Vanhat kuvat: Hurjia vaah­to­bi­lei­tä ja rentoja hip­hop­pa­rei­ta 2000-lu­vun poh­joi­ses­sa

Ulkoilu: Hie­ta­saa­ren hal­koau­to­maat­ti kerää kehuja ja puut käyvät kau­pak­si

Työtön nuori Oulussa pal­ve­lui­den kes­kiöön

Työvoimahallinto ja palvelutuottajat kehittävät hyvinvointipilottia Sitran kanssa.OuluLisää vaikuttavuutta tulosperusteisen rahoitussopimusmallin keinoin.

Työvoimahallinto ja palvelutuottajat kehittävät hyvinvointipilottia Sitran kanssa.

Oulu

Lisää vaikuttavuutta tulosperusteisen rahoitussopimusmallin keinoin. Käsite on vaikea, mutta idea kirkas: Oulussa on tuhansia työttömiä nuoria, joille Oulu haluaa tarjota yksilöllistä apua. Perusteilla on pilotti, joka tuottaa hyvinvointia ja säästöjä ensi syksystä alkaen.

Ensin on vain muutettava ajattelua ja sovittava yhteisesti keinoista. Joten Oulussa alkoi perjantaina Sitran johdolla ja BusinessOulun tuella ankara sparraus ja ideointi, joka jatkuu lähes viikoittain helmikuulle asti.

Kehittämiseen osallistui noin 30 henkeä muun muassa työvoimahallinnosta, elystä sekä työttömiä tukevista palveluyrityksistä. Palvelutuottajia olisi kaivattu enemmän, sillä juuri markkinatoimijoilta odotetaan innovaatioita.

Sari Rautio vastaa Sitrassa uudenlaisista, vaikuttavista yhteistyökuvioista kuntien kanssa. Hän on myös Hämeenlinnan kaupunginhallituksen puheenjohtaja.

– Innostuin kolmisen vuotta sitten. Kunnissa on se tilanne, että sammutetaan tulipaloja eikä rahaa riitä ennaltaehkäisyyn, Rautio toteaa.

Hämeenlinnassa kipuilu alkoi lasten, etenkin 15–16-vuotiaiden huostaanottojen lisääntymisestä. Nyt käynnistymässä on pitkäaikainen, 12-vuotinen hanke. Aikomuksena on ennakoida lapset, jotka tulevat tarvitsemaan tukea. Kun riskit kartoitetaan tilastojen avulla etukäteen, voidaan tarjota yksilöllistä ohjausta koulusta alkaen.

– Se on yksinkertaista. Ollaan läsnä, Rautio sanoo.

Rahoitus järjestyy sosiaalista vaikuttavuutta ajavan SIB-mallin avulla. Kun tuloksia syntyy, kunta säästää ja sijoittajien raha alkaa poikia.

Oulussa nuorten tulosperusteisen työllistämismallin soveltaminen alkaa ensi syksynä. Pilotin piirissä ovat alle 35-vuotiaat työttömät. Heitä on 4 000.

– Tässä haetaan myös sitä, minkälaisia tulokset voivat olla, joista SIB voidaan rakentaa. Työ on tuloshakuista ja kannattavaa, toteaa työllisyyspalveluiden päällikkö Seija Mustonen BusinessOulusta.

Raution mukaan tavoitteena on löytää palvelujärjestelmä, joka kulkisi yksilön rinnalla koko tämän elämänkaaren matkan. Vaikkapa koulupoissaolot viittaavat siihen, että myöhemmin on hankala löytää opiskelupaikkaa.

Niinpä kun tähän asti palveluita on tarjoiltu kuin irtopaloja, niin jatkossa tavoitteena on ihmisen kokonaisvaltainen hyvinvointi. Eri tahotkin saavat maksun vasta, kun tavoite täyttyy: kun siis yksilö työllistyy.

Samanlaista mallia on jo rakennettu maahanmuuttajia varten.

– Ihminen on keskiössä. Malli ohjaa palvelutuottajat toimimaan yhdessä eikä vain tekemään osaoptimointia. Se pakottaa kantamaan vastuuta ihmisestä pitemmälle, Rautio sanoo.

– Tähän asti on ostettu määrällisiä palveluita. Nyt lähdetään hakemaan tuloksia. Mennään syvemmälle juurisyihin, ennakoi palvelujohtaja Pirjo Juntunen TE-palveluista.

Mihin sitten tarvitaan vielä lähes vuosi? BusinessOulun johtajan Juha Ala-Mursulan mukaan esimerkiksi sijoittajien löytäminen vie aikansa. Ja vaikka Sitra sparraa, on Oulussa luotava pilotille toimintatavat ihan itse.

SIB on “vaikuttamo“

Tulosperusteista rahoitussopimusta hallinnoimaan perustetaan rahasto Social Impact Bond (SIB), joka tavoittelee yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Rahastoon kerätään varoja yksityisiltä sijoittajilta. Hallinnoija myös kilpailuttaa jatkossa työllistämistä koskevat toimeksiannot.

Tuottoja voidaan saada esimerkiksi sosiaalietuuskulujen säästöistä ja työllistyvien ansiotuloveroista.

“Työ on tuloshakuista ja kannattavaa.“