Metsästys: Poh­jois-Poh­jan­maal­le myön­net­tiin luvat 25 il­vek­sen kaa­ta­mi­seen

Huumerikokset: Oikeus tuo­mit­si eh­dot­to­mia van­keus­ran­gais­tuk­sia tör­keis­tä huu­maus­ai­ne­ri­kok­sis­ta Oulussa

Mainos: Kalevan ti­laa­jan kump­pa­ni­etu­na liput puoleen hintaan Kär­pät-Pe­li­cans ke 27.10. peliin.

Ter­ro­ris­mi­yh­tey­det li­sään­ty­neet Suo­mes­sa

Turvallisuusasiantuntijan mukaan Suomessa on havaittavissa selviä merkkejä väkivaltaisten ääriliikkeiden aktivoitumisesta.

Suomessa oleskelee jo noin 200 henkilöä, joilla on yhteyksiä ulkomaisiin terroristiverkostoihin. He hakeutuvat konfliktialueille joko osallistuakseen taisteluihin tai hankkiakseen terroristista koulutusta.

Suomesta myös rahoitetaan terroristijärjestöjen toimintaa muualla maailmassa.

Sisäisen turvallisuuden sihteeristön päällikkö Tarja Mankkinen sisäasiainministeriöstä sanoo väkivaltaisten ääriliikkeiden aktivoitumisesta Suomessa olevan selviä merkkejä. Tietyt ääriliikkeet ovat nyt havaittavasti enemmän näkyvillä kuin vielä muutama vuosi sitten.

Suojelupoliisin uhka-arvion mukaan organisoituneen radikaali-islamistisen tai muun terrorismin uhka suoraan Suomea tai suomalaisia kohtaan on edelleen vähäinen.

Pohjoismaiden muuttuminen terrorismin tukialueesta terrori-iskujen kohteeksi on kuitenkin johtanut siihen, että uhkakuva myös Suomessa on selkeästi muuttumassa.

”Kansainvälinen tilanne näkyy meilläkin. Netti ja muut välineet edistävät sitä, että ryhmät pystyvät paremmin verkottumaan yli rajojen. Netin kautta pystytään levittämään tietoa, yhdistämään tietyllä tavalla ajattelevia ihmisiä toisiinsa ja rekrytoimaan ihmisiä ääriliikkeisiin”, Tarja Mankkinen sanoo.