Yritykset: Kemp­pai­sen ken­kä­kaup­pa Oulun kes­kus­tas­sa täyttää 100 vuotta

Teollisuus: Tältä näyttää maail­man suurin kahden puu­la­jin kui­vaus­ko­ne

Luitko jo tämän: Tältä näyt­tä­vät tu­li­pa­lon jäljet Oulun Ran­ta­ka­dul­la

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Työn nuorten syr­jäy­ty­mi­sen eh­käi­se­mi­sek­si jat­kut­ta­va - tämä ei ole pro­jek­ti vaan pro­ses­si

Opiskelu ja koulutus ovat rahaakin suoremmat syrjäytymisen ehkäisyn välineet. Tämä ei ole projekti vaan prosessi lastemme ja nuortemme parhaaksi, että yksikään ei syrjäytyisi eikä kaveria jätetä.

Suomessa arvioidaan olevan noin 70 000 syrjäytynyttä nuorta, mikä maksaa yhteiskunnalle arviolta 1,3 miljardia euroa vuodessa. Nuorisotakuutyö on tarkoitettu auttamaan nuoria, jotka etsivät suuntaa elämässään, työpaikkaa tai koulutusta. Olemme koko yhteiskunnan tulevaisuuden kannalta perimmäisten kysymysten äärellä.

Oulussa Nuorisotakuusta toimeen -hankkeen tavoitteena on ollut kehittää sivistys- ja kulttuuripalveluille uusia toimintamalleja nuorten syrjäytymiskehitystä vastaan. Painopiste on ollut ennaltaehkäistä nimenomaan opintojen keskeytymistä. Lisäksi on haluttu tukea ammatinvalintaa.

Hankkeessa on järjestetty nuorille käytännön mahdollisuuksia ja tuettu nuorta elämän alkutaipaleella. Vuoden 2015 alussa hanke järjesti Nuorille töitä -kampanjan. Sen kautta haastettiin yrityksiä työllistämään nuoria eri tavoin. Maaliskuusta marraskuuhun yhteensä 142 nuorta työllistettiin. Se on erinomainen tulos.

Toinen hankkeen osa on nivelvaiheen opinto-ohjausmalli eli niin sanottu Nopo-malli, joka tuki oppilaan ammatinvalintaa. Tavoite oli parantaa nuoren mahdollisuuksia päästä käsiksi opintoihin, tukea opintojen läpäisyä ja ehkäistä opintojen keskeytymistä. Tällä hetkellä lähes kaikki mukana olleet oppilaat ovat saavuttaneet jatko-opiskelupaikan.

Yhteistyö Nopo-mallissa on ollut laajaa perusasteen, ammatillisen opetuksen sekä oppilaan tukihenkilöiden välillä. Erityisen ilahduttavaa on nimenomaan oppilailta tullut positiivinen palaute ja innostuneisuus yhteistyöstä.

"Opiskelu ja koulutus ovat rahaakin suoremmat syrjäytymisen ehkäisyn välineet."

Nuorisotakuusta toimeen -hankkeessa on kehitetty myös yhden aikuisen tuen malli. Tämä tarkoittaa, että nuori ei joutuisi enää toimimaan yksin eri organisaatioiden ja viranomaisten kanssa.

Mallilla pyritään ratkaisemaan ne ongelmat, jotka liittyvät nykyisen tuen pirstaleisuuteen ja lyhytkestoisuuteen. Mallin kokeilijoina ovat olleet etsivät nuorisotyöntekijät, toisen asteen koulukuraattorit ja psykologit. Nuoria on ollut mukana noin 60.

Lisäksi hankkeessa on kehitetty malleja tukemaan yrittäjäkasvatusta. Mukana ovat olleet myös työelämäluotsit. Yrittäjät ovat vierailleet kouluilla, sekä auttaneet kouluja yrittäjäkasvatuksessa. Yrityksen edustajien vierailu kouluilla poiki useita työkokeilupaikkoja ja mahdollisia kesätyöpaikkojakin.

Mitä muuta on tehty? Kohti työelämää koulukiertueella vahvistettiin lukiolaisten ja yhdeksäsluokkalaisten työelämätaitoja. Aamiaistreffit ovat olleet tutustumistilaisuuksia opettajille ja yrittäjille. Tätä on toteutettu yhdessä Business Oulun kanssa.

Toivon lisää tämän projektin kaltaista ennakkoluulottomuutta ja edistyksellisyyttä, kun Oulun kaupunki jatkaa nuorten syrjäytymisen ehkäisyä, edistää työllistymistä ja vahvistaa opintopolkuja tavalla, johon mopoileva nuorisokin innolla kaasuttelisi mukaan.

Opiskelu ja koulutus ovat rahaakin suoremmat syrjäytymisen ehkäisyn välineet. Tämä ei ole projekti vaan prosessi lastemme ja nuortemme parhaaksi, että yksikään ei syrjäytyisi eikä kaveria jätetä.

Juha Hänninen

puheenjohtaja (kok.)

Oulun kaupunginvaltuusto

Lue lisää lukijoiden mielipiteitä päivän Kalevasta!

Näin lähetät mielipidekirjoituksen Kalevaan.