Pääkirjoitus

Terveitä huomioita sisäilmasta – kansalaisten arviot kosteusvaurioiden ja homeen aiheuttamista riskeistä ampuvat nyt yli

Moni suomalainen on sairastunut pitkäaikaisesti huonon sisäilman takia. THL:n mukaan kansalaiset kuitenkin paisuttelevat sisäilmariskejä.

Huono sisäilma on pakottanut remonttiin muun muassa Pattasten koulussa Pattijoella.
Huono sisäilma on pakottanut remonttiin muun muassa Pattasten koulussa Pattijoella.
Kuva: VESA JOENSUU

Moni suomalainen on sairastunut pitkäaikaisesti huonon sisäilman takia. THL:n mukaan kansalaiset kuitenkin paisuttelevat sisäilmariskejä.

Riskien selvittämiseen ja ongelmien korjaamiseen tarvitaan mutu-tiedon sijasta pätevää asiantuntijuutta.

Sisäilmaongelmat ja niiden seuraukset eivät kuulu helpoimpiin keskustelunaiheisiin. Huonosta sisäilmasta kärsivät katsovat monesti ongelmiaan vähäteltävän. Rakennusten ylläpitäjät taas helposti arvioivat, että sisäilman sijasta ihmisten vaivoille on muita syitä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL julkisti keskiviikkona teemaa koskevan kiinnostavan kyselytutkimuksen tulokset. THL:n tiivistetty viesti on, että ihmiset kokevat sisäilmaan liittyvät terveysriskit usein suurempina ja vakavampina mitä ne tutkimustiedon perusteella ovat. Tämä tuli ilmi, kun vastaajille esitettiin riskeihin liittyviä väitteitä.

Mukana oli esimerkiksi väite, jonka mukaan vähäinenkin kosteusvaurio on niin haitallinen terveydelle, että siihen on puututtava heti. Lähes kaksi kolmesta vastaajasta oli väitteen kanssa lähes tai täysin samaa mieltä.

THL huomauttaa, että jonkinasteisia kosteusvaurioita on tutkimusten mukaan lähes kaikissa rakennuksissa niiden elinkaaren aikana. Silti vain pieni osa vaurioista on niin vakavia, että ne lisäävät merkittävästi astmariskiä.

Toinen väite liittyi kammoa herättävään sädesieneen. Väitteen mukaan kyseisen mikrobin esiintyminen rakennuksessa on varma merkki sisäilman haitallisuudesta. Tämänkin väitteen allekirjoitti yli 60 prosenttia vastaajista.

THL viittaa kommentissaan jälleen asiaa koskeviin tutkimuksiin. Sädesienet ovat yksi kosteusvaurioindikaattoreista, mutta niiden löytyminen ei automaattisesti luokittele rakennuksen sisäilmaa haitalliseksi terveydelle.

Lakaiseeko THL mikrobeja ja ihmisten kokemia vaivoja maton alle? Sehän sanoo myös, että sisäilmaan liitettyä oireilua ei voi suoraan käyttää epäpuhtauksien mittarina.

Laitoksen näkemykselle kannattaa kuitenkin antaa painoa. Sisäilmaongelmista mahdollisesti aiheutuneiden oireiden, vaivojen ja sairauksien lista on pitkä. Monia niistä aiheuttavat muutkin seikat kuin huono sisäilma.

Laitoksella tuskin on mitään erityistä syytä vähätellä tai paisutellakaan ongelmia. Se korostaa, että ongelmaiseksi epäilty rakennus pitää tutkia ja että se pitää tehdä pätevien ammattilaisten voimin.

Määrite "pätevä" onkin tarpeellinen. Samoin näiltä ammattilaisilta pitää edellyttää täyttä riippumattomuutta kiinteistön omistajasta ja ylläpitäjästä. Jälkimmäisten toiveet mahdollisimman pienistä korjauskustannuksista eivät saa näkyä tutkimusten tuloksissa.

Kaikkiaan THL:n puheenvuoro on terveellinen lisä keskusteluun sairaista rakennuksista ja niiden aiheuttamista ongelmista. Kenelläkään tuskin on tarvetta kiistää sitä, että moni on sairastunut sisäilmasta vakavasti ja pysyvästi.

Ihmisten tuntemuksiakaan ei pidä vähätellä. Jo pelko – aiheellinen tai aiheeton – aiheuttaa stressiä ja fyysisiä oireita.

Olennainen osa tilanteen kohennusta liittyykin rakentamiseen. On merkillistä, että oppi terveestä rakentamisesta ja peruskorjauksesta ei vieläkään ole kokonaan läpäissyt suomalaista rakennusalaa.