Lukijalta
Mielipide
Tilaajille

Tie­toi­suut­ta uhrin oi­keuk­sis­ta on tar­vet­ta lisätä

Kalevassa oli 2.4. koskettava juttu, jossa käsiteltiin rikoksen uhrin turvaverkkoa yhteiskunnassamme. Aihe on tärkeä. Tietoisuutta uhrin oikeuksista on tarvetta lisätä. Tämä kirjoitukseni käsittelee asiaa oikeusturvan näkökulmasta.

Rikosasioita hoitavat avustajat kohtaavat päivittäisessä työssään kriisissä olevia ihmisiä, niin uhreja kuin epäiltyjä. Yhteiskunta maksaa uhrille hänen tuloista riippumatta avustajan esitutkintaa ja oikeudenkäyntiä varten muun muassa seksuaalirikosta koskevassa asiassa sekä perheväkivaltatilanteissa. Oikeus avustajaan on myös henkeen, terveyteen tai vapauteen kohdistuvaa rikosta koskevassa asiassa, jos sitä rikoksen vakavuus, uhrin henkilökohtaiset olosuhteet ja muut seikat huomioon ottaen on pidettävä perusteltuna.