Tyr­nä­vän pe­ru­na­pel­loil­le ke­hi­te­tään au­to­maat­tis­ta kos­teu­den­hal­lin­ta­jär­jes­tel­mää – ta­voit­tee­na suu­rem­mat ja laa­duk­kaam­mat pe­ru­na­sa­dot

Oulun yliopiston tutkijat kehittävät Tyrnävän perunapelloilla järjestelmää, jolla voidaan mitata ja säätää peltojen maaperän kosteusolosuhteita.

Mittausyksiköiden tulee toimia ilman sähköverkkoa, joten laitteisiin saadaan virtaa joko aurinkopaneelista, akuista tai paristoista.
Mittausyksiköiden tulee toimia ilman sähköverkkoa, joten laitteisiin saadaan virtaa joko aurinkopaneelista, akuista tai paristoista.
Kuva: Oulun yliopisto/Mikko Törmänen

Oulun yliopiston tutkijat kehittävät Tyrnävän perunapelloilla järjestelmää, jolla voidaan mitata ja säätää peltojen maaperän kosteusolosuhteita.

Tietopohjainen ja automatisoitu säätöjärjestelmä helpottaa tuntuvasti viljelijöiden työtä ja sen odotetaan mahdollistavan entistä suuremmat ja laadukkaammat perunasadot.

Tyrnävällä peltojen kosteutta säädetään käsin. Salaojakaivojen vedenpinnan korkeuden säätäminen on viljelijälle iso urakka. Pelkästään Tyrnävän perunapelloilla on noin tuhat säätösalaojakaivoa.

Nyt perunanviljelijät ovat saaneet avukseen Oulun yliopiston Älykkäät koneet ja järjestelmät –tutkimusyksikön tutkijat. Tavoitteena on kehittää järjestelmä, joka mittaa viljelylohkolta maaperän kosteuden ja salaojakaivon vedenpinnan korkeuden sekä säätää vedenpinnan tasoa salaojakaivoissa joko automaattisesti tai viljelijän etäohjaamana.

Tiedonkeruussa hyödynnetään IoT -ratkaisuja eli esineiden internettiä.

Salaojakaivojen hallitulla säätämisellä sadevesi voidaan varastoida maaperään entistä tehokkaammin tai johtaa liika vesi pois.

Kaivojen oikea-aikaista säätämistä varten Tyrnävän koepelloilla kerätään dataa maaperän ja kaivojen lisäksi säätilasta erilaisilla antureilla ja mittalaitteilla. Kehitetty sovellus kokoaa tiedot graafiseen muotoon, ja on viljelijän luettavissa reaaliaikaisesti omalta päätelaitteelta.

Tietopohjaisen maaperän kosteudenhallinta (TIMAKO) –hankkeen tavoitteena on kehittää automaattinen ja kustannustehokas kosteudenhallintajärjestelmä. Salaojakaivojen automaattisäädöstä on jo tehty prototyyppejä laboratoriossa.

Järjestelmä soveltuu lähtökohtaisesti minkä tahansa viljelymaan kosteuden hallintaan.