koronarokote: Kaikki ai­kui­set saavat kol­man­nen ro­ko­te­an­nok­sen Oulussa

Kolumni: Valtaa siirtyy heille, joita sun­nun­tai­na ää­nes­te­tään

Tur­ku­lais­mu­seo on kiin­nos­tu­nut Oulun sa­ta­ma­hi­naa­ja Alposta – Top­pi­lan Möljä esittää kaup­pa­so­pi­muk­sen muut­ta­mis­ta

Aluksen nykyinen omistaja, Toppilan Möljä Oy, pyytää kauppasopimuksen muuttamista siten, että Toppilan Möljä Oy:lle asetettu velvoite säilyttää satamahinaaja Alpo Oulun seudulla poistetaan.

Satamahinaaja Alpo voi lähteä Oulusta, sillä Turun Forum Marinum -museo on kiinnostunut sijoittamaan satamahinaaja A/M Alpon kokoelmiinsa. Arkistokuva.
Satamahinaaja Alpo voi lähteä Oulusta, sillä Turun Forum Marinum -museo on kiinnostunut sijoittamaan satamahinaaja A/M Alpon kokoelmiinsa. Arkistokuva.
Kuva: Maikkola Tapio

Turun Forum Marinum -museo on kiinnostunut sijoittamaan satamahinaaja A/M Alpon kokoelmiinsa. Aluksen historian ensimmäinen Suomi-osuus on tapahtunut dieselraivaajan roolissa nimellä DR–18.

Aluksen nykyinen omistaja, Toppilan Möljä Oy, pyytää kauppasopimuksen muuttamista siten, että Toppilan Möljä Oy:lle asetettu velvoite säilyttää satamahinaaja Alpo Oulun seudulla poistetaan.

Oulun kaupunginhallitus käsittelee asiaa maanantaina. Kaupunginjohtaja Päivi Laajala esittää velvoitteen poistamista.

Samalla poistuu Oulun kaupungin teknisen keskuksen velvoite osoittaa alukselle paikka Toppilansalmessa.

Tarjouskilpailun jälkeen kesäkuussa 1999 kaupunginhallitus myi H/A Alpon perustettavalle Toppilan Möljä Oy:lle 10 000 markan kauppahinnalla.

2004 laadittuun kauppakirjaan merkittiin, että ostaja sitoutuu säilyttämään aluksen Oulun seudulla. Samalla ostaja sitoutui säilyttämään aluksen historiallisen arvon.

Toppilan Möljä on kunnostanut aluksen ja ylläpitänyt sitä 19 vuotta sekä hakenut aluksen onnistuneesti perinnelaivarekisteriin. Tyytymätön ostaja on ollut siihen, ettei kaupunki ole osoittanut alukselle asianmukaista paikkaa Toppilansalmesta.

Myös aluksen ylösnostamiseen sopiva Toppilansalmen telakka on purettu. Keskusteluissa luvattu ja kaavapiirustuksiinkin merkitty Alpolle sopiva vankka 65-metrinen betonilaituri, mutta koko Toppilansalmen laituriprojekti kuitenkin edelleen odottaa toteutumistaan.

Alpo on katsastettu huvialukseksi ja on asianmukaisesti vakuutettu. Aluksen ylläpito ja valvonta on tapahtunut yhtiön toimesta sekä vapaaehtois- ja talkoovoimin.

Toppilan Möljä Oy on tilanteessa, jossa M/A Alpon historiallisen arvon ylläpitoa ei voida enää Oulun alueella taata. Toppilansalmen kehitys ja rakentaminen eivät ole edenneet toivotulla tavalla.

Toppilan Möljä toteaa kaupunginhallituksen esitykseen sisältyvässä hakemustekstissä, että yksi miessukupolvi on olosuhteiden paranemista odotellessa jo kuluttanut voimansa loppuun, eikä uutta verestä harrastajavoimaa tunnu löytyvän. Aluksen talvisäilytyksen riskit vakavien vaurioiden ja vaarallisten vuotojen suhteen lisääntyvät.