Lukijalta
Mielipide

Turvapaikanhakijat ja pudasjärviset tarvitsevat vastaanottokeskuksen

Pudasjärven kaupunki on halunnut olla mukana humanitaarisessa vastuunjaossa perustuen kansainvälisiin sopimuksiin.

Pudasjärven kaupunki on halunnut olla mukana humanitaarisessa vastuunjaossa perustuen kansainvälisiin sopimuksiin. Pudasjärvellä on tehty ansiokkaasti kotouttavaa työtä jo vuodesta 2008. Kaupungin valtuustoseminaarin ja normaalin valtuustotyön jälkeen päätös VOK:n perustamisesta tehtiin yksimielisesti valtuuston kokouksessa marraskuussa 2008.

Ensimmäisten 90 alaikäisen turvapaikanhakijan ilmestyminen kyläkuvaan sai kuntalaiset ja usean eri yhdistykset toimimaan: vaatteita, harrastevälineitä, polkupyöriä ynnä muuta kerättiin joukolla. Kaupungin nuorisotoimi yhdessä eri yhdistysten ja seurojen kanssa käynnistivät monenlaista yhteistä harrastetoimintaa, taiteesta jalkapallon pelaamiseen.

Toiminnan siirtyessä nykyiseen sijaintiinsa, Helmikotiin, rakennuksen tila käytiin läpi yhdessä maahanmuuttoviraston kanssa ja tehtiin tarvittavat muutos- ja kunnostustyöt. Kuluneen 10 vuoden aikana rakennukseen on tehty jatkuvaa kunnostustyötä. Vuokrasopimuksen mukaisesti kaupungilla on kohteessa kokopäiväinen kiinteistönhoitaja, joka tekee tarvittavia kunnostustöitä. Asumiseen liittyviä ongelmia ei ole raportoitu kaupungille. Kiinteistö on käyttökuntoinen.

Vastaanottokeskuksen kulut maksaa valtio, myös turvapaikanhakijoiden sote-palvelut. Kunnassa jo asuvien oleskeluluvan saaneiden erityiskustannuksiin kunta saa täysimääräisen korvauksen ely-keskukselta, esimerkiksi, jos kyseessä on pitkäaikainen vamma tai sairaus tai lastensuojelun kustannukset.

Pudasjärvellä on kehitetty kotouttavaa työtä myös eri rahoittajien rahoittamin hankkein. Hankkeiden avulla kotouttamistyötä kehitetään aina asiakkaan tarpeista käsin ja näin pyritään saamaan palveluita yhä paremmiksi ja asiakaslähtöisimmiksi.

Maahanmuuttotaustaiset oppilaat tuovat Pudasjärven yhtenäiskoulun toimintakulttuuriin kansainvälisyyttä, joka jäisi muuten hyvin ohueksi. Kansainväliset oppilaat tuovat opsin perusteissa vaadittuun monikulttuurisuuden oppimiseen luontevat lähtökohdat.

"Vastaanottokeskuksen asiakkaista ja kuntaan asumaan asettuneista kymmenet henkilöt ovat olleet merkittävässä roolissa monien Pudasjärvellä toimivien yritysten työntekijöiden rekrytoinnissa."

Pudasjärven yhtenäiskoulu maaseutumaisena oppilaitoksena on palautteen perusteella koettu pitotekijänä maahanmuuttoperheille. Vanhemmat kokevat koulun olevan niin merkittävä perheen ja lasten hyvinvointiin vaikuttava seikka, että lapsiperheet eivät helposti muuta pois Pudasjärveltä.

Pudasjärven vastaanottokeskus on ollut koulutuskuntayhtymä OSAOn Pudasjärven yksikölle erittäin merkittävä yhteistyökumppani jo vuosien ajan. OSAOlla on tällä hetkellä yhteensä 40 ulkomaalaistausta opiskelijaa, joista vastaanottokeskuksen asiakkaita on noin 15. Vastaanottokeskuksesta Pudasjärven OSAOn yksikköön opiskelemaan tulevien kautta yksikkö saa valtionosuusrahoitusta noin 10 prosenttia yksikön valtionosuusrahoituksesta.

Vastaanottokeskuksen asiakkaista ja kuntaan asumaan asettuneista kymmenet henkilöt ovat olleet merkittävässä roolissa monien Pudasjärvellä toimivien yritysten työntekijöiden rekrytoinnissa. 2019 vastaanottokeskuksesta muutti 16 henkilöä kuntaan oleskeluluvan saatuaan, suurin osa lapsiperheitä. Nyt alkuvuonna vastaanottokeskuksesta on muuttanut viisi henkilöä kuntaan.

Vastaanottokeskus työllistää Pudasjärvellä 12 henkilöä, joista pudasjärvisiä 9. Välilliset työllistämisen vaikutukset paikallisten kauppaliikkeiden kautta ovat kaupungin mittakaavassa hyvin merkittävät.

Keskustan Pudasjärven kunnallisjärjestö

Vasemmiston Pudasjärven osasto

Pudasjärven Kokoomus ry

Eija Ikonen

Päivi Pohjanvesi

Pudasjärven sos.dem.työväenyhdistys ry

Suvi Kipinä

Pudasjärven Vihreät

Lue lisää lukijoiden mielipiteitä päivän Kalevasta!

Näin lähetät mielipidekirjoituksen Kalevaan.