Tulipalot: Oulun Top­pi­las­sa syttyi aa­muyöl­lä kolmas ta­hal­laan sy­ty­te­tyk­si epäilty palo

Koulut: Oulun ainoa kak­si­kie­li­nen enk­ku­luok­ka pyörii Poh­jois-Ri­ta­har­jus­sa

Ihmiset: Hai­luo­to­lai­sel­la Juha Topilla on tai­to­ja, joiden vuoksi elo­ku­va­tuo­tan­not soit­ta­vat hänelle

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

UB:n jen­gi­kä­rä­jät: Syyt­tä­jä vaatii ko­ven­nus­ta ran­gais­tuk­siin jär­jes­täy­ty­mi­sen no­jal­la, jen­gi­sään­nöis­sä lis­ta­taan ehdot ja sank­tiot, käs­ky­val­ta­suh­teet "ei kaukana ma­fia­tyyp­pi­sis­tä"

Rikollisjärjestö United Brotherhoodin johtajana pidetty Tero Holopainen on ollut jengissä syyttäjän mukaan "pyramidin huipulla", seuraavana ovat jengin täysjäsenet, sitten kokelasjäsenet ja alimpana UB:n alajärjestö Bad Unionin jäsenet. Vankilaan ovat päätyneet alaportaan henkilöt, johtoon päästiin käsiksi vasta kerhotilan kuuntelulaitteiden avulla.

Vantaa


UB-oikeudenkäyntiä istutaan Vantaan vankilan tiloissa. Valtaosa syytetyistä vastaa syytteisiin vankeudesta käsin. Yleisö ja tiedotusvälineet seuraavat istuntoa videon välityksellä Itä-Uudenmaan käräjäoikeudesta.
UB-oikeudenkäyntiä istutaan Vantaan vankilan tiloissa. Valtaosa syytetyistä vastaa syytteisiin vankeudesta käsin. Yleisö ja tiedotusvälineet seuraavat istuntoa videon välityksellä Itä-Uudenmaan käräjäoikeudesta.
Kuva: Arttu Laitala

Syyttäjä vaatii useille rikollisjengi United Brotherhoodin (UB) jättioikeudenkäynnin syytetyille rangaistusten koventamista sillä perusteella, että he ovat tehneet rikoksensa osana järjestäytynyttä rikollisuutta.

Rangaistusten koventamista vaaditaan jengin johtajana pidetylle Tero Holopaiselle ja 16 muulle vyyhdin syytetylle.

Holopainen on myöntänyt olleensa UB:n jäsen, mutta kiistänyt, että hän toimisi jengin johtajana.

Erikoissyyttäjä Anna-Riikka Ruuthin mukaan on selvää, että edellytykset rikollisryhmän tunnusmerkeistä täyttyvät UB:n kohdalla.

Jengissä on Ruuthin mukaan selkeä hierarkia, jossa "ei olla kaukana mafiatyyppisistä käskyvaltasuhteista".

Syyttäjä: Holopainen pyramidin huipulla

Jengin hierarkia palvelee Ruuthin mukaan rikosten tekemistä ja suojaa sen johtoa kiinnijäämiseltä.

UB:n johtajana pidetty Holopainen on Ruuthin mukaan "pyramidin huipulla", seuraavana ovat jengin täysjäsenet, sitten kokelasjäsenet ja alimpana UB:n alajärjestö Bad Unionin (BU) jäsenet.

Tietoa johdon toimista on saatu vasta viime vuoden tammikuusta lähtien, jolloin keskusrikospoliisi (krp) asensi UB:n Helsingin-osaston kerhotilaan Tuusulaan kamera- ja kuuntelulaitteet.

Alatason jäsenet vankilassa, johtoon ei päästy käsiksi

Istunnossa asiantuntijatodistajana ollut krp:n tiedusteluosaston järjestäytyneen rikollisuuden asiantuntija Kimmo Kylmäkoski kertoi, että UB:n ylempiarvoisen jäsenen antaman käskyn noudattamatta jättämisestä on annettu sanktio, joka on vaihdellut nuhtelusta sanktioon.

– Hierarkian noudattaminen ja käskyjen noudattaminen on ollut organisaation toiminnan elinehto, Kylmäkoski sanoi.

Vankitilastoissa hierarkia näkyy syyttäjän mukaan niin, että vankiloissa istuu paljon alemmalla tasolla olevia henkilöitä, mutta ylempään johtoon poliisin on ollut vaikeampi päästä kiinni.

Erikoissyyttäjä Ruuth totesi myös, että UB:n järjestäytyneisyyttä kuvaa se, että alaportaan kiinniottojen jälkeen tilalle tulee uudet henkilöt ja rikollisuus jatkuu.

– UB:n toiminta ei lopu siihen, että henkilö jää kiinni, vaan vankilasta käsinkin tehdään rikoksia, Ruuth sanoi.

UB on todettu rikollisjärjestöksi ainakin 19 hovioikeustuomiossa, ja jäsenyys jengissä on aiemmin ollut monta kertaa koventamisperusteena rangaistuksia määrättäessä.

"Viihteellä" enintään kaksi kertaa viikossa

Holopaisen ja muiden vastaajien puolustus vetosi siihen, että syyttäjän kuvaus UB:n järjestäytyneisyydestä kuvasi jengin toimintaa yleisesti.

Puolustuksen mukaan epäiltyjen rikosten kuuluminen osaksi UB:n toimintaa pitäisi osoittaa kussakin rikoksessa erikseen.

Syyttäjä puhui painokkaasti tätä vastaan loppulausunnossaan, jossa hän korosti muun muassa UB:n takavarikoituja sääntöjä, joiden mukaan jäsenten toiminnan on edistettävä toimissaan UB:n etua.

UB:n Oulun kokoontumistiloista vuonna 2012 takavarikoiduissa säännöissä todetaan muun muassa, että "firman etu menee yksilöiden edun edelle".

Sääntöjen mukaan muiden jäsenten puolisoihin "ei kosketa". Entisiin puolisoihin taas "ei kosketa ilman jäsenen suostumusta".

Viikon aikana saa sääntöjen mukaan olla "viihteellä" enintään kaksi kertaa.

Sääntörikkomusten sanktiona on sääntöjen mukaan varoitus tai sakko, seuraavaksi "lomautus tai sakinhivutus" ja lopulta erottaminen.

Oikeudenkäynti kestää lokakuuhun asti

UB-vyyhtiä istutaan Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa lokakuuhun asti.

Kaikkiaan kokonaisuudessa on syytettynä 38 rikollisryhmään kytkeytyvää henkilöä, joiden syytteet koskevat etupäässä törkeitä huumausainerikoksia, törkeitä ampuma-aserikoksia, ryöstöjä, kiristyksiä sekä törkeää rahanpesua.

Tähän mennessä kokonaisuudessa on käsitelty muun muassa törkeitä huumausainerikoksia.

Oikeudenkäynnin taustalla on poliisin viime syksyn suuroperaatio, jossa otettiin kiinni kymmeniä UB-jengiin kytkeytyviä henkilöitä. Operaatiota valmisteltiin yli vuoden ajan.

UB on tällä hetkellä väliaikaisessa toimintakiellossa.

Poliisihallitus ajaa UB:ta vastaan lakkauttamiskannetta, jossa se vaatii järjestöä lakkautettavaksi sillä perusteella, että UB:n toiminta tähtää rikosten tekemiseen, mikä on laiton peruste yhdistyksen toiminnalle. Asian pääkäsittely aloitetaan syksyllä.


Juttua päivitetty kauttaaltaan kello 20.00.