Varoitus: Ajokeli on monin paikoin edel­leen huono tai jopa erit­täin huono

Ter­mi­pank­ki auttaa ker­to­maan tut­ki­muk­sis­ta suo­mek­si

Eri tieteenalojen käyttämät suomenkieliset termit ja niiden kansainväliset vastineet aiotaan koota termipankkiin, jota saavat käyttää vapaasti kaikki suomalaiset. Termipankkia koostavat yhdessä Helsingin yliopisto, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus ja Tieteellisten seurain valtuuskunta.

Eri tieteenalojen käyttämät suomenkieliset termit ja niiden kansainväliset vastineet aiotaan koota termipankkiin, jota saavat käyttää vapaasti kaikki suomalaiset. Termipankkia koostavat yhdessä Helsingin yliopisto, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus ja Tieteellisten seurain valtuuskunta.

Aluksi kartoitetaan tutkijoiden käytössä olevat suomenkieliset termit ja selvitetään, mitkä termit niitä vastaavat kansainvälisessä tieteellisessä keskustelussa.

Kun termit kootaan yhteen, kaikki tieteen parissa työskentelevät voivat hyötyä toistensa terminkehitystyön tuloksista. Sujuvat suomennokset ovat tarpeen aina, kun asiantuntijat kertovat erityisalueestaan maallikoille, kuten esimerkiksi lääkärin selittäessä potilaalle tämän vaivojen syytä tai tutkijan selostaessa tutkimustuloksiaan kansalaisille.

Termipankkihanke kestää viisi vuotta. Sitä rahoittaa muun muassa Suomen Akatemia.