Lukijalta
Mielipide

Tuleville äideillekin töitä – äitiysloman kulut maksettava valtion budjetista ja menot katetaan yritystukia leikkaamalla

Suomessa nuorilla naisilla on riski joutua työmarkkinoilla syrjinnän kohteeksi, koska raskauden aiheuttamat kustannukset ovat yrittäjille todellinen rasite.

Suomessa nuorilla naisilla on riski joutua työmarkkinoilla syrjinnän kohteeksi, koska raskauden aiheuttamat kustannukset ovat yrittäjille todellinen rasite.

Yksittäinen raskaus maksaa Suomessa työnantajalle noin 16 000 euroa. Raskaudesta Kela korvaa työnantajalle noin 10 000 euroa, jolloin lopullinen rasite on yrittäjälle noin 6 000 euroa.

Suurille yrityksille tämä tuskin on merkittävä ongelma, mutta pk-yritysten kohdalla yrittäjällä on todellinen ristiriita syrjinnän estävän lain sekä oman liiketoiminnan kannattavuuden välillä. Ongelma ulottuu niin yrittäjiä rasittaviin maksuihin että nuorten naisten työllistymiseen.

Ongelmat kumpuavat lainsäädännöstä, joka velvoittaa yrittäjät maksamaan raskauden aiheuttamia kuluja. Kustannukset syntyvät kolmen kuukauden palkasta sekä sosiaalikuluista, kuten työeläkevakuutusmaksusta, työntekijän työttömyysvakuutusmaksusta, sairausvakuutusmaksusta ja mahdollisesta tapaturmavakuutuksesta sekä äitiysloman aikana kertyneistä lomarahoista sekä näiden sivukuluista.

Osittain kustannuksia syntyy myös työntekijän sijaisen palkkaamisesta sekä perehdyttämisestä, mutta nämä ovat huomattavasti pienempiä kustannuksia kuin suorat kustannukset.

On epäoikeudenmukaista, että kaikista yrityksistä vain vanhempainvapaalle jäävien työntekijöiden työnantajat joutuvat maksamaan lasten hankinnan kustannuksia. Järkevämpää olisi jakaa kustannukset tasan kaikkien yritysten kesken. Kustannukset voitaisiin kattaa tehottomia ja vanhoja rakenteita ylläpitäviä yritystukia leikkaamalla.

"On epäoikeudenmukaista, että kaikista yrityksistä vain vanhempainvapaalle jäävien työntekijöiden työnantajat joutuvat maksamaan lasten hankinnan kustannuksia."

Mahdollisuuksien tasa-arvon toteutumisen kannalta on välttämätöntä, että nuorten naisten palkkaamiseen ei liity ylimääräisiä riskejä miesten palkkaamiseen verrattuna. Ongelma ei myöskään ratkea jäykillä kiintiöillä, vaan luottamalla perheiden kykyyn jakaa vanhempainvapaat itselleen optimaalisesti. Valtio ei voi tietää perheiden tarvetta paremmin kuin perheet itse voivat.

Sen vuoksi Oulun Läänin Kokoomusnuoret vaativat, että äitiysloman palkat ja lomarahat sivukuluineen maksetaan valtion budjetista ja kulut katetaan yritystukia leikkaamalla. Myös perhevapaat tulisi olla perheelle vapaasti jaettavissa – ilman kiintiöitä.

Näillä toimenpiteillä nuorten naisten asema työmarkkinoilla paranee huomattavasti, kun yrittäjien riski palkata nuori nainen verrattuna nuoreen mieheen vähenee huomattavasti. Tämä on tasa-arvon kannalta äärimmäisen tärkeää sekä oikeudenmukaista.

Aurora Lehtosaari

puheenjohtaja

Oulun Läänin Kokoomusnuoret ry

Lue lisää lukijoiden mielipiteitä päivän Kalevasta!

Näin lähetät mielipidekirjoituksen Kalevaan.