Uimahallit: Oulun ui­ma­hal­lis­sa ja Ve­si-Ja­tu­lis­sa sul­jet­tu altaita bak­tee­ri­löy­dös­ten vuoksi

Pääkirjoitus: Kiitos, Lumi ja Pyry, ja hyvää matkaa ta­kai­sin kotiin

Oikeudenkäynti: Oulussa isoa huu­me­kaup­paa pyö­rit­tä­neil­le pitkät van­keus­tuo­miot

Tie­suo­lan osuus ja­ko­hih­na­ri­kois­sa yhä ky­sy­mys­merk­ki - käyttö li­sään­ty­nyt Oulussa

Jakopäähihnojen kulumiseen on haettu syytä tiesuolasta. Sen käyttö on lisääntyi Oulussa vuonna 2013 verrattuna aiempiin vuosiin.

-

Jakopäähihnojen kulumiseen on haettu syytä tiesuolasta. Tuoreiden tutkimusten perusteella sitä ei ole voitu poissulkea ongelmien aiheuttajana.

Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen mukaan suolan käytöllä ei voida kuitenkaan selittää, sitä miksi ilmiö kohdentuisi juuri Oulun seudulle. Elyn mukaan alueen tiesuolankäyttö ei ole tienpidollisesti poikkeavaa.

Tiesuolan käyttö kuitenkin lisääntyi Oulussa viime vuonna verrattuna viiteen edellisvuoteen.

Ely-keskuksen tilastojen mukaan esimerkiksi edellisvuonna 2012 tiesuolaa käytettiin hieman yli kolme ja puoli tonnia kilometrillä. Viime vuonna määrä oli vajaa kuusi tonnia kilometrillä.

Esimerkiksi Tampereella tiesuolaa käytettiin viime vuonna hieman yli neljä tonnia kilometrilla.