Kotimaa

Bud­jet­tieh­do­tuk­ses­sa maltillisia veromuutoksia hal­li­tusoh­jel­man mukaisesti, rahaa ilmastoon ja luon­non­suo­je­luun – Lintilä: "Tästä ei saa suuria otsikoita"

Valtiovarainministeri Mika Lintilä sanoo, ettei talousarvioehdotuksista saa suuria otsikoita. KUVA: Jouko Hanninen
Kotimaa 14.8.2019 18:00
Aki Taponen

Valtiosihteeri Martti Hetemäki kartoittamaan investointeja vauhdittavia toimia.

Hän sanoi, ettei ehdotuksesta saa suuria otsikoita, koska tarkoitus on viestiä jatkuvuutta ja ennustettavuutta.

– Tässä tilanteessa on tärkeää, että pidämme kotimaassa talouden kunnossa ja teemme toimia, jotka lisäävät työllisyyttä ja investointeja, Lintilä sanoi ehdotusta esitellessään.

Lintilä nimesi valtiosihteeri kansliapäällikkönä Martti Hetemäen selvityshenkilöksi kartoittamaan investointeja vauhdittavia toimia, jotka voitaisiin sisällyttää hallituksen ensi vuoden talousarvioesitykseen. Hallitus käsittelee Hetemäen ehdotuksia budjettiriihessään syyskuussa.

Veromuutokset ovat maltillisia. Hallitusohjelmassa sovitun mukaisesti ansiotuloverotusta kevennetään 200 miljoonalla eurolla. Kevennys kohdistetaan pieni- ja keskituloisille palkansaajille, eläketulon saajille sekä etuustulojen saajille.

Solidaarisuusveron voimassaoloa jatketaan hallituskauden loppuun saakka. Ansiotuloverotukseen tehdään ansiotason nousua vastaava indeksitarkistus.

Asuntolainan korkojen vähennysoikeuden pienentämistä jatketaan asteittain hallituskauden aikana. Ensi vuonna asuntolainan koroista vähennyskelpoista on 15 prosenttia.

Hallitusohjelman mukaisesti kotitalousvähennyksen enimmäismäärää alennetaan maltillisesti 2 400 eurosta 2 250 euroon. Vähennyksen osuutta työkorvauksissa lasketaan 50 prosentista 40 prosenttiin ja palkoissa 20 prosentista 15 prosenttiin.

Tupakkaveron korotuksia jatketaan asteittain hallituskauden aikana. Korotus ensi vuodelle on 50 miljoonaa euroa. Virvoitusjuomien veroa korotetaan ensi vuonna 25 miljoonalla eurolla sokeripitoisia juomia painottaen.

Liikennepolttoaineiden verotusta korotetaan hallitusohjelmassa sovitulla, kuluttajahintojen ennustettua nousua vastaavalla 250 miljoonalla eurolla. Korotus tehtäisiin siten, että se tulisi voimaan elokuussa 2020.

Perusturvan etuuskorotukset sekä ansiotuloverotuksen kevennykset kompensoivat polttoaineverotuksen nousua pienituloisille. Hallitusohjelman muita energiaverotusta koskevia veromuutoksia ei toteuteta vielä ensi vuonna.

Lisää rahaa koulutukseen

Suomalaisten osaamisen vahvistamiseksi esitetään muun muassa, että vuonna 2020 yliopistojen perusrahoitusta lisätään 10 miljoonalla ja ammattikorkeakoulujen perusrahoitusta 5 miljoonalla eurolla.

Työllisyystavoitteen saavuttamiseksi TE-palveluihin ehdotetaan noin 15 miljoonan euron lisämäärärahaa. Tällä muun muassa vakiinnutetaan työnhakijoiden määräaikaishaastattelujen toteuttamiseen tarvittavat resurssit ja edistetään nuorisotakuun toteutumista.

Lisäksi sujuvoitetaan työlupaprosesseja sekä kansainvälistä rekrytointia.

Palkkatuen käytön lisäämiseksi yrityksissä ehdotetaan julkisiin työvoimapalveluihin 10 miljoonan euron lisäystä. Uusien miljardiluokan ekosysteemien ja innovaatioiden syntymistä Suomeen ehdotetaan kannustettavan 33 miljoonan euron Business Finlandin avustusvaltuuden lisäyksellä.

Yritysten ulkomaisten osaajien tuloa Suomeen helpotetaan säätämällä niin sanottu avainhenkilölaki pysyväksi. Samalla esitetään avainhenkilöiden 35 prosentin lähdeveron maltillista alentamista hallitusohjelman kustannusraamissa.

Ryhmäkokoja pienennetään

Perheiden asemaa esitetään parannettavaksi monin tavoin. Kunnille esitetään määrärahaa muun muassa varhaiskasvatuksen ryhmäkokojen pienentämiseen ja varhaiskasvatusoikeuden laajentamiseen.

Opintotuen huoltajakorotukseen esitetään 25 euron korotusta kuukaudessa. Lapsilisän yksinhuoltajakorotus nousee 10 euroa kuukaudessa, ja monilapsisten perheiden toimeentuloa parannetaan korottamalla neljännestä ja sitä seuraavista lapsista maksettavaa lapsilisää.

Opiskelijoiden toimeentuloa turvataan sitomalla opintoraha indeksiin 1.8.2020 alkaen. Perusturvaa ehdotetaan korotettavaksi 20 eurolla kuukaudessa, ja pienimpiä eläkkeitä korotetaan.

Budjettiesitys sisältää myös kansalaisten arjen turvallisuutta lisääviä toimia. Esityksessä aloitetaan toimenpiteet poliisien määrän kasvattamiseksi 7 500 henkilötyövuoteen vuoteen 2022 mennessä.

Turvakotien määrän lisäämiseen ja toiminnan kehittämiseen osoitetaan lisärahoitusta 2 miljoonaa euroa.

Rahaa ilmastoon, luonnonsuojeluun ja väyliin

Hallitusohjelman mukaisesti luonnonsuojelurahoituksen määrää ehdotetaan kasvatettavan vuonna 2020 yhteensä 25 miljoonalla eurolla.

Rahoitus jakautuu maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön kesken. Rahoitusta lisättäisiin etenkin metsien monimuotoisuutta turvaavan vapaaehtoisuuteen perustuvan METSO-ohjelman rahoittamiseen. Lisäksi parannetaan kansalaisten virkistysmahdollisuuksia ja luontomatkailun edellytyksiä lisäämällä rahoitusta Metsähallituksen luontopalveluille.

Ilmastotavoitteita edistetään muun muassa investoimalla uusiutuviin energialähteisiin, edistämällä resurssitehokkuutta sekä lisäämällä uusiutuvan energian osuutta energian käytössä.

Lisäksi vauhditetaan ilmastopolitiikan tavoitteiden toteuttamista maankäyttösektorilla. Kivihiiltä korvaavien investointien tukemiseen ehdotetaan 30 miljoonan euron lisäystä energiatuen myöntämisvaltuuteen.

Perusväylänpitoon eli teiden, rautateiden ja vesiväylien kunnossapitoon ehdotetaan lisättäväksi 300 miljoonaa euroa. Yksityisteiden avustustaso ehdotetaan turvattavaksi hallituskaudeksi. Lisäksi esitetään julkiseen henkilöliikenteeseen 20 miljoonan tasokorotusta, joka on tarkoitettu ilmastoperusteisiin toimenpiteisiin.

Varsinaiseen kehitysyhteistyöhön ehdotetaan lisämäärärahaa vajaat 72 miljoonaa euroa.

Valtiovarainministerin budjettiesitys on 2,3 miljardia euroa alijäämäinen.

Niin sanottuihin tulevaisuusinvestointeihin kohdistuvista panostuksista päätetään myöhemmin talousarviovalmistelun yhteydessä, minkä takia niiden vaikutusta määrärahoihin ja budjetin tasapainoon ei vielä ole huomioitu.

MAINOS

Kommentoi

Elämme edelleen mielikuvien maailmassa. Hyvä hallitus on lisäämässä kympin sinne ja toisen tänne, mm. opintotuen huoltajakorotuksen, yksihuoltajakorotukset, lapsinlisien 15 euron korotus 3. ja 4. lapsesta. Eihän tälläiset korotukset kenenkään elämää paranna, mutta kympistäkin syntyy kontrastinen mielikuva Sipilän hallitukseen, joka pentele vie leikkasi kympin sieltä ja toisen täältä. Mielikuvat siis ratkaisevat, ja Antti ajaa isolla veneellä ja Volovolla.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Suomalaisille veronkorotuksia, että Rinteen hallitus voi antaa avokätisesti lisää kehitysapua velkarahalla ja kuppaamalla suomalaisia? Kuinka moni hallituksen ministereistä itse ottaa velkaa ja antaa rahansa hyväntekeväisyyteen?
Onnea suomalaiset, jotka moisia äänestivät. Minä en hulluja maailmanhalaajia äänestä. Tuhoavat koko maan!

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Vanhojen hoitolaitoksiin ei ole vara hommata harrastusmahollisuuksia enemmälti, ruoka on useimmiten jotain makaroonimössöä ja vessassa käymisiäkin rajoitetaan, kun ei ehitä auttaa. No se vaippa päivässä korvaa kaiken, se on se etuisuus. Vankiloissa on nykyään vangeille hyvät oltavat, heillä on harrastus- ja ULKOILUmahdollisuudet, hyvä ruoka ja oma huone jopa suihkulla sekä oma henkilökohtainen vartija, joka hoitaa juoksevat asiat. - Sitten tuo monopolialkoholin ostaminen. Siitäkin on tehty rikkaitten herkku. Vähävaraiset saavat tyytyä kiljuun ja pontikkaan, jos niihinkään. Kun on hyvävaraiset päättämässä asioista, niin näinhän se menee. Kyykkyyn vaan köyhät ja vähävaraiset. Jos elintasoa haluaa kohentaa, niin kielikursseja suosittelen - ensin ruotsia ja sitten myöhemmin espanjaa. Tämän jälkeen muutto joko naapurimaahan tai etelään. Terveisiä perheestä. - Vaan johan HE pian päättävät, ettei saa muuttaa muualle vaan kärsittävä täällä mihin on veroja maksanut koko työikänsä eli jopa yli 40 vuotta. Korvauksia siitä maksamisesta on turha oottaa eli sama 80 sentin sänky oottaa kuumassa huoneessa ilman hoitoa kuhan huonompaan kuntoon satut lysähtämään ja tällä menolla siihen ei mene kauan.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

72 miljoonan korotus "kehitysapuun", voi sanonko mikä...!

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Lintilän budjettiehdotuksessa on otettu muutama askel oikeaan suuntaan pienituloisten toimeentulon parantamiseksi, seuraavina vuosina lisäaskelia.

Taloudellinen taantuma on todellinen uhka, mutta noususuhdanne on nurkan takana odottamassa Trumpin kauden päättymistä.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Hysteerisiä mielipiteitä. Eikö voitaisi katsoa ihan rauhassa asia kerrallaan, kun alkavat syksyllä niitä budjettiriihiä pitämään. Nythän ne laittoivat kokonaisraamin valtionvarainministeriötä varten. Syksymmällä sitten tarkennetaan.
Mitähän Kärnän mielestä vihreät ovat nyt väärin tehneet? Varmaan kaikki hänen mielestään :)

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Porvarihallituksen keinot olisivat varmasti toimivampia työllisyyden kannalta (sarkasmia). Tämä tarkoittaisi lisää ilmaista työtä ja entistä pitempiä työaikoja. Osakkeen omistajat eli passiivisella rahalla tuottoa tekevät olisivat kyllä tyytyväsiä porvarihallituksen ratkaisuihin. Lihava porvari kun haluaa että hänen seisova rahansa tekee työtä ja hän voi itse vain katsella tilipussin karttumista ja suunnitella mitä hauskaa tekisi seuraavaksi rahoillaan.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Kehitysapuun ja "pakolaispolitiikkaan riittää kuitenkin noin 4 miljardia. Matalouteen lisättiin noin 500 miljoonaa. Jostakin taskuista nuokin rahat on kaivettava velan lisäksi. Köyhiltä ei voi enää ottaa, rikkat kikkailevat mutta keskiluokka on selkä seinää vasten.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Itselle tuo polttoaineverotuksen korotus tietää, että lopetan osa-aikatyöt kokonaan. Ei tuo yksinään, mutta elinkustannukset nousee sata varmasti, niin ei enää kannata kerta palkka ei nouse. Sinänsä helpotus, että kiitos siitä.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Polttoaineen hinnan korotus on pieni, ei sen takia kannata osa-aikatyötä lopettaa. Karenssia seuraa työnteon lopettamisesta, polttoaineen hinnankorotus ei riitä perustelluksi syyksi. Tarjoa kimppakyytiä, niin saat pienennettyä oman auton työmatkakulujen.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Polttoaine kallistuu. Autoa työnsä ja elämäntilanteensa vuoksi käyttävät "kiittävät" nyrkit taskussa.
Ikävä temppu hallitukselta.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Polttoaine kallistuu ja kaupoissa kaikkien tavaroiden hinta nousee sen takia kuten myös energian, vuokrien ja palveluiden. Noissa kaikissa on myös veroa mukana jolloin verotulotkin nousee. Tupakka ja alkoholiverokin nousee mutta jos kaikki yllättäen raitistuisi niin kusessa oltaisiin.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Kyllä demarit vetäisi törkeyden huipun. Ihan tavallinen kansalainen kärsii eniten. Juuri se kansanosa kuka yleensä teitä on äänestänyt. Aika pahasti nyt lorautitte omaan saappaaseen. Kannatus tippuu molemmilla puolueilla n. 3% valitettavasti

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Olipa taas ammattilaiset asialla, puupäät ei muuta osaa kuin nostaa polttoaineveroja, pitäsköhän tuonne arkadianmäelle vaihtaa ihan osaavaa henkilökuntaa nykyisten virkamiesten tilalle

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Virkamiehet ei ole siellä Arkadianmäellä vaan ne on ministeriöissä mutta kansnedustajat avustajineen ovat ja sinne voi jokainen yrittää päästä joka neljäs vuosi.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Sehän se isoin ongelma oikeastaan on että sinne ei saisi päästää niitä jotka sinne oikeasti haluaa.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Uutisvirta

23.10.
Virallista tai ei, Annunen on ennätysmies – "Ehkä ihan hyvä, että se maali tuli, niin asiaa ei tarvitse enää miettiä" Tilaajille
23.10.
Kärpät löysi vihdoin tehoja myös ykkösketjun takaa – Liigan vatulointi Annusen ennätysuutisoinnissa ihmetytti Manneria: ”Henkilökohtainen ennätys on nyt Justuksen, se on fakta”
23.10.
Huippuhetket: Kärpät-Pelicans
23.10.
Kärpät otti kotivoiton Raksilassa vaiherikkaan pelin jälkeen – katso kuvia ottelusta
23.10.
KuPSin mestariluotsi Jani Honkavaara valitsi potkuherkän SJK:n seuraavaksi osoitteekseen
23.10.
Kainuun ely-keskus: Nuasjärven ekologinen tila on hyvä, eikä happikato uhkaa järveä – "Laaja seuranta-aineisto ei tue Helsingin yliopiston tutkijoiden käsitystä"
23.10.
Julius Junttila iskee ottelun voittomaalin

Etusivulla nyt

Paikallissää

Varoituksia voimassa!

Ajokeli muuttuu huonoksi aamupäivästä alkaen Lapin maakunnassa sekä seuraavissa Pohjois-Pohjanmaan kunnissa: Pudasjärvi, Taivalkoski ja Kuusamo lumisateen ja lumisten teiden vuoksi.

Juttutupa

Kuumin keskustelu nyt

Sähköautot valtaavat vähitellen liikenteen

109 viestiä | Lue keskustelu

Päivän tykätyin viesti

En käy töissä!

Ja sinun käytöskö on aikuismaista? Hoh hoijaa. Myötähäpeä. Lue lisää...
Heikki89

Jari ja sarjakuvat

Jari

23.6.

Naapurit

24.10.

Fingerpori

24.10.
;

Uutiset osastoittain

Palvelemme sinua

Asiakaspalvelumme auttaa sinua mielellään Kalevan tilausasioissa ja muissa lukijan palveluissa.

Asiakaspalvelu

(08) 5377 610 (ma-pe 9-16)

www.kaleva.fi/asiakaspalvelu

Kalevan kokonaistavoittavuus on 86 % Oulun markkina-alueen kuluttajista viikossa.

Kaleva Media Yrityspalvelut

(08) 5377 180

kalevamedia.fi/yrityspalvelut/


stats-image