Lukijalta
Mielipide

Tulevaisuus lupaa hyvää puurakentamiselle – julkiseen rakentamiseen tulisi sisällyttää valintakriteeriksi ympäristöjalanjälki

Rakennettu ympäristö tuottaa 30 prosenttia Suomen hiilijalanjäljestä, kuluttaa 40 prosenttia energiasta ja 50 prosenttia raaka-aineista.

Rakennettu ympäristö tuottaa 30 prosenttia Suomen hiilijalanjäljestä, kuluttaa 40 prosenttia energiasta ja 50 prosenttia raaka-aineista.

Tähän päivään asti huomiota on kiinnitetty pääasiassa rakennusten käytön aiheuttamiin vaikutuksiin ja painopiste on ollut energiatehokkuudessa. Tulevaisuudessa huomioon on otettava koko elinkaari eli raaka-aineiden valmistus, rakentaminen, rakennusten käyttö ja erityisesti purkaminen ja hävitys.

Koko elinkaarta tarkasteltaessa puu on ylivoimainen rakennusmateriaali ympäristön kannalta. Lisäksi puusta rakentamalla käytetään pääasiassa paikallisia, suomalaisia raaka-aineita ja työllistetään paikallista työvoimaa.

Uudessa hallitusohjelmassa on kirjattu tavoite kaksinkertaistaa puun käyttö rakentamisessa hallituskauden aikana. Ohjelman mukaan rakentamisen laatua parannetaan ja vähennetään sisäilmaongelmia sekä niistä aiheutuvia terveyshaittoja.

Toivottavasti kunnat ja julkinen sektori itse toimii esimerkkinä ja rohkeana edelläkävijänä puurakentamisessa. Pudasjärvi on jo nyt hyvä esimerkki. Puurakenteisia koulukampuksia ja päiväkoteja rakentamalla kunnat pitävät huolta lasten ja opettajien terveydestä ja hyvinvoinnista ja tukevat paikallista työllisyyttä.

Ihmiset haluavat asua puutalossa, sillä omakotitaloista yli 90 prosenttia on puurakenteisia ja teollisesti valmistetuista omakotitaloista 23 prosenttia tehdään hirrestä. Kerrostaloista vain noin 10 prosenttia on puurakenteisia.

"Koko elinkaarta tarkasteltaessa puu on ylivoimainen rakennusmateriaali ympäristön kannalta."

Puurakentamisen kasvulle on hyvä alusta kerrostaloissa, julkisissa kohteissa ja korjausrakentamisessa. Rakennuttajan ja tilaajan tulee vain oppia ostamaan puurakennuksia. Kauppahinta ei saa olla ainoa peruste rakennusmateriaalin valinnalle. Koko rakentamisen elinkaari mietittynä puurakentaminen ja on laadukas ja kannattava ekoteko.

Puurakentamisen raaka-aineet tulevat hyvin hoidetusta metsästä ja useimmiten läheltä tuotantolaitoksia. Raaka-aineita ei tarvitse kuljettaa pitkiä matkoja ja kasvavat metsät sitovat hiiltä ja tuottavat happea.

Sitoutunut hiili muuttaa olomuotoaan ensin raaka-aineeksi ja lopulta puurakennukseksi, joka on helppo purkaa ja muuttaa lopulta uusiutuvaksi energiaksi. Yksi euro puurakentamiseen tuottaa aluetalouteen lähes kolme euroa. Kuusamossakin on paikallista raaka-ainetta saatavissa rakentamisen eri tuotteisiin.

Matkailussa ilmastomuutos vaikuttaa jo ostopäätöksiin ja syrjäinen sijaintimme voi nousta haasteeksi. Maailmalta tulevat turistit voisivat hyvällä omatunnolla nousta lentokoneeseen, kun Kuusamossa odottaisi hirrestä rakennettu yksi- tai kaksikerroksinen ekotalo, jossa voisi oleskella pidemmänkin ajan ilman hiilijalanjälkiä.

Matkailurakentaminen on iso puurakentamisen mahdollisuus edellä mainituista syistä ja brändiä on rakennettava sen mukaan. Kompensoidaan lentomatkustuksen päästöt asumalla ekologisessa puurakennuksessa!

Puu- ja hirsirakentamisessa on hyvät kasvunäkymät tulevaisuudessa. Nyt pitää siirtyä juhlapuheista tekoihin. Osoitetaan puurakentamiselle tavoitteet julkisessa rakentamisessa. Melkein olisi säädettävä laki tai tavoiteohjelma, jonka mukaan tietty osa julkisessa rakentamisessa täytyy olla puuta. Julkiseen rakentamiseen tulisi sisällyttää valintakriteeriksi ympäristöjalanjälki.

Jouko Virranniemi

teollisuusneuvos

Oulun kauppakamarin Koillismaan osaston hallituksen jäsen

Kuusamo

Lue lisää lukijoiden mielipiteitä päivän Kalevasta!

Näin lähetät mielipidekirjoituksen Kalevaan.