Kotimaa

Asian­tun­ti­jat: Huumausaineen käyt­tö­ri­kok­sen seuraukset voivat olla kohtuuttomia

Huumeiden käyttörangaistuksesta luopumisella olisi monta puolta. Se voisi estää kohtuuttomia seurauksia, kuten opiskelupaikan menetyksiä, mutta toisaalta laittomuus nostaa nuorten kynnystä kokeilla kannabista tai muita aineita. KUVA: lev dolgachov
Kotimaa 6.7.2019 8:30
Taru Horsma-aho

Huumeiden käytön rangaistavuudesta on väitelty jo lähes viisikymmentä vuotta. A-klinikan ylilääkärin ja THL:n tutkimusprofessorin mielestä siitä voitaisiin luopua. Poliisi ei kannata ajatusta, mutta on halukas kehittämään yhteistyötä hoitoon ohjaamisessa.

Useiden asiantuntijoiden mukaan huumeiden käytön rangaistavuudesta tulisi luopua, koska se voi aiheuttaa käyttäjälle kohtuuttomia ja kauaskantoisia seurauksia. Rangaistuksen sijasta haluttaisiin ohjata käyttäjiä keskustelemaan päihteiden käytöstä ja saada ongelmakäyttäjät avun piiriin.

Lue, kuinka kaksi huumeiden käyttäjää kertoo, kuinka käyttörikos on vaikuttanut heidän elämäänsä.

Huumausainemerkintä voi estää opiskelu- ja työpaikan saamisen yli 60 alalla. Tällaisia ovat alat, joilla työskennellään alaikäisten, potilaiden, asiakkaiden tai liikenneturvallisuuden kanssa.

Työttömyys tai kyvyttömyys löytää mieluista työtä kasvattavat käyttäjän syrjäytymisriskiä ja voivat liittää käyttäjän tiiviimmin käyttöpiireihin, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tutkimusprofessori Pekka Hakkarainen kertoo.

A-klinikka Oy:n avohoitopalvelujen ylilääkäri Markus Partasen mukaan käytön rangaistavuus voi vaikuttaa käyttäjän haluun ja mahdollisuuksiin saada hoitoa. Käyttäjien kohtelu sosiaali- ja terveydenhuollon piirissä saattaa muuttua käytön tullessa ilmi, minkä jälkeen sitä pyritään salaamaan.

Alkoholiongelma on sairaus, huumeongelma rikos

Huumeriippuvaisista kahdella kolmesta on taustalla psyykkistä oireilua, johon päihteistä haetaan helpotusta. Käyttäjän voi olla vaikea saada apua mielenterveysongelmiin, sillä vallalla olevan hoitomallin mukaan päihdeongelma tulisi hoitaa ensin, ennen kuin mielenterveysongelmaa voidaan hoitaa.

Partasen mukaan olisi hyvä, jos sama taho voisi hoitaa molempia ongelmia.

– Tässä on tapahtunut kehitystä, mutta on edelleen valitettavaa, että monessa paikassa kyky – ja uskallan sanoa, että halukkuuskin – hoitaa päihdeongelmaista on matalampaa kuin psyykeongelmaista, Partanen sanoo.

Partanen huomauttaa, että riittävän hankala päihdeongelma haittaa merkittävästi psykiatrista diagnostiikkaa ja terapian mahdollisuuksia. Toinen merkittävä ongelma on resurssipula. Nuorisopsykiatrian lähetteet ovat nousseet 15–20 prosentin vuosivauhdilla, eikä resursseja pystytä lisäämään samassa määrin.

Mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsivillä kynnys hakea apua voi olla valmiiksi korkealla. On myös mahdollista, että yksilön voimavarat eivät riitä aktiiviseen avun hakemiseen. Kynnys kasvaa entisestään, jos apua ei saada silloin, kun sitä haetaan.

Rangaistusmenettelyt ovat lisääntyneet

Tutkimuksen mukaan joka neljäs suomalainen on kokeillut laitonta päihdettä. Suurin osa on kannabiksen kertakokeilijoita ja satunnaiskäyttäjiä. Ongelmakäyttäjien osuus on prosentuaalisesti hyvin pieni.

Rikosoikeuden professori Heini Kainulainen tutki väitöskirjassaan huumeidenkäyttäjien rikosoikeudellista kontrollia. Käytön rangaistavuuden tarpeellisuudesta keskusteltiin jo 1970-luvulla huumelakeja säädettäessä. Keskusteluissa on korostettu toistuvasti, että käyttäjien kohdalla täytyisi olla mahdollisuus toimenpiteistä luopumiseen.

Vuonna 2001 Suomessa otettiin käyttöön uusi laki huumausaineen käyttörikoksesta, joka on huumausainerikosta lievempi. Keskeinen uudistus oli ottaa käyttöön kevennetty sakotusmenettely. Sen jälkeen käyttörikoksia ei enää ole ollut välttämätöntä käsitellä tuomioistuimessa, vaan poliisi voi kirjoittaa sakon.

Poliisi ja syyttäjä voivat tehdä päätöksen toimenpiteistä luopumisesta. Tarkoitus oli kiinnittää erityistä huomiota nuorten puhutteluun ja ongelmakäyttäjien hoitoon ohjaukseen sakottamisen sijasta.

Keskimäärin yli 60 prosenttia huumerikoksista käyttörikoksia

Kainulaisen tutkimuksessa kävi ilmi, että toimenpiteistä luopumista koskevien päätösten määrä väheni uudistuksen myötä. Sakotettujen määrä kasvoi 67 prosenttia, kun taas syyttämättä jätettyjen määrä putosi 41 prosenttia vertailuvuosina 2000 ja 2004.

– On mielenkiintoista, että käyttäjiä on haluttu rikoslain avulla kurittaa ja muistuttaa, että tämä on rikos. Käytännöt ovat pysyneet samanlaisina 60-luvulta asti, ja tähän on ollut vaikea saada muutosta. Edes hoitoonohjausta ei ole pystytty lisäämään, Kainulainen sanoo.

Huumausaineita koskevia lakeja säädettäessä äänessä ovat olleet useimmiten kontrolliviranomaiset: poliisi, tulli, syyttäjä ja tuomioistuinlaitos. Kainulaisen mukaan käyttäjien pitäisi tulla kuulluksi heitä koskevassa keskustelussa. Hän kannattaisi kokemusasiantuntijoiden kuulemista.

– Heillä on ensikäden tietoa avun, tuen ja hoitoon hakeutumisen esteistä sekä siitä, millaisia kielteisiä seurauksia viranomais- tai työnantajakohtaamisissa on ollut, kertoo Kainulainen.

Rangaistavuudella on vaikutusta nuorten suhtautumiseen

Poliisi ei kannata käytön rangaistavuudesta luopumista, mutta olisi halukas kehittämään yhteistyötä sosiaali- ja terveysviranomaisten kanssa hoitoon ohjaamisessa. Poliisilla on velvollisuus kertoa käyttäjille hoitomahdollisuuksista.

Poliisitarkastaja Teemu Saukoniemen mukaan suuri osa kiinni jääneistä on sitä mieltä, ettei heillä ole huumeongelmaa.

– Joillakin voi olla motivaatiota hoitoon, mutta jos sinne ei pääse nopeasti, hetki saattaa mennä pian ohi, Saukoniemi kertoo.

Huolena on, millaisen yhteiskunnallisen viestin rangaistavuudesta luopuminen antaisi nuorille. Sekä Saukoniemen että Partasen mukaan rangaistavuudella on vaikutusta nuorten suhtautumiseen päihteisiin. Laittomuus voi nostaa kynnystä kokeilla.

Maailmalla rangaistavuudesta luopumisesta hyviä kokemuksia

– Käyttäjämäärät kaikkialla ovat kasvaneet, ongelmakäyttäjiä on paljon ja ihmisiä kuolee isoja määriä. Laittomalla kaupalla tehdään rahaa, ja siihen sisältyy kovaa väkivaltarikollisuutta. Ympäri maailman on havahduttu siihen, että kielloilla hallinta ei toimi, joten on lähdetty etsimään vaihtoehtoisia keinoja, THL:n Hakkarainen kertoo.

Portugali luopui huumeiden käytön rangaistavuudesta 2001. Huumeet ovat yhä laittomia, mutta käyttö ei johda rikosoikeudellisiin toimenpiteisiin. Käyttäjä voidaan ohjata hoitoon.

Lakimuutoksen jälkeen hoitoon hakeutuvien määrä nousi, huumekuolemat, nuorten huumekokeilut sekä hiv-tartunnat vähenivät.

Sveitsi dekriminalisoi kannabiksen käytön ja pienen määrän hallussapidon vuonna 2013. Yli 18-vuotiaiden pieniä hallussapitorikoksia ei enää käsitellä oikeudessa eikä niistä tule rikosrekisterimerkintää, vaan poliisi kirjoittaa sakon.

Uudistus vapautti poliisin resursseja vakavamman rikollisuuden torjuntaan ja kevensi oikeuslaitoksen kuormitusta. Ennen uudistusta vähäisiä kannabisrikoksia käsiteltiin oikeusistuimessa vuosittain noin 30 000.

Hakkarainen muistuttaa, että huumeiden käytön rangaistavuudesta luopuminen ei ole myönnytys huumeiden käytölle, vaan tarkoituksena on vähentää käytöstä aiheutuvia haittoja.

Dekriminalisaatio ja depenalisaatio

Dekriminalisoinnissa huumausaineiden käytön rangaistavuus poistettaisiin rikoslaista, mutta myynti ja valmistaminen pysyisivät laittomina.

Laillistamisessa valtio voisi toteuttaa huumausaineiden myynnin valvotusti ja saada samalla verotuloja.

Depenalisaatiossa huumeet pidetään laissa rangaistavana, mutta käytännössä rangaistavuutta ei toteuteta.

 

MAINOS

Lue lisää aiheesta

Kommentoi

Näytä kaikki kommentit (92)

Puhumattkaan tuhansista tavallisista perheellisistä joista ainakin toinen vanhemmista saattaa työviikon jälkeen rentoutua kannabiksella viinan sijaan. Kannabiskirjan kirjoitta kertoo yllättyneensä heidän määrästä Suomessa. Heitä on todella paljon. Ylipäätänsä maailmassa merkittävä enemmistö ei ole ongelmissa kannabiksen kanssa huolimatta, että sitä nauttii. Pienen pieni vähemmistö joilla yleensä monta muutakin ongelmaa on. Näitä ongelmaisia pidetään keinotekoisesti esillä jotta ihmisoikeuksia ja moraalia rikkova laittomuus saataisiin perusteltua.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Lähti ajokortti, toimeentulotuesta 20% kun en muka kelpaa kuntouttavaan työtoimintaan ja Kela halusi lausunnon että olen työkyvytön. Koskaan en ole päihtyneenä autoillut tai ollut sekaisin töissä.

Kannabis on se, joka pitää minut työkykyisenä kun kivut lähtee. Eikä mene päähän kun sitä käyttää jatkuvasti tasalaatuista tuotetta, koska toleranssi niin kutsuttuun päihtymiseen kasvaa. Toisekseen Ruotsista saa jo käsikauppatavarana eli ilman reseptiä THC-vapaata CBD:tä joka myöskin auttaa vaivoihini... Tosin ei aivan niin hyvin kuin THC-pitoinen.

Ajattelin muuttaa Kanadaan etten ole rikollinen, koska Suomi on viimeinen takapajula joka piiloutuu Käypä hoidon taakse eikä anna kannabista sitä tarvitseville lääkkeeksi. Laillinen lääkehän se on ollut vuodesta 1998 lähtien. Auttaa muuhunkin kuin MS-taudin spastisuuteen! Eikä aiheuta psykooseita tai skitsofreniaa. Jos ei sovi, ole käyttämättä, mutta älä estä muita lääkitsemästä vaivojaan kannabiksella jos he siitä kokevat hyötyvänsä. Pysyviä haittoja ei ole suurimmalle osalle. Ehkä yksi sadastatuhannesta voi mennä sekaisin. Jos vielä iänikuiseen alkoholiin pitää verrata, siitä menee sekaisin ihan joka ikinen.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

KAIKKI kannabiksen negatiiviset vaikutukset johtuvat vain ja ainoastaan nykyisestä lainsäädännöstä.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Pitääkö olla aina omakohtaista kokemusta addiktioista tai käyttäjänä, jotta voi tuoda esille mielipiteensä alkoholi/huumesekoiluista ja turvattomasta yhteiskunnasta ja ihmisten itsetuhoisuudesta? En todella ole kokenut/kokeillut tai tuudittautunut mihinkään korvaaviin kokemuksiin,minulle on riittänyt ja olen ottanut opikseni siitä kun on nähnyt joittenkin sekoilut,myös kun katselee avoimin silmin katukuvaa ja lukee aikusten, lasten,nuorten sekoiluista. Eräille alkoholit/kalja/huumeet on rikollisorganisaatioiden bisnestä, myös niille jotka puolustavat niiden käyttöä. Tämä tuli kai selväksi kun mm.valtakunnan poliisi jo tuomittiin huumetynnyrien sisällön myynnistä.Käyttivätkö omia tuttujaan,ystäviään tai sukulaisiaan,läheisiä ihmisiä kokeiluun,tynnyrien sisällön tyhjennykseen? Ei käyttäneet,vaan ihan viattomia,tuntemattomia hyväksikäytetään,rahastetaan ja turmellaan elämä,tulevaisuus,perhe ja käyttäjien terveys. Narkomaanit/addiktoituneet eli riippuvaiset käyttäjät on rasite yhteiskunnalle,verojenmaksajille, joka johtaa tulevaisuudessa vieläkin suurempiin ongelmiin ja varojen tuhlauksiin kuin mitä nyt puhutaan vanhusten hoidon ja huollon olevan.Nyt tänään ei kyetä, eikä yhteiskunnalla ole rahaa vanhusten asialliseen hoitoon,miten sitten on joidenkin alkoholistien ja huumeriippuvaisten vieroitus ja katkaisuhoitoihin?Kyllä hallituksen on vastuu ja kantaa otettava ja kiellettävä jo rajalla Suomeen tuonnit ja tuomittava. Kovemmat tuomiot myyntiin, käyttöön ja pelkästään hallussapitoon.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Laillistetaan huumeet kntrolloidusti, niin käyttäjät maksavat itse haittaveroina aiheuttamiaan kuluja aivan samoin kuin alkoholin kuluttajat maksavat nykyään. Ja ennenkuin joku ehtii taas väittää, niin suurin osa huumeidenkäyttäjistä kyllä käy töissä aivan kuten alkoholin käyttäjätkin.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Yleensä huumeiden laillistamista tahtovat käyttävät ainakin jossain määrin itse, en tiedä olisiko kannabiksen alkossa myyminen hyvä ratkaisu? En polta itse joten en tarvi kannabista alkoon, mutta ehkä joku osaa sen perustella.
Toisekseen huumeet yleensä aiheuttavat riippuvuutta ja työkyvyttömyyttä, siitä taas johtuu maksukyvyttömyys joka johtaa rikolliseen velkasuhteeseen so. kama hommataan velaksi, velkaa ei voi hoitaa sekä se kasvaa ja se on hoidettava... myyvä taho haluaakin että velkaa ei voi hoitaa kokonaan pois. Eikä myyvä taho halua käyttäjän pääsevän irti huumeista. Usein myös muut käyttäjät haluavat kuiville yrittävän repsahtavan uudestaan, käyttäjän sairas kateus ja katkeruus on sellainen.
Kolmanneksi. Ihaillut liivijengit viimekädessä ovat huumemailman ravintokolmion kärjessä, Oulussakin. Narkkareita vihaavat kaikki, mutta miksi useat ihmiset haluavat päästä jengien talleille juhlimaan, samoille talleille jotka pitävät lankoja käsissään.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Se on kovin jännittävää miten kannabis rinnastetaan koviin huumausaineisiin, siitä huolimatta että who, thl sekä lukuisat asiaa tutkineet professorit ovat todenneet kannadiksen miedoksi huumausaineeksi. Myös nämä yllämainitut tahot ovat todenneet että kannabis on hyvä lääke.

Puolisoltani leikattiin selkä: kolme välilevyn pullistumaa sekä nivelsiirtymä. Kivulias ja itkuilta ei vältytty, joka päivä heti kun silmät auki sai jos nyt edes sai unta, kyyneeleet alkoi virtaamaan. Hoitava tahtoo hoitaa asiaa lain puitteissa korrektisti ja punpata puolisoni täyteen opiaatti lääkkeitä, lääkkeitä mitkäkoukuttaa ja päihdyttää. Ne kirjaellisesti pilaa ihmisen mielen. Jos lääkäri unohtaa kirjoittaa reseptilääkkeet, niin kuin esim meidän taloudessa, vastassa on vieroitus oireet, toimintakyvyttömyys hoitaa mitään - täriset, kuset ja paskot allesi. Kannabis tässä tilanteessa olisi toivottua. Se lievittäisi puolisoni kipua, mikä muodostui sen hoitamattamuudesta krooniseksi. Kannabis ei aiheuta riippuvuutta, se helpottaisi arjen toimintaa: hän pysyisi työkykyisenä sekä hänen mielenterveytensä tasaisena. Nämä opiaatit taas, ne aiheuttaa mielenterveysongelmia, jos lääkäri ei huolehdi potilaistaan ja kirjoita reseptejä ajoissa, opiaattilääkkeiden koukku on kova; joko kuset ja paskot allesi tai turvaudut pimeisiin markkinoihin. Se on pelottavaa, koskaan et tiedä myyjistä, et tiedä aineesta, ja se on suuri riski...

Ehdottomastti toivon että kannabis dekriminalisoidaan, että sitä ei rinnastettaisi koviin huumausaineisiin, että se olisi samalla viivalla alkoholin kanssa. Valtio saisi siitä verotuloja, ja ihmiset jotka tarvitsisi apua saisivat sitä..

Tämä opiaatti maailma on kieroutunutta ja pelottavaa, seon arvaamatonta ja koukuttavaa. En toivo sitä kenellekkään, mutta jos nuuta vaihtoehtoa ei ole kun vetää narun jatkos tai opiaatit... se suru, se kipu on lohdutonta seurattavaa, ymmärrän että siinä kohtaa tekee mieli päättääpäivänsä - mitä itse tekisit jos huutaisit kivusta aamusta iltaan, olisit valmis satuttamaan itseäsi fyysiesti jostain toisesta kohtaa jotta alkuperäinen kivun lähde unohtuisi?
Kyyneleet nousee silmiin kun mietin minkä helvetin läpi puolisoni on joutunut vaeltaa ja siltikin häneltä odotetaan vaikka ja mitä.

Kannabis lailliseksi mahdollisimman pian! Loppuu tämä ihmisten sadistinen kidutus ja leimaaminen rikolliseksi narkiksi.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Käyttäjät ovat terveydenhuollossa kaikkein vaikein asiakasryhmä. Empatiakyky toisia ihmisiä kohtaan on nolla, ja ainoa tapa suhtautua toisiin ihmisiin on loputon kusetus ja yritys käyttää hyväksi.
En ole huomannut samaa käyttäytymistä kahvinjuojilla, ylipainoisilla tai tupakoitsijoilla. Yhdenkään tupakkamiehen vuoksi ei päivystyksessä tarvitse olla vartijoita rauhoittamassa tilannetta.
En mitenkään usko, että yhteenkään käyttäjään tehoaa hoidoksi pieni keskusteluapu. Se on vain yksi turha palvelu ihmisille, jotka eivät sitä palvelua halua. He haluavat vain käyttää rauhassa, ja haluavat, että joku toinen sen käytön maksaa.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Minä olen käyttänyt 20 vuotta. Kertaakaan en ole piikittänyt, en ole aiheuttanut järjestyshäiriöitä, ole varastanut keneltäkään, olen äärimmäisen empatiakykyinen ihminen ja pyrin jatkuvasti huolehtimaan muista, niin ihmisistä kuin eläimistäkin, ja pikemminkin luovun omista tarpeistani kuin toimin itsekkäästi ja kusetan ihmisiä. Käytän huumeita nykyään satunnaisesti, parin-muutaman kuukauden välein, aikanaan nuorempana käytin viikonloppuisin. Mikään stereotypiassasi ei osu minuun, eikä juuri muihinkaan tuntemiini käyttäjiin. He kun eivät ole koukussa ja riippuvaisia, vaan käyttävät huumeita satunnaisesti siinä missä joku muu ehkä ostaisi pullon viiniä käydessään ravintolassa syömässä. Joitain sadoista tuntemistani käyttäjistä on tullut nistejä, ja heidän joukostaan löytyy myös kuvailemiasi kusettajia, mutta nämä ovat harvinaisia, joskin toki valitettavia, poikkeuksia.

Ei siis kannata uskoa stereotypioihin, tai yleistää nistejä ja näiden käytöstä kaikkiin huumeidenkäyttäjiin. Se on yhtä järkevää ja paikkansapitävää kuin kohdella jokaista alkoholia käyttävää rapajuoppona.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Voi toki olla näin. Kun itse ei ole koskaan tavannut tasapainoista, hyvinvoivaa ja yhteiskuntaan sitoutunutta käyttäjää, niin koko ajatus tuntuu urbaanilegendalta. On vain tavannut ihmisiä, joiden maailmassa ole mitään muuta kuin pakkomielteinen huoli siitä, milloin saa käyttää uudelleen, ja joita täytyy vahtia ja varoa koko ajan. Mihinkän ei voi luottaa, kaikki mikä suusta tulee on ensisijaisesti yritys manipuloida toisia ihmisiä.
Sen edessä loppuu usko ihmiseen. Kaikesta hoidosta huolimatta mikään ei koskaan muutu. Sitä on usein pahoillaan näiden ihmisten ja näiden ihmisten omaisten vuoksi. Varsinkin, kun joistakin näkee, että käyttämisen aloittamisen taustalla on ongelmia, joita oltaisiin voitu tehokkaasti hoitaa terapialla, kuntoutuksella ja lääkkeillä: keskittymisen ja oppimisen ongelmia, ahdistusta, masennusta, käytös - ja persoonallisuushäiriöitä. Asioita joita kukaan ei valitse itselleen, mutta joista voi selvitä. Kun mukaan tulevat huumeet, näiden tuomat ongelmat korostuvat ja niiden ratkaiseminen on hyvin vaikeaa.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Voi hyvin olla että olet tavannut. Et vain tiedä sitä. Meitä kun on huomattavasti enemmän kuin suurin osa ihmisistä käsittää tai uskoo. Kaikki vain pitävät suunsa kiinni aiheesta käyttämättömien ihmisten ympärillä, koska tietävät näiden tuomitsevan kohtuuttomasti ja stereotyyppisten käsitysten mukaan. Näistä jutuista jutellaan sitten niiden kesken, joiden itsekin tiedetään olevan "asiaan vihkiytyneitä". Matemaattisesti laskettuna kuitenkin näet heitä kävellessäsi kaupungilla vähän väliä, käydessäsi kaupassa jne, mutta et vain tunnista heitä mistään, koska se ei millään tavalla näy päällepäin. Huumeidenkäyttäjiä ylipäätään on ihmisten ympärillä vähän väliä, mutta silti aika harva tulee ryöstetyksi, pahoinpidellyksi tai muutakaan, jonka pitäisi tuon stereotypian mukaan siis olla suurinpiirtein arkipäivää jos kaikki huumeidenkäyttäjät olisivat sellaisia kuin heistä väitetään.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

No tuohan on päivänselvä virhepäätelmä. Tähän törmää useasti esimerkiksi juuri terveydenhuoltohenkilöstön argumenteissa. Kun tavataan vain ongelmakäyttäjiä, niin kuvitellaan kaikkien käyttäjien olevan sellaisia. Ongelmatontahan ei tunnista mistään, ellei hän siitä jostain syystä itse kerro, ja tätä harvemmin tapahtuu, varsinkin jos toisen osapuolen mielipide on lähtökohtaisesti selkeän kielteinen.

Pilvenpolttelijoita olen nähnyt hyvin erilaisissa ihmisryhmissä ja tuloluokissa. Subutexin IV-käyttäjiä en niinkään.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Sama täällä. Sellainen oli meillä kissavahtina 2pv loman aikana. Arvatkaa miten kävi? Tiskasi kaikki likaiset astiat. Pyytämättä. Kämppä muuten samassa kunnossa, perussiisti. Kissa oli palatessa elossa, ruokittu ja hyvinvoiva. Suurin osa huumeidenkäyttäjistä ei ole nistejä, jotka tyhjentävät poissaollessa kavereiden kämpän arvoesineistä ja rikkovat paikat. Osa on ihmisinä valveutuneempia ja mukavampia kuin ne jotka eivät ole kokeilleetkaan...

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/4360

Tästä pääsee allekirjoittamaan ehkä tärkeimmän ja järkevimmän aloitteen, mitä tällä hetkellä voi vaan olla.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Kahvi ei ole huumausaine, haitta-aste 1/10
Sokeri ei ole huumausaine, mutta haitta-aste on noin 4/10
Piri, eli amfetamiini on huumausaine, haitta-aste puhtaalla tavaralla on n. 3/10, jos ei puhdasta, 4-6/10 käyttötavasta riippuen
Alkoholi ei ole huumausaine, mutta haitta-aste on 6/10
Kannabis on huumausaine, haitta-aste n. 2/10
Tupakka ei ole huumausaine, haitta-aste +4/10
Annoskoot toki vaikuttavat, mutta "normaalikäytössä" nämä ovat mielestäni realistisia

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Et ole tainnut koskaan tavata yhtään narkomaania tai käynyt hänen "asunnossaan"! Ei ole normaalikäyttöä eikä "haitta-asteita", risti on molemmissa päissä vastassa.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Ja sinä olet tavannut pelkkiä narkomaaneja, ja luulet kaikkien huumeidenkäyttäjien olevan narkomaaneja? Olet väärässä. On täysin normaalia elämää eläviä huumeidenkäyttäjiä, joiden kämpät ovat siistejä, elämä hallinnassa ja pitkäaikaiset työurat takana. He ovat itseasiassa ylivoimainen enemmistö huumeidenkäyttäjistä, heistä et vain ikinä kuule koska heistä ei tehdä lehtijuttuja, eivätkä he mainostele käyttöään muille ihmisille sinun kaltaistesi ennakkoluulojen vuoksi. Minä tunnen joitain narkomaaneja, mutta ylivoimainen enemmistö tuntemistani huumeidenkäyttäjistä elää täysin normaalia elämää, ja lähes kaikkia huumeita, myös monia niistä "kovista", voi käyttää hallitusti ja jäämättä koukkuun. Ihan nyt vain tiedoksesi.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti
Näytä kaikki kommentit (92)

Uutisvirta

9:02
Kehysriihineuvottelut jatkuvat tänään, hallitus koolla Säätytalolla
9:00
Kärppäpuolustaja Taneli Ronkainen oli edellisen kerran tositoimissa vuosi sitten – "En pystynyt välillä kipujen takia istumaan koko peliä katsomossa" Tilaajille
9:00
Oululainen Henriika Weiste, 50, ohjaa jumppia ja aikoo olla iäkkäänä rautaisessa kunnossa: "Viittäkymppiä ajattelen sellaisena puolivälin pyykkinä" Tilaajille
8:41
Kotona lapsensa hoitavat saavat Oulussa asiakasmaksusta hyvityksen – lapsen ryhmän työntekijä soittaa huoltajalle lähiviikkoina
8:32
Lukija kuvasi drone-videolle Ouluhallin laajennustöitä
8:20
Sairaanhoitajille on tilaisuus lähettää kannustavia terveisiä ääniviestinä
7:08
Kalevan koiranpentulive – katso videolta, mitä kaikkea vauhdikasta tapahtui pentulaatikossa keskiviikkoaamuna
14
Uuden ennusteen mukaan koronavirusepidemia olisi Pohjois-Suomessa pahimmillaan juhannuksen aikaan – epidemian uskotaan jatkuvan pitkälle syksyyn
9
Uros perusti innovaatiokeskuksen – start up -yrityksille tarjotaan viimeisintä teknologiaa
7
Julkinen sektori kieltäytyy lääkäriyhtiöiden koronatesteistä, edunvalvoja keskittäisi päätökset valtiolle – Ministeriö kiistää periaatteelliset syyt: Yhteistyötä harkitaan
5
Onko Oulun kaupungin hammashoito jo sopeutunut koronan aiheuttamaan poikkeustilanteeseen? –"Tällä hetkellä emme ota uusia potilaita tarkastukseen"
5
Kehysriihineuvottelut jatkuvat tänään, hallitus koolla Säätytalolla
4
Oulu valmistelee 54 miljoonan euron säästöjä – suurimmasta osasta säästötoimista päättäjillä yksimielisyys
4
Sairaanhoitajille on tilaisuus lähettää kannustavia terveisiä ääniviestinä

Etusivulla nyt

Paikallissää

Lukijakuvat

Katsotuin tänään

Antti Kiuru

Juttutupa

Kuumin keskustelu nyt

Ville Tavion näkemykset

160 viestiä | Lue keskustelu

Päivän tykätyin viesti

Pääomavero 43% pian

Siitä vain lisää veroja. Loppuu sitten maksajat, sillä köyhemmätkin kuin Wahlroos muuttavat pois Suomesta. 43% nollasta ... Lue lisää...
pääomatulojakin

Jari ja sarjakuvat

Jari

23.6.
Jarin piirrokset arkistossa.

Naapurit

8.4.
;

Uutiset osastoittain

Palvelemme sinua

Asiakaspalvelumme auttaa sinua mielellään Kalevan tilausasioissa ja muissa lukijan palveluissa.

Asiakaspalvelu

www.kaleva.fi/asiakaspalvelu


Pohjoisen kattavimmat mediatilat ja monipuoliset markkinoinnin palvelut printtiin ja digiin.

Kaleva Media B2B asiakasratkaisut

(08) 5377 180

kalevamedia.fi/yrityksille


stats-image