Tu­lo­ve­ro­pro­sen­tit säi­ly­vät en­nal­laan Iissä, Li­min­gas­sa, Tyr­nä­väl­lä ja Lu­mi­joel­la

Lumijoen kunnanvaltuusto päätti pitää veroprosentit entisellä tasolla. Tuloveroprosentti on tulevana vuonna 21,00.

Useissa kunnissa päätetiin maanantaina vuoden 2020 vereoprosenteista.
Useissa kunnissa päätetiin maanantaina vuoden 2020 vereoprosenteista.
Kuva: Rasila Risto

Limingan tuloveroprosentti säilyy nykyisessä 21,50:ssä myös ensi vuonna. Kunnanvaltuusto päätti maanantai-iltana, ettei korotukselle ole tarvetta. Yhden prosenttiyksikön vaikutus kunnan verotuloihin olisi noin 1,2 miljoonaa euroa.

Talousjohtaja Tarja Lempeä toteaa, että kunnan talouden tasapaino edellyttää kuitenkin oman toiminnan jatkuvaa arviointia ja kehittämistä, jotta toimintakatteen kasvua voidaan hallita. Lisäksi tarvitaan toimenpiteitä verotulojen kasvun vahvistamiseksi.

Limingan verotulojen ennakoidaan kasvavan jonkin verran tulevina vuosina elinvoimapanostusten myötävaikutuksella.

Myös Iin kunnanhallitus päätti maanantain kokouksessaan pitää kunnan tuloveroprosentin ennallaan. Se on siis 21,25 prosenttia myös vuonna 2020.

Muutosta ei tullut myöskään kiinteistöveroprosentteihin. Yleinen kiinteistöveroprosentti on 1,20, vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentti 0,55, rakentamattoman rakennuspaikan prosentti 5,00 ja muun asuinrakennuksen 1,10.

Voimalaitosten kiinteistöveroprosentti Iissä on 3,10.

Verotukseen ei muutoksia Lumijoella ja Tyrnävällä

Lumijoen kunnanvaltuusto päätti pitää veroprosentit entisellä tasolla. Tuloveroprosentti on tulevana vuonna 21,00. Korotukselle ei nähty tarvetta, koska kunnan korjattu talousarvio näyttää tässä vaiheessa jäävän 37 000 euroa ylijäämäiseksi.

Myös vuoden 2020 kiinteistöveroprosentit säilyvät ennallaan. Yleinen kiinteistöveroprosentti on 0,95, vakituisten asuntojen vero 0,50 prosenttia sekä muiden kuin vakituisten asuntojen vero on 1,15 prosenttia. Rakentamattomien rakennuspaikkojen veroprosentti on 6,00. Yleishyödyllisiltä yhteisöiltä ei peruta kiinteistöveroa.

Tyrnävän ensi vuoden tuloveroprosentti pysyy ennallaan eli 22 prosentissa. Näin päätti maanantai-iltana kokoontunut kunnanvaltuusto. Tyrnävän veroprosentti on edelleen kuntien keskiarvoa korkeampi. Talousvaikeuksissa kamppailevan kunnan ensi vuoden talousarviota ja toimintaa suunnitellaan siten, että vuosikate riittää kattamaan poistojen määrän. Valtionosuuksien arvioidaan kasvavat ensi vuonna yli 1 100 000 euroa.

Valtuusto päätti pitää myös kiinteistöveroprosentit ennallaan. Yleinen kiinteistöveroprosentti on 1,12, vakituisten asuinrakennusten 0,54 ja muiden kuin vakituisten asuinrakennusten 1,12.

Omaishoitajat voivat ensi vuoden alusta lähtien hankkia hoitajapalveluita palvelusetelillä kotiinsa muutamaksi tunniksi. Aloite omaishoidonvapaiden järjestelyyn tuli omaishoitajilta itseltään.

Muhoksella puolestaan laskettiin tuloveroprosenttia, sillä sitä oli nostettu tämän vuoden määräajaksi.

Juttua täydennetty 11.11. kello 22.19. Lisätty Iin veroprosenttitiedot.