Nuoret: Valkean ke­sä­ka­tu on nuorten mie­les­tä tur­val­li­nen, vaikka siellä ta­pah­tuu ikä­viä­kin asioita

Juhlapyhät: Miksi he­la­tors­tai­ta vie­te­tään?

Pääkirjoitus
Tilaajille

Urheilu on yhä spon­so­rien yk­kös­koh­de, mutta tu­ki­ra­hoil­la ha­lu­taan yhä laa­jem­min tukea yh­teis­tä hyvää

Yritykset ja yhteisöt tukevat Suomessa laajasti liikuntaa ja kulttuuria. Nousussa on yhteiskuntavastuun korostuminen. Tukea pyytävienkin voi olla työlästä päättää, minkä tahojen logoja haluavat rinnuksissaan kantaa.

Suomalaisen liikunnan ja huippu-urheilun mutta myös kulttuurin maailmat näyttäisivät kovin toisenlaisilta kuin nyt, jos ne eivät saisi ulkopuolisten tukijoiden apua. Todennäköisesti selvästi köyhemmiltä.

Pienistä summista ei sponsorituissa nimittäin ole kysymys. Uusimman sponsorointibarometrin mukaan yritykset jakoivat vuonna 2020 sponsorirahaa hiukan yli 200 miljoonaa euroa. Urheilun osuus oli 130 miljoonaa, loput menivät kulttuurille ja tapahtumille.