen, jne...
"If you wanna hang out ..."

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Ilmaisen oikeudenkäynnin saaneena hölmöyttäni myönnyin, kun avustaja esitti, että hoviin on mentävä ilman muuta. No kuinkas kävikään, syyttäjä ärhentyi, tuli kakkua ja korvauksia lisää. Eräs jutun osapuoli valisti, että avustaja tuplasi vain palkkiotaan valitustempulla.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Tuomaritkin usein antavat tuomioita täysin perusteetta ja kukaan ei ole hovin päätöksiä tarkastamassa. Suomessa tuomarien toiminta on mielivaltaista ja täysin länsimaisen oikeuskäytännön vastaista. Ketään ei tulisi tuomita todisteetta.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Asianajo on turhan usein laillistettua rosvousta. Voi vain toivoa, ettei joudu siihen satimeen.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Jos joudut rikoksen uhriksi, luulenpa että vaadit itsellesi asianajajan asiaasi hoitamaan. Hän kyllä auttaa, jopa sinua.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Ei Auta!
Ei Auta, jos ala-maailma, niin haluaa.
Jäät yksin ja menetät kaiken!
Kokemusta on...
Sinulla selvästi ei.
Sinulle laulan aina 70-luvun hittiä:
"Sääää Luuuuuuuuuulet vaaaan ..."

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Ja vasta nämä valitti että heitä kiusataan ja uhkaillaan somessa. Mistähän se mahtaa johtua, en ymmärrä?

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

On semmoinenkin asianajotoimisto, joka hankkii ajaakseen Alzheimerin tautiin sairastuneiden ihmisten asioita, kun näillä ei ole itsellään enää käsityskykyä siitä, onko asianajo heille itselleen eduksi.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti
Näytä kaikki kommentit (39)

Uutisvirta

14:15
Kaleva oikaisee
13:22
Kosovon parlamentti hajotettiin, uudet vaalit 45 päivän sisällä
13:22
RKP:n viesti budjettiriiheen: Koulutusrahoista ei saa tinkiä – Henrikssonin mukaan raharatkaisu on tehtävä heti syyskuussa
13:19
"Kaveriporukan videot näyttävät aika samoilta kuin ison viestintätoimiston tekemät" – OMVF:n tuomari Ville Pirinen kehuu musiikkivideoiden voivan Suomessa hyvin
13:14
Jo vähäinenkin liikunnan lisäys vähentää vanhusten kuolemantapauksia – intensiivinen liikunta vielä hyödyllisempää
13:09
Iissä alkaa kaksipäiväinen IlmastoAreena, jossa aiheesta puhutaan kansantajuisesti faktoilla – puhujina esimerkiksi professori Esko Valtaoja ja tubettaja Roni Back
12:57
Karhujahdin ikävä päätös Kannuksessa: Loukkaantunut karhu raateli metsästäjää, koirat hyökkäsivät pedon kimppuun
84
"Jos on huono marjavuosi, niin se on Arinan syy" – Kari Juntunen on päivätyönsä ohella Osuuskauppa Arinan hallituksen varapuheenjohtaja, joka kummastelee Arinan saaman kritiikin määrää
72
Oulun Allas Sea Poolin aikataulua jatkettiin vuodella – nyt merikylpylän arvioidaan avautuvan keväällä 2021
51
Ouluun halutaan rakentaa maailman pohjoisin mallastamo, hankkeelle haetaan rahoittajia: "Tarvitaan paikallista mallasta, paikallista humalaa ja paikallista hiivaa"
42
Analyysi: Putin sysäsi asevarustelun yksin amerikkalaisten syyksi – eikä eurooppalaisten huoli venäläisten kansalaisoikeuksista saa vastakaikua
30
EU-jäsenyys hyödyttänyt Suomen taloutta – eurolla ollut ensin myönteinen, sitten kielteinen vaikutus
23
Sykkelit saadaan viimein käyttöön ensi viikolla, viimeiset kaupunkipyörät asennetaan paikoilleen viikonlopun aikana
19
Oulu palkkaa ulkopuolisen selvittäjän etsimään säästökohteita – "Oulu ei ole mikään kriisikaupunki, mutta työtä pitää tehdä"

Etusivulla nyt

Paikallissää

Juttutupa

Päivän tykätyin viesti

Työssä käyvät, tykkäätkö työstäsi?

En tykkää. Eikä se johdu työpaikasta tai sen huonosta ilmapiiristä. Työnteko ei vain kiinnosta. Raha ainoa motivaattori ... Lue lisää...
Patonki

Jari ja sarjakuvat

Jari

23.6.
Jari on tauolla.

Naapurit

22.8.
;

Uutiset osastoittain

Palvelemme sinua

Asiakaspalvelumme auttaa sinua mielellään Kalevan tilausasioissa ja muissa lukijan palveluissa.

Asiakaspalvelu

(08) 5377 610 (ma-pe 9-16)

www.kaleva.fi/asiakaspalvelu

Kalevan medioilla tavoitat 331 000 lukijaa.

Yrityspalvelut

(08) 5377 180

yrityspalvelut.kaleva.fi


stats-image