Kolumni

Työl­li­syy­den hoito on eri­tyi­sen tärkeää poik­keus­ti­lan­tees­sa – avoimia työ­paik­ko­ja on tar­jol­la

Viimeisimmän työllisyyskatsauksen mukaan Pohjois-Pohjanmaan TE-toimistolla oli maaliskuun lopussa 48 100 asiakasta.

-

Viimeisimmän työllisyyskatsauksen mukaan Pohjois-Pohjanmaan TE-toimistolla oli maaliskuun lopussa 48 100 asiakasta. Heistä työttömiä työnhakijoita oli alle 24 000.

Koronan aiheuttama poikkeustilanne on kuitenkin muuttanut työmarkkinoita voimakkaasti kuukauden takaisesta ja tiedot ovat muuttuneet nopeasti.

Kirjoittaessani tätä huhtikuun lopussa TE-toimistollamme on noin 55 000 asiakasta. Heistä työttömiä on 31 300. Erityisesti naisten työttömyys on epidemian myötä lisääntynyt. Sitä selittää epidemian ja rajoitustoimien vaikutukset erityisesti palvelu- ja myyntityöhön.

Työnhaun aloittavia ilmoittautuu TE-toimiston päivittäin runsaasti. Maaliskuun 20. päivän jälkeen 13 500 henkilöä on aloittanut työnhaun. Viikko 13 (23.-29. maaliskuuta) on tähän asti ollut vilkkain uusien työnhakujen aloituksissa. Nyt lukumäärässä on havaittavissa tasaantumista.

Alueemme työnantajista 290 on ilmoittanut lomautuksista TE-toimistoomme. Lomautusuhan alla on 34 500 henkilöä. Toiveemme on, etteivät lomautusuhat konkretisoituisi lomautuksiksi, mutta myös tähän meidän tulee varautua.

18. maaliskuuta jälkeen noin 8 200 henkilöä on lomautettu. Positiivista on, että huomattava osa lomautuksista on alle 90 päivää kestäviä. Se, että lomautukset ovat lyhyitä, ennakoi yritysten tulevaisuususkoa. Työnantajat haluavat pitää kiinni osaavasta henkilöstöstään myös tässä vaikeasti ennakoitavassa tilanteessa.

Yrittäjät ovat uusi, väliaikainen asiakaskuntamme, joihin työttömyysetuus on ulotettu. Tällä hetkellä yrittäjien työttömyysturvahakemuksia on TE-toimistossamme käsittelyssä 1 300 kappaletta. Olemme siirtäneet asiantuntijoita muista tehtävistä käsittelemään yrittäjien työttömyysturvaa, jotta pystymme palvelemaan myös yrittäjiä heidän vaikeassa tilanteessaan.

Asiakasvirta on epidemian ja sen rajoitustoimenpiteiden johdosta runsas. Tästä syystä olemmekin TE-toimistossa joutuneet keskittymään tehtäviin, joilla asiakkaiden työnhaku ja työttömyysturva saadaan vireille. Keskeistä tässä tilanteessa on myös muutosturvapalvelut. Näillä tarkoitetaan työnhakuun tarjottavaa apua sekä uudelleentyöllistymistä tukevia palveluita tai koulutuksia. Monelle henkilölle asiakkuus TE-toimistossa on uutta ja toiminnassamme noudatettavat säädökset ovat vieraita. Kysymyksiä on paljon.

Henkilöstömme on sitoutunut hoitamaan tätä vaativaa tilannetta. Tästä on esimerkkinä normaalin työajan lisäksi tehtävä viikonlopputyö, jolla pyrimme purkamaan ruuhkautunutta tilannetta. Näistä toimista huolimatta viivettä voi syntyä. Parhaamme teemme ja mietimme erilaisia ratkaisuja päivittäin tilanteen hoitamiseksi.

Poikkeustilanne on tuonut TE-toimistolle myös uusia tehtäviä. TE-toimisto on osaltaan valmistelemassa terveydenhuollon työvelvollisuuden käyttöönottoa, jolla turvataan väestölle kaikissa olosuhteissa terveyden ja toimintakyvyn kannalta keskeiset terveydenhuollon palvelut. Työ- ja elinkeinoministeriö on vastuuttanut tähän työhön sairaanhoitopiirien erityisvastuualuejaon pohjalta tietyt TE-toimistot. Pohjois-Pohjanmaan TE- toimistolla on koordinointivastuu Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin erityisvastuualueella. Samanaikaisesti TE-toimisto panostaa parhaillaan avoimena olevien terveysalan työpaikkojen täyttämiseen.

Poikkeustilanteen kestoa meistä kukaan ei pysty ennakoimaan. Rajoitustoimenpiteiden kesto vaikuttaa luonnollisesti työmarkkinoiden kehitykseen ja sitä kautta TE-toimiston asiakkaiden tilanteisiin.

Avoimia työpaikkoja on edelleen tarjolla. Avoimia työpaikkoja on tällä hetkellä noin 3 100 eri toimialoille. Tämä on tärkeä viesti nyt lomautetuille tai työttömänä oleville.

Lisäksi MTK:n alkutuotannon kausityökyselyn mukaan Pohjois-Pohjanmaalla kausityövoiman tarve on maaliskuusta lokakuuhun välisenä aikana noin 1 300 henkilöä. Toimialan yrittäjät näyttävät olevan vielä odottavalla kannalla koronarajoitusten poistumisten ja maahantulorajoitusten suhteen. Toiveemme on, että mahdollisimman moni työnantajista hyödyntäisi TE-palvelujen rekrytointipalveluja työntekijöiden saamiseksi. Huoltovarmuuden takaaminen alkutuotannon työvoiman saatavuuden turvaamisella on maallemme ensisijaisen tärkeää.

Vaikka tilanne on tällä hetkellä epävarma ja tulevaisuus usvan peitossa, tulee meidän valmistautua koronan jälkeiseen aikaan luomalla parhaat mahdolliset puitteet jälleenrakennuksen ponnahduslaudaksi. Olemme käynnistäneet ELY-keskuksen ja muiden kumppaneidemme kanssa myös post-koronatoimien suunnittelun loppukesää ja ensi syksyä ajatellen.

Maire Mäki on Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston johtaja, filosofian tohtori. Artikkelin tiedot ovat suuntaa antavia. Ne ovat TE-toimiston asiakasjärjestelmistä poimittuja prosessitietoja, joita ei ole tarkistettu ja korjattu tilastointitarkoituksiin.