Lippu-uudistus: Bus­si­li­pun hinta Oulun kes­kus­tas­sa voi jopa kak­sin­ker­tais­tua

Kalevan kysely: Ar­ve­lut­ta­vat­ko Oulun Ki­vi­sy­dä­men py­sä­köin­ti­jär­jes­tel­män muu­tok­set?

Matkailu: Täl­lais­ta on Lapin mat­kai­luy­ri­tyk­sis­sä, joista työn­te­ki­jät puhuvat lähes pel­käs­tään hyvää

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Tek­no­lo­gia-ala kaipaa naisia, mutta tyt­tö­jen kiin­nos­tus lo­pah­taa jo ylä­kou­lus­sa – tek­no­lo­gia­teol­li­suus kertoo, miten naisten osuus alalla saadaan nousuun

Teknologiateollisuus ry:n mukaan työvoimaa valuu hukkaan, kun naisten osaamista ei hyödynnetä teknologia-alalla. Opiskelijoista vain joka neljäs on nainen.

Naisten osuus on kasvanut keskimääräistä enemmän it-alalla. Teknologiateollisuus ry:n kasvuohjelmien päällikkö Piia Simpanen uskoo, että naisroolimalleilla on ollut tähän iso vaikutus.
Naisten osuus on kasvanut keskimääräistä enemmän it-alalla. Teknologiateollisuus ry:n kasvuohjelmien päällikkö Piia Simpanen uskoo, että naisroolimalleilla on ollut tähän iso vaikutus.
Kuva: Mauri Ratilainen

Teknologiateollisuus ry:n mukaan työvoimaa valuu hukkaan, kun naisten osaamista ei hyödynnetä teknologia-alalla. Opiskelijoista vain joka neljäs on nainen. Yksi ongelma on se, että nuorten mielikuvat teknologia-alasta eivät aina vastaa todellisuutta.

Naisten määrä teknologia-alalla kasvaa hitaasti. Teknologiateollisuuden palkkatilaston mukaan kahdessa vuodessa naisten määrä alalla on kasvanut vain 0,4 prosenttia. Viime vuonna naisia oli teknologia-alan yrityksissä 21,7 prosenttia, eli noin viidesosa.

– Teknologia-ala tarvitsee nyt enemmän osaajia kuin heitä on. Jos naisia on yrityksissä vain noin 22 prosenttia, meillä on valtava määrä osaamista hyödyntämättä, sanoo Teknologiateollisuus ry:n kasvuohjelmien päällikkö Piia Simpanen.

Hän johtaa Women in Tech -verkostoa, jonka tarkoitus on innostaa naisia teknologia-alalle.

– Varsinkin verkoston yrityksissä on tehty töitä jo monta vuotta, että naisia olisi enemmän alalla. Muutos lähtee kuitenkin ihan kouluasteelta asti.

Tällä hetkellä teknologia-alan opiskelijoista vain noin joka neljäs on nainen.

Työvoimaa valuu hukkaan

Teknologiateollisuus ry:n hallituksen puheenjohtaja Marjo Miettinen myöntää, että naisten määrä alalla kasvaa yllättävän hitaasti. Hänen mukaansa teknologiayritysten kiinnostus naisosaajia kohtaan on silti selvästi kasvanut.

– Monet isommat yritykset ovat tehneet jo paljon sisäisiä projekteja, joissa koulutetaan naisia pikku hiljaa seuraavaan tehtävään, Miettinen sanoo.

– Kiinnostus kasvaa, koska teknologiayritykset hukkaavat valtavasti potentiaalista työvoimaa, kun naiset jäävät ulkopuolelle.

Miettinen on Teknologiateollisuus ry:n ensimmäinen naispuheenjohtaja. Hänen mukaansa naisia tarvitaan lisää teknologia-alalle myös siksi, teknologia yleistyy ja sitä käyttävät sekä naiset että miehet.

– Teknisiin laitteisiin voisi saada erilaisia näkökulmia naisilta, jolloin käyttäjäystävällisyys parantuisi. Uskon aidosti siihen, että tasa-arvoa lisäämällä tilanne paranisi.

Mielekkäämpää matematiikkaa

Miettisen mukaan naisten määrä teknologia-alalla kasvaa hitaasti, koska muutos alkaa jo kotoa ja koulusta. Pojat ja tytöt ohjataan yhä perinteisesti eri aloille.

– Asia pitäisi ottaa esille jo kotona sekä myös oppilaitoksissa ja kouluissa. Matematiikan opiskelu avulla aukeaa ovi aika monelle alalle tulevaisuudessa, Miettinen sanoo.

– Muutokset ajatteluun pitää tehdä ajoissa. Siihen tarvitaan sekä miehiä että naisia, isiä ja äitejä, että mihin suuntaan lapsia ohjataan ja mitä mahdollisuuksia heille tarjotaan.

Miettinen muistuttaa, että myös oppilaanohjaajien ja opettajien rooli on tärkeä. Tämän takia Women in Tech -verkosto tekee yhteistyötä yliopistojen kanssa.

Lisäksi Miettinen ehdottaa, että matematiikan opiskelua voisi kehittää mielekkäämmäksi.

– Vaikka numerot ovat peruspohja, matematiikan ei tarvitse olla pelkästään niitä. Laskettava voisi liittyä kiinteämmin arkielämään.

Lisää käytäntöä ja roolimalleja

Suomessa tytöt ovat kiinnostuneita tieteestä ja teknologiasta alakoulussa, mutta yläkoulussa kiinnostus romahtaa, kertoo Microsoftin Euroopan maita vertaillut tutkimus vuodelta 2017.

– Suomessa yksi syy ammattien eriytymiseen on mielikuvien ja todellisuuden välinen kuilu. Teknologia-alasta pitää lisätä tietoa, koska nuorilla voi olla siitä aika yksipuolinen kuva, Piia Simpanen sanoo.

– Tarvitsemme yhteiskunnan suuriin muutoksiin erilaisia osaajia ja monipuolisia ratkaisuja. Nuorille pitäisi viestiä, mikä teknologian rooli on tässä.

Simpasen mukaan kouluikäisiä voisi kannustaa teknologian pariin esimerkiksi lisäämällä käytännön kokeiluja ja harjoittelua tiedeaineissa ja erilaisissa kerhoissa. Nuorten kannattaa myös tutustua teknologia-alan yrityksiin ja korkeakouluihin, mihin tarjoaa mahdollisuuden esimerkiksi Teknologiateollisuuden MyTech-ohjelma.

– Lisäksi lapsille tarvitaan erilaisia roolimalleja ja samaistumisen kohteita, sekä naisia että miehiä. Niin kauan kun roolimallit ovat yksipuolisia, ei ehkä huomatakaan, että nainen teknologia-alalla on normaali asia.

Simpasen mielestä kannustaminen teknologia-alalle lähtee liikkeelle jo ennen kouluikää.

– Tämä on iso yhteiskunnallinen asia, jossa kaikilla on roolinsa. Ei ole yhtä tahoa, jota edes kannattaisi syytellä. Kaikkien pitää tehdä töitä monimuotoisemman teknologia-alan eteen, Simpanen sanoo.

Tasa-arvo pöydälle yrityksissä

Monimuotoisuuden ja inklusiivisuuden, eli mukaan ottamisen kulttuurin, pitäisi olla Simpasen mielestä osa yritysten strategiaa ja arkea.

– Sitä täytyy seurata ja mitata. Tietoisuutta pitää olla joka tasolla ja näkyvillä asiakkaille asti. Yritys voi pitää koulutuksia ja kiinnittää huomiota siihen, miten monimuotoisuus näkyy esimerkiksi viestinnän kuvastossa.

Myös Marjo Miettinen uskoo, että yritysten täytyy nostaa tasa-arvo pöydälle.

– Yrityksen edustaja voi esimerkiksi vaatia rekrytointifirmalta, että listalla pitää olla mukana naisia. Kyllä heitä sitten löytyy.

Mentoreiksi myös miehiä

Marjo Miettisen mukaan parhaita keinoja lisätä naisten osuutta teknologia-alalla ovat verkostoituminen ja keskinäinen tuki.

– Women in Tech -foorumeissa henki on uskomattoman upea, hämmästelen sitä joka vuosi enemmän. Tarvitsemme roolimalleiksi naisia, jotka ovat tehneet hyppäyksiä alalle.

Miettinen on teknologiayritys Ensto oy:n osaomistaja ja hallituksen puheenjohtaja. Hänellä on itsellään koko ajan muutama nuori nainen mentoroitavana.

– Erilaisia mentorointiohjelmia kannattaa hyödyntää. Itselläni oli aikanaan tukihenkilöinä sekä miehiä että naisia. Miestenkin saaminen mukaan mentoreiksi on tärkeää, koska he ovat aika pitkälti edelleen päättävissä elimissä.

Naisia hakeutuu digialalle

Hyvä esimerkki julkisen keskustelun ja roolimallien vaikutuksesta on it-ala. Siellä naisten osuus on kasvanut muihin teknologia-aloihin verrattuna keskimääräistä enemmän. Viime vuonna alalla oli naisia 27,5 prosenttia.

– Joissain digiyrityksissä naisten osuus voi olla jopa yli 40 prosenttia, kun joissakin naisten osuus on hyvin pieni, Piia Simpanen kertoo.

– Viime aikoina on puhuttu paljon digitalisaatiosta ja sen merkityksestä, mikä saa varmaan monen hakeutumaan alalle. Moni naisroolimalli on ollut myös esillä mediassa, Simpanen sanoo.

Simpasen mukaan myös opiskelijoiden määrä on alkanut nousta pikku hiljaa tietotekniikkapuolella, kun aiemmin naisten osuus opiskelijoista oli erityisen pieni.

Women in Tech

Women in Tech -verkoston tavoitteena on innostaa lisää naisia teknologia-alalle.

Tarkoitus on yhdistää opiskelijoita ja työelämässä olevia naisia ja miehiä ja tarjota roolimalleja ja menestymisen reseptejä niin tutkimus- kuin yritysmaailmaankin.

Toiminnasta vastaa Teknologiateollisuus ry. Toiminnan käytännönjärjestelyitä, kuten uusia jäsenyyksiä ja tapahtumia, hoitaa Women of Aalto.

Verkosto järjestää muun muassa Women in Tech -foorumeita sekä aamutreffejä noin 1-2 kertaa kuukaudessa.

Tilaisuuksiin ovat tervetulleita sukupuolesta ja taustasta riippumatta kaikki, jotka ovat kiinnostuneita teknologiabisneksen tulevaisuudesta.