Tuu­li­voi­ma­puis­ton kaa­va­so­pi­muk­sel­le tyrmäys

Arto Nenonen Muhoksen kunnanhallitus päätti äänin 5-4, että kunnan ja Lagerwey Development Oy:n välistä kaavoitussopimusta Pyhänselän alueen...

Arto Nenonen

Muhoksen kunnanhallitus päätti äänin 5-4, että kunnan ja Lagerwey Development Oy:n välistä kaavoitussopimusta Pyhänselän alueen tuulivoimapuistosta ei hyväksytä.

Esityksen sopimuksen hylkäämisestä teki Petri Holm (ps.). Esitystä kannattivat Jaana Pohjola-Malmberg (ps.) ja Aila Väisänen (kesk.).

Äänestyksessä Holmin esitystä kannattivat hänen lisäkseen Jaana Pohjola-Malmberg, Aila Väisänen, Minna Väätäjä (kesk.) ja Rainer Väänänen (kesk.).

Kunnanjohtajan pohjaesityksen eli sopimuksen hyväksymisen kannalla olivat Merja Jurvakainen (kok.), Jarmo Markkanen (sd.), Eero Suomela (vas.) ja Juhani Vääräniemi (kesk.).

Muhoksen maankäyttö- ja kaavoitusjaoston tekemissä selvityksissä Pyhänselän alue nousi mahdolliseksi tuulivoiman rakentamispaikaksi.

Alueen vahvuuksia ovat sijainti ja saavutettavuus, valmis infra, tie- ja sähköverkko sekä maaston korkeussuhteet. Vedenjakajalla olevan alueen korkeus merenpinnasta on 80-90 metriä ja se on noin 50 metriä ympäröivää lakeutta ylempänä.

Lähin asuttu asumus on parin kilometrin päässä alueesta. Lisäksi alueen tuulivoimarakentamista rajoittavat Tervareitistö, luontoarvot sekä Oulujokivarren asutus ja kulttuurimaisema.

Muhos herätti kiinnostusta

Muhos aloitti tuulivoimakumppanin julkisen haun keväällä. Hanke herätti kiinnostusta alan toimijoissa. Syksyn aikana yhteiskumppaniksi seuloutui Lagerwey Development Oy, joka sitoutui hankkeen toteutukseen kunnan ja alueen maanomistajien kanssa.

Tavoitteena oli noin 20 voimalaa käsittävän tuulivoimalapuiston rakentaminen. Puistoa hallinnoimaan olisi perustettu yksityinen tuulivoimayhtiö, jonka kotipaikka olisi ollut Muhos. Lagerwey Development Oy olisi maksanut kaavoituskulut ja korvaukset maanomistajille.

Jos kaavoitussopimus olisi hyväksytty, hankkeessa olisi alkanut esiselvitys, jossa tuulivoimarakentamisen toteuttamisedellytykset olisi selvitetty. Vasta tämän jälkeen olisi aloitettu varsinainen selvitys- ja kaavoitustyö.

Kaavaprosessi olisi edennyt normaalilla tavalla. Kaavan hyväksyminen tai hylkääminen olisi ollut muhoslaisten päättäjien käsissä. Kunnanhallituksen tiistainen päätös merkitsi kuitenkin päätepistettä Pyhänselän suunnitelmalle.

Artikkeli Tuulivoimapuiston kaavasopimukselle tyrmäys julkaistiin alunperin Tervareitti-lehden verkkosivuilla.