Pääkirjoitus

Työvoimaa saatava ripeästi – muussa tapauksessa tarvittavat osaajat lipsuvat yritysten käsistä

Työvoiman saatavuusharkintaa on pystyttävä helpottamaan nopeasti jo lähiaikoina eikä vasta lähivuosina.

Osaajien houkuttelu Suomeen ja Ouluun voi välillä olla "jäätävää". Suomella on hyvä maine korkean koulutuksen ja puhtaan luonnon maana. Erityisosaajat tosin eivät ole tulossa Suomeen pelkästään hyvän sään takia. Työperusteisia lupaprosesseja on syytä helpottaa sen varmistamiseksi, että yritykset saavat tarvitsemiaan erityisasiantuntijoita. Hallituksella on nyt näytön paikka. Kuva Polar Bear Pitchingin finaalista Oulusta viime maaliskuulta.
Osaajien houkuttelu Suomeen ja Ouluun voi välillä olla "jäätävää". Suomella on hyvä maine korkean koulutuksen ja puhtaan luonnon maana. Erityisosaajat tosin eivät ole tulossa Suomeen pelkästään hyvän sään takia. Työperusteisia lupaprosesseja on syytä helpottaa sen varmistamiseksi, että yritykset saavat tarvitsemiaan erityisasiantuntijoita. Hallituksella on nyt näytön paikka. Kuva Polar Bear Pitchingin finaalista Oulusta viime maaliskuulta.
Kuva: Jukka Leinonen

Työvoiman saatavuusharkintaa on pystyttävä helpottamaan nopeasti jo lähiaikoina eikä vasta lähivuosina.

Asenteissa tarvitaan muutosta, sillä Suomi tarvitsee ulkomaista työvoimaa myös uhkaavan huoltosuhteen heikkenemisen takia.

Työvoiman saatavuusharkinnan lieventämisessä on edetty vasta pienin askelin. Erityisosaa-jien tarve kansainvälisesti kilpailuilla aloilla on osaajapulasta kärsi-vien yritysten menestymisen kannalta niin merkittävä asia, että saatavuusharkinnan keventämisestä annettuja lupauksia pitäisi toteuttaa ripeämmin.

Ylen Taloustutkimuksella teettämän tuoreen selvityksen mukaan enemmistö suomalaisista suhtautuu työperäiseen maahanmuuttoon myönteisesti. Nihkeimmin asiaan suhtautuvat perussuomalaiset, jotka ovat ilmaisseet huolensa matalapalkkaisen halpatyövoiman tulosta Suomeen.

Hallitusohjelmassa työperäisen maahanmuuton painopisteeksi on asetettu työvoimapulasta kärsivät alat sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan kärki- ja kasvualojen kannalta olennaiset erityisosaajat, opiskelijat ja tutkijat.

Työperusteista oleskelulu-pien käsittelyä on tarkoitus nopeuttaa ja joustavoittaa niin, että keskimääräinen käsittelyaika olisi kuukauden. Käsittelyn tehostamiseksi työperäisen maahanmuuton hallinto on tarkoitus siirtää sisäministeriös-tä työ- ja elinkeinoministeriöön.

EU- ja Eta-maiden ulkopuolelta tulevan työvoiman saatavuusharkinnasta sinällään ei ole syytä luopua, eikä se ole harkinnassa. Sen sijaan on otettava mallia niistä maista, jotka ovat vuosikymmeniä harjoittaneet määrätietoista ja valikoivaa siirtolaispolitiikkaa ja onnistuneet siinä varsin hyvin.

Työperäisten lupien käsittelyaikojen pitäisi nykyiselläänkin kestää vain muutamia viikkoja, mutta Migrin käsittelyjonot ovat eri syistä ruuhkautuneet useiden kuukau-sien mittaisiksi.

Ongelmat ovat ymmärrettäviä, mutta lupaprosessin pitkittyessä halutut asiantuntijat ehtivät lipua ohi heitä erityisesti tarvitsevilta it- ja pelialan yrityksiltä. Tilanne on harmittava, sillä erityisosaajilta lupia on jouduttu epäämään vain hyvin harvoin.

Yritykset odottavat työministeri Timo Harakan (sd.) antamien lu-pausten ripeistä parannuksista toteutumista. Ulkomaista työvoimaa tarvitsevien yritysten mielestä uudistuksia pitäisi saada aikaan pikemminkin lähikuukausina kuin lähivuosina. Hallituksella on nyt näytön paikka.

Työperäisen maahanmuuton kasvattaminen on viime aikoina puhuttanut myös siitä syystä, että lapsia syntyy entistä vähemmän ja väestö vanhenee. Pitemmän päälle heikentyvä huoltosuhde vaatii toimia, joten asiaan kannattaa valmistautua ajoissa. Tämä ei poista tarvetta nostaa työllisyysastetta kaikin keinoin, vahvistaa osaamista ja poistaa kannustinloukkuja.

Työvoimapulan helpottamiseksi maassa olevat turvapaikanhakijat pitäisi kotouttaa tehokkaasti ja nopeuttaa heidän pääsyään työmarkkinoille. Sinällään humanitaarisen ja työperäisen maahanmuuton käsitteitä ei pidä tahallisesti vääristellä. Vähitellen pitäisi päästä eroon siitä ajattelusta, että otamme tänne ulkomaalaisia hyvää hyvyyttämme, eikä siksi, että tarvitsemme heitä työmarkkinoilla kipeästi.