Tuore väi­tös­kir­ja: Kes­kus­te­lu Lapin kai­vos­toi­min­nas­ta on kär­jis­ty­nyt­tä, mutta osa­puo­lia yh­dis­tää pyr­ki­mys hyvän elämän tur­vaa­mi­seen

Väitöstutkimuksen kohteena on poronhoidon, kaivosteollisuuden ja luontomatkailun yhteiselo Tornionjokilaaksossa.

Oulun yliopistossa toteutetun väitöstutkimuksen tarkastelussa on erityisesti Suomen Kolariin suunniteltu Hannukaisen kaivoksen uudelleenavaaminen vuosien 2011–2015 aikana. Kuva syyskuulta vuonna 2017.
Oulun yliopistossa toteutetun väitöstutkimuksen tarkastelussa on erityisesti Suomen Kolariin suunniteltu Hannukaisen kaivoksen uudelleenavaaminen vuosien 2011–2015 aikana. Kuva syyskuulta vuonna 2017.
Kuva: Jouni Porsanger

Julkinen keskustelu Lapin kaivostoiminnan ympärillä on kärjistynyttä, mutta kiistojen osapuolia yhdistää paikallisella tasolla pyrkimys hyvän elämän turvaamiseen pohjoisessa, Oulun yliopistossa toteutettu väitöstutkimus esittää. Filosofian maisteri Teresa Komun väitöskirjassa käsitellään pohjoisen Fennoskandian elinkeinokiistojen paikallisia ulottuvuuksia. 

Väitöstutkimuksen kohteena oli poronhoidon, kaivosteollisuuden ja luontomatkailun yhteiselo Tornionjokilaaksossa ja erityisesti tarkastelussa oli Suomen Kolariin suunniteltu Hannukaisen kaivoksen uudelleenavaaminen vuosien 2011–2015 aikana.

Tutkimuksessa tuli ilmi, että yksittäisen elinkeinoryhmän toimintaa paikallisten elinkeinokiistojen aikana voi ohjata paitsi halu oman elinkeinon harjoittamisen turvaamiseen, mutta myös pyrkimys hyvien säilyttämiseen muun yhteisön kanssa. Väitöksen mukaan elinkeinokiistojen osapuolten toimintaa tulisi tarkastella ottaen huomioon, että osapuolet elävät osana laajempia sosiaalisia yhteisöjä.

Väitöstutkimuksen tulokset haastavat käsityksen, että paikallisen vastarinnan puute suunniteltua maankäyttöhanketta, kuten kaivosprojektia, kohtaan olisi merkki paikallisesta hyväksynnästä hankkeelle. Paikallisten suhtautuminen hankkeita kohtaan ei ole väitöksen mukaan aina sovitettavissa hyväksyntä-vastustus-kahtiajakoon.

Väitöskirjassa esitetään, että Lapin kaivoskiistojen kärjistymisen taustalla vaikuttaa osaltaan luontomatkailun riippuvuus Lapin luonnon mieltämisestä koskemattomaksi erämaaksi ja osalta kaivostoimintaan vuosisatojen ajan liitetyt unelmat vauraudesta ja paremmasta huomisesta.

Kulttuuriantropologian alan väitöskirjan tutkimuksessa käytettiin etnografisia tutkimusmenetelmiä, pääasiassa haastatteluja ja osallistuvaa havainnointia. Filosofian maisteri Komu väittelee Oulun yliopistossa perjantaina 17. tammikuuta.