HS: Ricardo Duarte nou­se­mas­sa AC Oulun vas­tuu­ve­tä­jäk­si Jyrki Aholan jälkeen

Televisio: Pa­ra­tii­si-tv-sar­jan toi­sel­la tuo­tan­to­kau­del­la Oulu näyttää myös va­loi­sat kas­von­sa

Tuiraan pe­rus­te­taan hy­vin­voin­ti­kes­kus, uu­dis­ra­ken­ta­mis­ta ei tarvita

Tuiraan perustetaan Oulun seuraava hyvinvointikeskus. Valtuusto vahvisti hyvinvointikeskuksen hankeselvityksen ja 6 510 000 euron kustannusarvion.

Tuiran hyvinvointikeskus perustetaan pääasiassa Tuiran terveysaseman tiloihin.
Tuiran hyvinvointikeskus perustetaan pääasiassa Tuiran terveysaseman tiloihin.
Kuva: Maiju Torvinen

Tuiraan perustetaan Oulun seuraava hyvinvointikeskus. Valtuusto vahvisti hyvinvointikeskuksen hankeselvityksen ja 6 510 000 euron kustannusarvion. Kustannukset katetaan kuluvan ja ensi vuoden talousarvioista.

Valtuusto käsitteli Tuiran hyvinvointikeskuksen perustamista jo viime kesäkuussa, mutta tuolloin asia jäi Hanna Sarkkisen (vas.) esityksestä 23 äänellä pöydälle.

Valtuusto lisäsi päätökseen 34 äänellä Mikko Raudaskosken (vas.) esittämän lausuman, jonka mukaan valtuusto edellyttää, että Rajakylän ja Kaijonharjun hyvinvointipisteet toteutetaan palveluverkkosuunnitelman mukaisesti.

Hyvinvointikeskus sijoittuu Tuirankartanoon Kangastie 16:een ja Tuiran terveysasemalle Kangastie 12:een.

Uudisrakentamista ei tarvita. Tuiran terveysaseman toiseen kerrokseen sijoittuvat suun terveydenhuollon palvelut. Ensimmäinen kerros säilyy pääosin ennallaan.

Tuirankartanoon sijoittuvat osa lääkärin ja hoitajan vastaanotoista, perhekeskus mukaan lukien neuvola, sosiaali- ja mielenterveyspalveluita, osa lastensuojelua ja kotihoito.

Tuirankartanon ikäihmisten laitoshoidon paikoista luovutaan.