Uusi suo­ma­lais­tut­ki­mus kertoo, minkä ikäi­si­nä lapset kan­nat­taa laittaa päi­vä­hoi­toon

1–3-vuotiaana päivähoidon aloittaneet läpäisevät lukion kotihoidossa olleita lapsia todennäköisemmin.

-
Kuva: Eljas Sallmén

Suomalaislapset hyötyvät päivähoidosta eniten, jos se aloitetaan 1–3-vuotiaana. Näin todetaan uudessa suomalaistutkimuksessa, jossa seurattiin vuosina 1989 ja 1990 syntyneiden lasten koulutietä 22-vuotiaaksi saakka.

– Viimeistään kolmevuotiaana tai aikaisemmin päivähoidon aloittaneet pärjäävät paremmin koulussa kuin sitä myöhemmin aloittaneet tai esikouluikään saakka kotihoidossa olleet. Alle kolmevuotiaana päivähoidon aloittaneiden välillä erot ovat pieniä, mutta jos oikein haluaa optimoida, paras ikä aloittaa päivähoito on kaksivuotiaana, kertoo yksi tutkimuksen tekijöistä, sosiologian professori Jani Erola Turun yliopistosta.

Tutkimusryhmä seurasi päivähoidon vaikutusta lasten etenemiselle lukioon tai ammattikouluun, lukion oppimäärän suorittamiseen sekä korkeakouluopintoihin etenemiselle. Tulosten mukaan päivähoidolla oli positiivinen vaikutus näihin kaikkiin.

Suurin vaikutus varhain aloitetulla päivähoidolla oli lukiosta suoriutumiseen, pienin toiselle asteelle jatkamiseen. Erolan mukaan selitykseksi tarjotaan yleensä kahta asiaa.

– Yksi on ajatus investoinnista varhaiseen pääomaan: mitä aikaisemmin siihen satsataan, sitä enemmän se kasautuu ja hyödyttää myöhemmässä koulutusvaiheessa. Yhtä hyvin voidaan ajatella, että päivähoidolla on suojaava vaikutus: säännöllinen aikuiskontakti perheen ulkopuolella voi suojata lasta perhettä kohtaavilta murheilta.

Enemmän hyötyä kuin haittaa

Erolan mukaan tutkitut lapset hyötyivät päivähoidosta perhetaustasta riippumatta, mikä on kansainvälisesti poikkeuksellista.

– Monissa maissa on tultu sellaiseen tulokseen, että päivähoidosta hyötyvät vahvimmin matalien tuloryhmien tai matalasti koulutettujen perheiden lapset. Suomen järjestelmä on kuitenkin aika eriytymätön eli samoissa päiväkodeissa on kaikenlaisia lapsia. Se voi selittää tulostamme, Erola sanoo.

Voiko tämän perusteella suositella suomalaisille päivähoidon aloittamista alle kolmevuotiaana?

– En menisi sanomaan, että kaikki lapset pitäisi ehdottomasti laittaa päivähoitoon. Mutta sen uskallan sanoa, että useimmissa tapauksissa se hyödyttää lapsia enemmän kuin kotihoito. Ei siitä ainakaan haittaa ole, Erola vastaa.

Hän huomauttaa, että Suomessa aiheeseen liittyvää keskustelua on leimannut kiintymyssuhdetta korostava tutkimus, jonka mukaan liian aikaisessa vaiheessa aloitettu päivähoito voi vahingoittaa lapsen ja vanhempien välistä kiintymyssuhdetta.

– Voi olla, että erittäin varhain aloitetusta päivähoidosta on haittoja, mutta meidän tutkimuksemme perusteella jo yksivuotiaana hyödyt näyttäisivät olevan vahvempia. Tämä puoli on puuttunut suomalaisesta keskustelusta kokonaan, Erola sanoo.


Vain noin joka toinen päivähoidossa

Tällä hetkellä päivähoitoon osallistuu alle kaksi kolmasosaa siihen oikeutetuista suomalaislapsista. Muissa Pohjoismaissa vastaava luku on noin 90 prosenttia. Erola myöntää, ettei suomalainen päivähoitojärjestelmä kestäisi yhtäkkistä muutosta.

Silti hän suosittelee hyödyntämään tutkimustuloksia päivähoitopolitiikassa.

– Se vaatisi investointeja yhteiskunnalta, mutta jos se kertautuu lasten ja myös äitien hyötyinä, kun he pääsevät työmarkkinoille nykyistä nopeammin, lopputulos voi olla kuitenkin positiivinen, Erola toteaa.

Tutkimuksessa ei selvitetty valitun päivähoitomuodon eli päiväkodin tai perhepäivähoidon vaikutusta koulumenestykseen.