THL: Vakavia mie­len­ter­veys­häi­riöi­tä sai­ras­ta­vien fyy­sis­ten sai­rauk­sien hoito toimii hei­kos­ti – skit­so­fre­niaa sai­ras­ta­vien ja muun väestön kuol­lei­suu­des­sa eroa jopa 10–20 vuotta

Erityisesti syöpien ja sepelvaltimotaudin hoidossa on laatueroja vakavia mielenterveyshäiriöitä sairastavien ja muun väestön välillä.

THL:n mukaan erityisesti syöpien ja sepelvaltimotaudin hoidossa on laatueroja vakavia mielenterveyshäiriöitä sairastavien ja muun väestön välillä. Kuvituskuva.
THL:n mukaan erityisesti syöpien ja sepelvaltimotaudin hoidossa on laatueroja vakavia mielenterveyshäiriöitä sairastavien ja muun väestön välillä. Kuvituskuva.
Kuva: Joel Karppanen

Fyysisen terveyden ongelmat ja niihin liittyvä ennenaikainen kuolleisuus ovat yleisiä vakavia mielenterveyshäiriöitä, kuten skitsofreniaa, sairastavilla.

THL:n mukaan erityisesti syöpien ja sepelvaltimotaudin hoidossa on laatueroja vakavia mielenterveyshäiriöitä sairastavien ja muun väestön välillä. Esimerkiksi pallolaajennusten tai ohitusleikkausten määrä on skitsofreniaa sairastavilla pienempi kuin muilla sepelvaltimotautipotilailla. Ongelmia on myös lääkehoidon toteutumisessa.

– Vakavasta mielenterveyshäiriöstä kärsivällä on oikeus terveelliseen ja aktiiviseen elämään ja samaan fyysiseen terveyteen ja terveydenhoitoon kuin muillakin, mutta tämän periaatteen toteutumiseen on vielä pitkä matka, sanoo THL:n tutkimusprofessori Jaana Suvisaari.

Kuolleisuuden ero vakavia mielenterveyshäiriöitä sairastavien ja muun väestön välillä on merkittävä ja skitsofreniapotilaiden elinikä on tilastollisesti 10–20 vuotta muuta väestöä lyhyempi. Viime vuosina ero kaventunut itsemurhakuolemien vähentymisestä johtuen.

THL nostaa esille selvityksessään, että psykiatrian alalla on puutteita fyysisten terveysongelmien tunnistamisessa ja hoitamisessa, kun taas muilla terveydenhuollon aloilla tarvittaisiin lisää osaamista ja aikaa mielenterveyshäiriöistä kärsivien erityistarpeiden huomioimiseen.

Tutkimusprofessori Jaana Suvisaari korostaa myös, että monilla vakavista mielenterveyshäiriöistä kärsivillä on kognitiivisen toimintakyvyn vaikeuksia, minkä vuoksi he tarvitsevat selkeät ja kirjalliset hoito-hojeet. Potilaan voi olla myös vaikea kuvata oireitaan tai hän voi suhtautua hoitoon epäluuloisesti sairautensa takia.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan ilmiön syyt ovat osin elintavoissa ja lääkehoidon aiheuttamassa painonnousussa, mutta ongelmia on myös fyysisten sairauksien hoidon toteuttamisessa. Vakavia mielenterveyshäiriöitä sairastavien oleellisin riskitekijä on tupakointi: skitsofreniaa sairastavat tupakoivat kolme kertaa useammin kuin muu väestö.