Tulvia eh­käi­se­viä jää­sa­hauk­sia on jo tehty – Kii­min­ki­joel­la se ei onnistu tänä vuonna

Pohjois-Pohjanmaan kevättulvasta on tulossa keskimääräinen, arvioi ely-keskus.

Kiiminkijoen kevättulva nostatti vettä Takalontielle Kiimingin Alakylässä huhtikuussa 2016. Malisjoen jääpato Nivalassa, Knuutinpuhdon kohdalla huhtikuussa 2016.
Kiiminkijoen kevättulva nostatti vettä Takalontielle Kiimingin Alakylässä huhtikuussa 2016.
Kiiminkijoen kevättulva nostatti vettä Takalontielle Kiimingin Alakylässä huhtikuussa 2016.
Kuva: Jarmo Kontiainen

Pohjois-Pohjanmaan kevättulvasta on tulossa keskimääräinen, arvioi ely-keskus. Lumen vesiarvo on keskimääräinen lukuun ottamatta Koillismaata, jossa lunta on ajankohtaan nähden vähemmän kuin tavallisesti.

Kala- ja Pyhäjoelle tulvahuippua ennustetaan huhtikuun puolenvälin tienoille, Kiiminkijoelle huhti-  ja toukokuun vaihteeseen ja Iijoelle mahdollisesti vasta toukokuulle.

Tulvan etenemiseen ja voimakkuuteen vaikuttavat mahdolliset runsaat vesisateet ja lämpötilan muutokset.

Suvantopaikoilta tehtyjen mittausten perusteella jokijäät olivat maaliskuun lopussa hieman keskimääräistä vahvempia Kala-, Pyhä-, Siika- ja Temmesjoella.

Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus on jo tehnyt jäänsahauksia Lesti-, Kala- ja Pyhäjoella.

Alkuvikosta sahaukset aloitettiin myös Temmesjoella. Kiiminkijoelle ei päästä tekemään jääsahauksia, koska siellä jää on heikkoa.

Jääsahan käyttö edellyttää vähintään puolimetristä teräsjäätä.

Jokivesistöissä jääpatojen esiintyminen on mahdollista, jolloin paikallisesti voi esiintyä keskimääräistä suurempaa vedenpinnan nousua.

Ely-keskus muistuttaa kiinteistöjen omistajia omatoimisesta varautumisesta kiinteistöjensä suojaamisessa. 

Malisjoen jääpato Nivalassa, Knuutinpuhdon kohdalla huhtikuussa 2016.
Malisjoen jääpato Nivalassa, Knuutinpuhdon kohdalla huhtikuussa 2016.
Kuva: Heikki Uusitalo

Suomen ympäristökeskus kertoo, että lumen sulamiskausi on käynnistymässä hiljalleen Oulujoen vesistössä. Valunnat ja jokien virtaamat ovat vielä alkukeväälle tavanomaisissa pienissä lukemissa, mutta kasvavat vähitellen lähiviikkojen aikana.

Järvien tulovirtaamat ovat ennusteen mukaan suurimmillaan toukokuun alkupuoliskolla. 

Lapissa jokien virtaamat ovat talvikaudelle tyypillisissä pienissä lukemissa. Lapissa jatkuu pakkassää. Lumen vesiarvo on Lapissa lähellä ajankohdan tavanomaista tai hiukan sitä suurempaa. Kevättulvista on lumen määrän perusteella odotettavissa tavanomaisia tai sitä suurempia. Tulvien odotetaan alkavan aikaisintaan huhtikuun lopulla Lapin eteläosissa.

Pohjavesialueilla edellisen vuoden kuivuus näyttäytyy edelleen haastavana.

Vedenhankintaan käytettävillä pohjavesialueilla pohjaveden pinnankorkeus oli maaliskuussa yleisesti noin 20-40 senttimetriä alle ajankohdan keskiarvon, paikoin enemmänkin.

Haastavin tilanne on rannikkoalueella. Esimerkiksi Siikajoella pinnankorkeudet olivat veden hankintaan käytettävillä pohjavesialueilla maaliskuussa noin 30-50 senttimetriä alle ajankohdan keskiarvon. Vesilaitokset eivät ole rajoittaneet veden käyttöä.

Ely-keskukseen on tullut yksittäisiä yhteydenottoja kansalaisilta kaivojen alhaisista vesipinnoista tai kuivumisesta. Kevättulvan aikainen lumien sulaminen voi nostaa pohjavesipintoja etenkin pienillä pohjavesialueilla.