Oulun kaupunki: Oulu aikoo ko­rot­taa luot­ta­mus­toi­mis­ta mak­set­ta­via palk­kioi­ta rei­lus­ti

Autismi: Johanna Vuo­ri-Kar­via sai tietää vasta ne­li­kymp­pi­se­nä, miksi hän on eri­lai­nen

Parkkipaikat: Ko­ko­sim­me Oulun park­ki­hal­lit kar­tal­le ja sel­vi­tim­me, mitä pit­kä­ai­kai­nen py­sä­köin­ti maksaa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­riö eh­dot­taa työn­an­ta­jil­le oi­keut­ta tar­kis­taa lasten kanssa työs­ken­te­le­vien ri­kos­taus­tat myös ly­hyis­sä työ­suh­teis­sa

Lakimuutos tulisi toteutuessaan voimaan jo kevään 2021 aikana eduskuntakäsittelyn jälkeen.

Työ- ja elinkeinoministeriön valmisteleman lakimuutoksen jälkeen työnantajilla saisi oikeuden pyytää työnhakijoilta rikosrekisteriote myös tehtävissä, jotka kestävät enintään kolme kuukautta yhden vuoden aikana. Kuvassa työministeri Tuula Haatainen. Arkistokuva.
Työ- ja elinkeinoministeriön valmisteleman lakimuutoksen jälkeen työnantajilla saisi oikeuden pyytää työnhakijoilta rikosrekisteriote myös tehtävissä, jotka kestävät enintään kolme kuukautta yhden vuoden aikana. Kuvassa työministeri Tuula Haatainen. Arkistokuva.
Kuva: Arttu Laitala

Hallitus esittää, että työnantajilla olisi jatkossa oikeus selvittää lasten kanssa työskentelevien rikostausta myös lyhytaikaisissa tehtävissä. Nykyisin työnantajat eivät voi selvittää työnhakijoiden rikostaustaa työnhakijoilta, jotka työskentelevät lasten kanssa enintään kolme kuukautta yhden vuoden aikana.

Työ- ja elinkeinoministeriön valmisteleman lakimuutoksen tavoitteena on edistää alaikäisten suojelua.

–  Alle kolmen kuukauden työsuhteissa ei ole voitu rikostaustaa selvittää, mikä on herättänyt huolta esimerkiksi päiväkodeissa. Tämä huoli on syytä ottaa vakavasti. Lapsen edun on painettava vaakakupissa kaikista eniten, työministeri Tuula Haatainen kommentoi ministeriön tiedotteessa lakimuutosta.

Lakimuutosten jälkeen työnantajilla saisi oikeuden pyytää työnhakijoilta rikosrekisteriote myös tehtävissä, jotka kestävät enintään kolme kuukautta. Velvollisuus ei olisi uusi, vaan perustuisi työnantajan harkintaan ja riskiarvioon. Työnantajan harkintaan perustuvalla oikeudella pyritään huomioimaan erilaisten työnantajien tarpeet ja tilanteet.

Oikeus pyytää rikosrekisteri lyhytaikaisissakin tehtävissä koskisi myös muita rikostaustan selvittämisvelvollisia, kuten siviilipalveluskeskusta, TE-toimistoa, lupa- ja valvontaviranomaisia, kuntia ja kuntayhtymiä.

Rikostausta tulee selvittää työsuhteiden lisäksi myös ennen siviilipalvelusta ja työkokeilua, jos henkilö työskentelee alaikäisen kanssa. Taustojen selvittäminen on normaali toimenpide myös ennen perhehoidon toimeksiantosopimuksen tekemistä.

Lakimuutos tulisi toteutuessaan voimaan jo kevään 2021 aikana eduskuntakäsittelyn jälkeen.

Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä on ollut voimassa Suomessa vuodesta 2003 lähtien. Lain tavoitteena on vähentää lasten riskiä joutua seksuaalisesti hyväksikäytetyksi, väkivallan uhriksi tai houkutelluksi huumausaineen käyttöön.