LIIKENNE: Poliisi py­säyt­ti yli 200 ki­lo­met­riä tun­nis­sa ajaneen kul­jet­ta­jan Li­min­gas­sa

MAASTOPALOT: Py­hä­jär­ven maas­to­pa­lo saatiin sam­mu­tet­tua – paloa epäil­lään ihmisen ai­heut­ta­mak­si

TERVIA aloit­taa toi­min­noil­la, joissa työs­ken­te­lee vain lää­kä­rei­tä

Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon osuuskunta ja sen tytäryhtiö TERVIA osaajat Oy ovat aloittamassa parhaillaan toimintaansa. Yhtiö on käynyt työehtosopimusneuvotteluita.

Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon osuuskunta ja sen tytäryhtiö TERVIA osaajat Oy ovat aloittamassa parhaillaan toimintaansa. Yhtiö on käynyt työehtosopimusneuvotteluita.

Yhtiön tehtävänä on alkuun erikoislääkäreistä muodostettavien osaajapoolien avulla helpottaa Pohjois-Suomen sairaanhoitopiirien lääkäripulaa.

Tästä eteenpäin TERVIA alkaa valmistella Avainta Ry:n kanssa yrityskohtaista työehtosopimusta, jossa sovelletaan kunnallisia työehtosopimuksia lääkäreitä koskien.

– Olemme saaneet Valviralta lupapäätöksen toiminnan aloittamiseksi. Ensimmäisessä vaiheessa käynnistämme toiminnan sellaisilla toiminnoilla, joissa työskentelee ainoastaan lääkäreiden ammattikunta, kertoo TERVIA osaajat Oy:n toimitusjohtaja Antti Lehtola.

Tehy Ry ja Super Ry ovat 6.2.2020 esittäneet neuvottelupyynnön työehtosopimusneuvottelujen aloittamisesta. Toiminnan keskittyessä tässä vaiheessa vain lääkäritoimintaan sekä Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon osuuskunnan että TERVIA osaajat Oy:n hallitukset päättivät 7.2.2020 pidetyissä kokouksissaan, etteivät ne käynnistä työehtosopimusneuvotteluita hoitohenkilökunnan työehtosopimuksista Tehy Ry:n ja Super Ry:n kanssa.

Mikäli osuuskunnan tai sen yhtiöiden toiminta laajenee koskemaan myös muita henkilöstöryhmiä kuin lääkäreitä, tilannetta arvioidaan uudelleen.