Tie poikki veden takia OuIai­sis­sa - Pe­ri­kan­kaan­tie sul­jet­tu lii­ken­teel­tä

Oulaisissa sijaitseva Perikankaantie on suljettu liikenteeltä tiellä olevan veden takia.

Tiel­lä ole­van ve­den ta­kia Ou­lai­sis­sa ole­va Pe­ri­kan­kaan­tie on nyt poik­ki.

Alu­eel­la on ol­lut lau­an­tai-il­ta­na ja sun­nun­tai­na aa­mul­la ra­ju­ja uk­kos­sa­tei­ta.

Tie jou­dut­tiin sul­ke­maan lau­an­tai-il­ta­na, kos­ka pi­sim­mil­lään tiel­lä on vet­tä jopa mo­nen sa­dan met­rin mat­kal­la.

Tie­lii­ken­ne­lai­tok­sen ar­vi­on mu­kaan tien kun­nos­tus­töi­hin pääs­tään vas­ta sun­nun­tai­na, kos­ka vet­tä on tiel­lä niin pal­jon.

Sil­min­nä­ki­jöi­den mu­kaan sun­nun­tai­na aa­mu­päi­väl­lä sul­ku al­kaa heti mil­tei Mat­ka­ni­van­ties­tä ja ajon kiel­tä­vät rii­mut on lai­tet­tu nuo­ri­so­seu­ran­ta­lon koh­dal­le.

Myös vil­je­lyk­siä on ve­den al­la.

Pe­rin­kan­kaan­tien voi kier­tää tu­lo­suun­nas­ta riip­pu­en joko Hon­ka­ran­nan­tien tai Haa­pa­ve­den­tien kaut­ta.

Olitko paikalla Oulaisissa? Lähetä kuva tulvavesistä lomakkeella tai puhelimella numeroon 13222. 

Juttua päivitetty kello 13.07.