Lukijalta
Mielipide

Tuettuja psykoterapian muotoja vajaakäytöllä – tarvetta perheterapiaan olisi paljon

Viime vuosina on puhuttu paljon psykoterapiaan pääsyn vaikeudesta. Yksilöpsykoterapian osalta tämä on valitettavan totta.

Viime vuosina on puhuttu paljon psykoterapiaan pääsyn vaikeudesta. Yksilöpsykoterapian osalta tämä on valitettavan totta. Kysyntää on enemmän kuin palvelun tarjontaa, joten terapiaan pääsyä voi joutua jonottamaan jopa kuukausia.

Ongelmaa helpottamaan on perustettu yrityksiä, jotka tarjoavat keskitetysti psykoterapiapalveluita. Tämä on helpottanut saatavuutta vuosien varrella. Psykoterapeutit ovat löytäneet palkkatyön vaihtoehdon, eikä kaikkien tarvitse ryhtyä yrittäjiksi. Näin palveluita on saatu lisättyä, mutta ei riittävästi.

Meillä on kuitenkin vielä Kelan tukemia psykoterapian muotoja vajaakäytöllä, koska niitä ei osata hakea eikä suositella. Nykyisen yksilökeskeisen ajatusmallin aikana perheen ja parisuhteen tukeminen usein unohtuu. Vaikka jokainen meistä on oman sosiaalisen kontekstinsa osa.

Meillä olisi mahdollisuus säästää sekä yhteiskunnan varoja että inhimillistä kärsimystä hyödyntämällä vajaakäytöllä olevia pari- ja perhepsykoterapeuttien palveluita. Pari- ja perheterapia on yhtä lailla Kelan tukemaa kuntoutusta. Vuodessa näitä psykoterapiamuotoja käytetään 0,98 prosenttia suhteessa yksilöpsykoterapiaan.

Käyttämällä perhe- ja pariterapiapalveluita montaa ihmistä koskettavaa perheen ja parisuhteen kriisiytymistä voitaisiin ehkäistä ajoissa. Usein perheterapiaa suositellaan vasta, kun asiat lapsiperheissä ovat ajautuneet lastensuojelun palveluiden tarpeeseen saakka. Näin pitkälle asioita ei olisi välttämätöntä päästää eskaloitumaan, jos oikeanlaista hoitomuotoa osattaisiin suositella jo kriisin alkuvaiheessa.

"Usein perheterapiaa suositellaan vasta, kun asiat lapsiperheissä ovat ajautuneet lastensuojelun palveluiden tarpeeseen saakka."

Parisuhteen ja perheen toimiva vuorovaikutus tukee sekä vanhempien että lasten hyvinvointia, työssä sekä koulussa jaksamista. Tukemalla koko perhettä korjataan myös yhteiskunnan tasolla näkyviä haasteita muun muassa lasten ja nuorten osalta.

Vanhemmuutta tukemalla tuetaan lasten oikeuksia hyvinvointiin. Parisuhdetta tukemalla voidaan tukea aikuisten jaksamista työelämän ja vanhemmuuden ristiaallokossa. Määrärahat näille palveluille on jo olemassa, kun vain osaisimme niitä käyttää.

Jokaisen yksilön oikeus on olla osa sosiaalista kontekstiaan ja saada apua ja tukea sen toimivuuteen. Jokaisella on myös oikeus valita se terapiamuoto, joka häntä parhaiten palvelee. Harmittavaa kyllä, asiakkaan pitäisi olla usein terapiapalveluiden asiantuntija, että hän voisi saada juuri sen avun, joka hänen vointiaan parhaiten tukisi.

Psykoterapian saatavuuden ongelmaa voitaisiin auttaa, jos lähettävät tahot osaisivat suositella pari- ja perheterapiaa sitä tarvitseville. Vaikka asiakas kuvaa kuormituksen haasteiden olevan perhesuhteissa, hänelle tarjotaan pääosin yksilöpsykoterapiaa.

Työssäni Oulun kaupungin hyvinvointipalveluissa perheterapeuttina näin, että tarvetta perheterapiaan olisi paljon. Kaikki mahdollisuudet palvelun saatavuuteen olisi, mutta perheet ja pariskunnat eivät tästä mahdollisuudesta tiedä. Eikä terveydenhuollon järjestelmässämme olla opittu tätä palvelun muotoa suosittelemaan ajoissa.

Ritva Huusko

perhepsykoterapeutti

Tyrnävä

Lue lisää lukijoiden mielipiteitä päivän Kalevasta!

Näin lähetät mielipidekirjoituksen Kalevaan.