Tuore väi­tös­tut­ki­mus: Ran­ne­mur­tu­mat yleis­ty­neet etenkin iäk­käil­lä nai­sil­la – liuk­kaat tal­vi­ke­lit nos­ta­vat riskiä jopa 2,5-ker­tai­sek­si

Rannemurtumat ovat yleistyneet Suomessa ja niiden riski kasvaa liukkailla talvikeleillä jopa 2,5-kertaiseksi. Asia käy ilmi tuoreesta väitöstutkimuksesta.

-
Kuva: Jarmo Kontiainen

Rannemurtumat ovat yleistyneet Suomessa ja niiden riski kasvaa liukkailla talvikeleillä jopa 2,5-kertaiseksi. Asia käy ilmi tuoreesta väitöstutkimuksesta. 

Tutkimuksen mukaan eritoten iäkkäiden naisten rannemurtumat ovat yleistyneet. Usein murtuma saadaan kaatumisen seurauksena. Suomalaisilla aikuisilla todetaan vuosittain noin 12 000 rannemurtumaa.

Lääketieteen lisensiaatti Kai Sirniön tekemässä väitöstutkimuksessa selvitettiin rannemurtumien ilmaantuvuutta vuosien 1981-2008 välillä. Tuona aikana murtumien ilmaantuvuus lisääntyi etenkin yli 70-vuotiaiden naisten keskuudessa. 

Väitöstutkimuksen mukaan rannemurtuma on tyypillinen luun haurastumiseen liittyvä murtuma, joka tulee usein kaatumisen seurauksena. Murtumatyyppi on hyvin yleinen murtumatyyppi etenkin yli 60-vuotiailla, liikunnallisesti aktiivisilla naisilla. 

Tutkimus hyödynsi Ilmatieteen laitoksen kelimallia, jonka avulla todettiin, että liukkaalla talvikelillä rannemurtuman riski kasvoi normaaleihin keliolosuhteisiin verrattuna. Selkeää vuodenaikavaihtelua oli havaittavissa etenkin kaatumistapaturmien aiheuttamissa rannemurtumissa. 

Tutkimuksessa verrattiin myös rannemurtumien hoidon tuloksia 50-vuotiailla tai sitä vanhemmilla rannemurtumapotilailla. Suurin osa rannemurtumista hoidetaan kipsillä, mutta osassa tapauksissa harkitaan leikkaushoitoa, kuten levykiinnitystä. 

– Tutkimus osoitti, että huonoasentoisen rannemurtuman hoidossa varhaisella levykiinnityksellä saavutetaan hieman paremmat hoitotulokset kipsihoitoon verrattuna. 
Levytyskomplikaatioiden riski oli 15 prosenttia, ja sitä lisäsivät leikkaajan vähäinen kokemus ja potilaan alle 40 vuoden ikä. 

Sirniö väittelee Oulun yliopistossa perjantaina 29.11.