Kolumni

Ter­vey­den­hoi­dos­sa tär­kein­tä on ihminen

Terveydenhuoltolaki kaipaa uudistusta, joka painottaa tavallisten ihmisten tarpeita sekä palveluiden järkevää, taloudellista ja tasapuolista kehittämistä. Hallituksen esityksen sijaan on valmisteltava uudistus, jolla keskittämisen sijaan turvataan alueellinen tasapuolisuus.

Eduskunnasta

-

Sanotaan, että ihminen on kaiken mitta. Vanhustenhuollossa paljastuneet laiminlyönnit ovat hälyttäneet pohtimaan, kuinka voitontavoittelu soveltuu ihmisten herkimpien peruspalveluiden tuottamiseen.

Nyt terveysbisnekselle ollaan voimallisesti avaamassa markkinoita. Hallitus esittää terveydenhuoltolakiin poikkeuspykälää yhteiskunnan tukemasta leikkaustoiminnasta sairaaloissa, joissa ei ole yhteispäivystystä. Kysymys on hallituspuolueiden kaupankäynnistä terveydenhuollon muokkaamiseksi terveysyritysten edun mukaiseksi.

Julkinen sektori vastaa terveydenhuollon perusrakenteesta, johon kuuluu kallis päivystysvelvollisuus ja varautuminen hengenvaarassa olevien potilaiden hoitamiseen viipymättä ja kustannuksia säästämättä.

Potilasturvallisuuden nimissä tapahtunutta leikkaustoiminnan keskittämistä on hyvällä syyllä moitittu. Lakiesitys ei tätä korjaa. Se sallii leikkaussalitoiminnan muissa kuin päivystyssairaaloissa, kunhan potilas voidaan 30 minuutissa kiidättää päivystyssairaalaan tehohoitoon. Malli on räätälöity terveysyritysten mittojen mukaisiksi: niiden toiminta on keskittynyt suurten sairaaloiden läheisyyteen. Oulussa on jo 10 yksityistä leikkaussalia, joista vastuu voidaan siirtää Oulun yliopistosairaalalle.

Julkiselle terveydenhuollolle uusi säätely ei sovi. Raahen kuntayhtymän johtaja Hannu Kallunki on todennut, ettei Raahen sairaala pysty toimittamaan kiirepotilasta Ouluun 30 minuutissa, joten leikkaussalitoiminta loppuu siellä. Palvelut karkaavat ja 50 terveysalan työntekijää menettää työnsä.

Jopa hallituspuolue keskustan vaikuttajat ounastelevat, että sama kohtalo on viiveellä myös Oulaskankaan sairaalalla. Siellä vaikutukset olisivat mahdollisesti jopa dramaattisemmat, sillä sairaalan alasajo vaikuttaisi väistämättä myös ammattikorkeakoulun toimintaan.

Vastaavasti Oulun sairaala ruuhkautuu, eikä sen suunnittelema peruskorjaushanke riittäne kasvavaan kysyntään. Lääkäripula pahenee lääkärien siirtyessä päivystysvelvoitteisista julkisista sairaaloista yksityisiin.

Julkisen vallan on huolehdittava palvelujen saatavuudesta yhdenvertaisesti koko alueellaan. Tämä yhdenvertaisuuden ja alueellisen tasapuolisuuden periaate on uhattuna, eivätkä voittajia ole keskuskaupungit eikä niiden sairaaloissa työtaakan alle uupuvat työntekijät. Voittajia ovat yritykset, jotka ovat päättäneet sijaintinsa ja palveluvalikoimansa mahdollisimman hyvän taloudellisen tuloksen saavuttamiseksi.

Terveydenhuoltolaki kaipaa uudistusta, joka painottaa tavallisten ihmisten tarpeita sekä palveluiden järkevää, taloudellista ja tasapuolista kehittämistä. Hallituksen esityksen sijaan on valmisteltava uudistus, jolla keskittämisen sijaan turvataan alueellinen tasapuolisuus.

On muistettava mistä on kyse: ihmisestä.

Kirjoittaja on SDP:n kansanedustaja Oulusta.