Lukijalta
Mielipide

Unel­ma­ju­na Oulusta Luu­la­jaan voisi olla totta

Luulaja ja Oulu ovat vahvoja korkean osaamisen yliopistokaupunkeja, joiden välinen nopea junayhteys voisi olla todellinen mahdollisuus lisätä elinkeinoyhteistyötä, työssäkäyntiä rajan yli sekä matkailua Perämerenkaaren alueella.

Perämerenkaaren alue on pohjoisimman Euroopan vahvin yhtenäinen kehittämisvyöhyke. Asukkaita alueella on yhteensä 710 000, yhteistyö Ruotsin ja Suomen välillä on kehittynyt ketterästi rajan yli.

Oulu on Perämerenkaaren suurin ja kasvava kaupunki, jonka pahin kipupiste on korkea työttömyys. Ruotsin puolella työttömyys on marginaalista Pohjois-Suomeen verrattuna. Luulajassa on jo nyt pula monien alojen osaajista ja työvoiman puute vain kasvaa lähivuosina.

Luulaja ja Oulu ovat vahvoja korkean osaamisen yliopistokaupunkeja, joiden välinen nopea junayhteys voisi olla todellinen mahdollisuus lisätä elinkeinoyhteistyötä, työssäkäyntiä rajan yli sekä matkailua Perämerenkaaren alueella.

Uudet junayhteydet luovat kysyntää myös lähiliikenteelle. Oulu–Helsinki välillä kulkevien junien pysähtyminen Kempeleessä on hyvä esimerkki mahdollisuuksista käyttää junaa myös työmatkaliikenteessä.

Perämerenkaaren yhdistys on tehnyt selvityksiä uuden junayhteyden matkustajapotentiaalista. Selvitysten perusteella on potentiaalista kysyntää kannattavalle junayhteydelle. Luulaja–Oulu -junayhteys tekisi koko Perämerenkaaresta yhtenäisen työssäkäynti- ja elämysalueen.

Uusi junayhteys tukisi myös EU:n linjauksia eurooppalaisen liikenteen ydinverkon (TEN-T) laajentamiseksi Perämerenkaaren ympäri.

Oulun kaupunginvaltuusto päätti juhlakokouksessaan helmikuussa, että Oulu hakee Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026. Se merkitsee kulttuurin, luovan talouden ja matkailun pitkäjänteistä kehittämistä, ei vain yhden vuoden rikasta kulttuuritarjontaa.

"Luulaja–Oulu -junayhteys tekisi koko Perämerenkaaresta yhtenäisen työssäkäynti- ja elämysalueen."

Nopea junayhteys Ruotsin ja Suomen välillä on konkreettinen keino vahvistaa matkailua pysyvästi kasvavana elinkeinona myös Oulun seudulla. Oululla on kulttuurielämysten tarjoajana pohjoisen Suomen ja Ruotsin suurimpana kaupunkina keskeinen rooli.

Junayhteys Oulu–Luulaja edellyttää valtiolta 10–15 miljoonan euron investointia Laurilan ja Tornion/Haaparannan välisen ratayhteyden sähköistämiseen. Osa rahoituksesta on mahdollista saada EU:lta esimerkiksi CEF (Connecting Europe Facility eli ”Verkkojen Eurooppa”) rahoituksen kautta, näin se ei jäisi kokonaisuudessaan valtion rahoituksen varaan.

Sähköistämisen ansiosta etelästä tulevia, nykyisin Ouluun päättyviä junavuoroja voisi jatkaa Kemin kautta Tornioon ja Haaparantaan asti. Mahdollista olisi luoda sekä Perämeren että Rovaniemen lähiraideliikennettä tukevia junayhteyksiä.

Suomalainen raideleveys yltää Haaparannan asemalle ja ruotsalainen Tornion asemalle asti, eli jommankumman maan junien tulisi ylittää raja, jotta matkustajat voisivat vaihtaa junaa laiturin yli ja jatkaa matkaansa haluttuun määränpäähän ja vaikka Etelä-Eurooppaan asti.

Unelmajunayhteyttä Oulu–Luulaja tullaan testaamaan yhdessä ruotsalaisten kanssa 30. syyskuuta, jolloin Oulusta lähtevä juna kohtaa Luulajasta lähtevän junan Haaparannalla. Perämerenkaaren yhdistys ja tapahtumaan osallistuvat kaupungit kutsuvat Suomen puolella matkalle mukaan alueen kansanedustajia ja muita keskeisiä päätöksentekijöitä ja viranhaltijoita.

Tavoitteena on nostaa julkiseen ja poliittiseen keskusteluun toimivan, sähköistetyn raideyhteyden saaminen Haaparantaan asti työvoiman liikkuvuuden ja matkailun sekä Perämerenkaaren yhteistyön edistämiseksi.

Heikki Aalto

toimitusjohtaja, Bothnian Arc -yhdistys

Piia Rantala-Korhonen

johtaja, Oulun kaupunki

Lue lisää lukijoiden mielipiteitä päivän Kalevasta!

Näin lähetät mielipidekirjoituksen Kalevaan.