Tut­ki­mus Oulun po­lii­si­ta­lon sai­ras­tu­mis­ryö­pyn syistä val­mis­tui: Työ­ti­lois­sa run­saas­ti myr­kyl­li­siä bak­tee­rei­ta ja homeita

Tutkimus osoittaa ensimmäistä kertaa ajallisen yhteyden kosteusvaurioisen rakennuksen peruskorjauksen ja työpaikan uusien astmatapausten välillä.

Poliisitalon henkilökunta alkoi alkoi saada sisäilmaoireita erityisesti syksyllä 2016 aloitetun remontin jälkeen.Poliisi-ja oikeustalo.
Poliisitalon henkilökunta alkoi alkoi saada sisäilmaoireita erityisesti syksyllä 2016 aloitetun remontin jälkeen.Poliisi-ja oikeustalo.
Kuva: Kontiainen Jarmo

Oululaisten työterveyden erikoislääkäri Saija Hyvösen ja infektiosairauksien dosentti Hannu Syrjälän tutkimus osoittaa ensimmäistä kertaa ajallisen yhteyden kosteusvaurioisen rakennuksen peruskorjauksen ja työpaikan uusien astmatapausten välillä.

Oulun poliisilaitoksen henkilöstön sairastumisen syistä tehty tutkimus on valmistunut. Tutkimuksessa kaikkien astmaan sairastuneiden henkilöiden päivittäisistä työtiloista löytyi voimakkaita tai erittäin voimakkaita myrkkypitoisuuksia.

Tutkimuksen mukaan poliisitalon sisäilmaongelmilla ja työntekijöiden sairastumisella rakennusta remontoitaessa on ollut vahva ajallinen yhteys.

Tutkimus julkaistiin tiistaina kansainvälisessä Microorganisms-julkaisussa otsikolla Asthma Case Cluster during Renovation of a Water-Damaged and Toxic Building.

Tutkimuksen ovat tehneet työterveyshuollon erikoislääkäri Saija Hyvönen sekä infektiosairauksien dosentti, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin infektioiden osastonylilääkäri Hannu Syrjälä.

Kaikki alkoi, kun Oulun poliisilaitoksen työterveyslääkärinä toiminut Hyvönen huolestui keväällä 2017 poliisilaitoksen henkilökunnalta tulleiden viestien ja yhteydenottojen suuresta määrästä. Poliisitalolta tuli lähes 140 yhteydenottoa, jossa raportoitiin muun muassa hengitystie-, silmä- ja iho-oireista sekä infektioista.

Lääketieteellisissä tutkimuksissa todettiin, että 22 potilaalla oli puhjennut astma. Astman esiintyvyys poliisitalon työntekijöiden keskuudessa nousi kymmenestä prosentista lähes 20 prosenttiin.

Hyvönen teki Pohjois-suomen aluehallinovirastolle useita ilmoituksia työperäisen sairastumisen epäilyistä. Myöhemmin poliisitalon työntekijät siirrettiin väistötiloihin.

– Meille tarjoutui tilaisuus tutkia poliisitalolta otettujen pölynäytteiden toksisuutta. Menetelmä on tosin kiistanalainen, esimerkiksi Työterveyslaitoksen ja THL:n kannanoton mukaan toksisuustesteillä ei voi arvioida sisäilman aiheuttamaa terveysriskiä, kertoo Hyvönen.

Näytteiden otto aloitettiin keväällä 2017. Hyvönen muistuttaa, että näytteiden oton aikana olosuhteet olivat toisenlaiset kuin syksyllä 2016 remonttia tehtäessä. Tuolloin pölyä oli ilmassa paljon enemmän kuin näytteiden oton aikaan, eli toksisuus on todennäköisesti ollut vielä merkittävämpää.

Astmaan sairastuneiden työ- ja oleskelutiloista otettiin pölynäytteitä pintoja pyyhkimällä. Näytteitä analysoitiin laboratoriossa sekä suoraan pölystä että viljelemällä niitä. Myrkyllisyyttä mitattiin altistamalla sian siittiöitä näytteistä tehdyille uutteille.

Tuloksena oli, että jokaisen sairastuneen työtilasta otetun näytteen todettiin olevan myrkyllinen jollain kolmesta menetelmästä.

– Johtopäätelmä on, että sairastumisten syy ovat olleet toksiset bakteerit ja homeet. Mahdollisesi pölyssä on ollut muutakin haitallista. Sen sijaan ei ole tarvetta epäillä, että tiloissa olisi käytetty allergisoivia tai myrkyllisiä kemikaaleja.

Kun rakennuksessa on kosteusvaurioita, sisälle pääsee bakteereita ympäröivistä rakenteista ilmavuotojen kautta, Hyvönen kertoo.

Hyvöselle itselleen tutkimus oli yksi muiden joukossa, eikä hänen osaltaan aiheuta jatkotoimia. Hän kuitenkin tietysti toivoo, että tutkimuksessa ilmi tulleet seikat otettaisiin vastaisuudessa huomioon.

– Toivottavasti tästä opimme sen, ettei kosteusvaurioista rakennusta korjata siten, että siellä samalla työskennellään. Ja että remontin tekijät suojataan asianmukaisesti ja tilassa työskentelevät siirretään pois.

Tutkimuksen tuloksista uutisoi ensimmäisenä Yle.

Kahdeksassa kuukaudessa 22 astmadiagnoosia

Oulun poliisitalo valmistui vuonna 1988.

Vuosien varrella talossa on ollut useita vesivahinkoja.

Syksyllä 2016 talossa aloitettiin laaja peruskorjausremontti, jonka seurauksena suuri määrä pölyä levisi ympäri rakennusta. Henkilöstö jatkoi töitä talossa remontin aikana.

Remontin alettua poliisitalolta tuli työterveyteen 138 yhteydenottoa. lähes puolelta talon henkilöstöstä. Niissä raportoitiin muun muassa ylähengitystä ärsyttäviä oireita, tulehduksia, iho- ja silmäoireita, verenvuotoa ja yskää sekä muita sisäilmaoireita.

Tammikuusta elokuuhun 2017 mennessä lääketieteellisissä tutkimuksissa todettiin, että 22 potilaalla, yhdeksällä naisella ja 12 miehellä, oli puhjennut astma.

Tutkimukseen osallistui 21 astmadiagnoosin saanutta henkilöä 22:sta. Heistä 18:lla on yhä säännöllinen astmalääkitys.

Tutkimus osoittaa ensimmäisen kerran ajallisen yhteyden kosteusvaurioisen rakennuksen peruskorjauksen ja työpaikan uusien astmatapausten välillä.

Sairastuneiden työpisteiltä otetuista pölynäytteistä sekä viljellyistä näytteistä löydettiin merkittäviä myrkyntuottajia.

Tutkimusartikkeli on luettavissa kokonaisuudessaan MDPI:n sivuilta.