Jau­he­li­ha­kei­ton oudon hajun syy selvisi Oulussa – eh­dit­tiin tarjota kou­luis­sa ja päi­vä­ko­deis­sa

Oulu: Val­tuus­ton uusi pu­heen­joh­ta­ja Jarmo J. Husso pitää po­li­tiik­kaa lasten leik­ki­nä 70-lu­kuun ver­rat­tu­na

Kolumni: Tapasin Teuvo Hak­ka­rai­sen Brys­se­lis­sä ja kysyin, ha­luaa­ko hän yhä maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­rik­si

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Tuu­li­voi­ma­ra­ken­ta­mi­nen on kas­vat­ta­nut eri­kois­kul­je­tus­ten ha­ke­mus­mää­riä nel­jän­nek­sel­lä

Suomen siirtyminen nopeassa tahdissa fossiilittoman energian käyttöön näkyy ely- eli elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen tulleissa erikoiskuljetuslupien hakemusmäärissä.

Hakemusten määrä on kasvanut tänä vuonna merkittävästi.

– Nopeasti kasvanut tuulivoimarakentaminen on lisännyt hakemusten määrää tänä vuonna 25 prosentilla, kertoo Pirkanmaan ely-keskuksen lupapäällikkö Petteri Pietilä tiedotteessa.

Tiedotteen mukaan hakemusten suuren määrän vuoksi niiden käsittely on ajoittain ruuhkautunut, ja lupasumaa on jouduttu purkamaan tekemällä ylitöitä.

Pirkanmaan ely-keskus myöntää koko Suomea koskevat erikoiskuljetusluvat Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Se käsittelee vuodessa keskimäärin 17 500 tienpitoon liittyvää lupaa, joista suurin osa, 10 000 kappaletta, on kuljetuslupia.

Tämän vuoden osalta ely-keskus ennustaa, että erikoiskuljetuslupia myönnetään noin 12 500 kappaletta.

Tuulivoimala koostuu kolmesta lavasta, konehuoneesta sekä neljästä kuuteen runkoputkesta. Jokaisen eri osan kuljetus vaatii erikoiskuljetusluvan.

Tuulivoimarakentaminen on Suomessa vilkasta vielä ainakin seuraavat pari vuotta, arvioidaan ely-keskuksen tiedotteessa.

Energian tuottaminen tuulivoiman avulla nopeuttaa Suomen talouden pääsyä kansainvälisen vihreän kasvun vauhtiin. Suomessa on nyt 800 tuulivoimalaa, ja lähivuosina rakennetaan vielä 700 uutta lisää.