Uskonyhteisöt: An­ka­ras­ta us­kon­yh­tei­sös­tä nuorena eronnut ou­lu­lais­läh­töi­nen nainen muis­tut­taa hen­gel­li­sen vä­ki­val­lan olevan rikos

Kolumni: Kuka keksi laittaa kä­ve­ly­ka­dun pät­käl­le nop­pa­ki­viä? – Ou­lus­sa kyn­ne­tään epä­ta­sai­sia nop­pa­ki­vi­ka­tu­ja vielä pitkään

Luitko jo tämän: Hai­luo­toon suun­ni­tel­ta­vat sillat ja pen­ger­tie ovat to­teu­tu­mas­sa ilman min­kään­lais­ta va­lais­tus­ta

Tek­niik­ka­joh­ta­ja­kin lähtee – lii­keh­din­tä Fen­no­voi­man joh­to­por­taas­sa jatkuu

Muu­tok­set Fen­no­voi­man joh­to­por­taas­sa jat­ku­vat. Tek­niik­ka­joh­ta­ja Jaak­ko Pul­li­nen on ir­ti­sa­nou­tu­nut yh­ti­ön pal­ve­luk­ses­ta ja siir­tyy Ou­to­tec Oyj:n suun­nit­te­lu­joh­ta­jak­si.

Fennovoiman henkilöstössä tapahtuu liikehdintää molempiin suuntiin. Vanhoja työntekijöitä lähtee, mutta samaan aikaan yhtiö myös rekrytoi uutta väkeä. Syyskuun puolivälissä avoinna olleisiin noin 30 uuteen työpaikkaan Fennovoima sai yhteensä noin 600 hakemusta.
Fennovoiman henkilöstössä tapahtuu liikehdintää molempiin suuntiin. Vanhoja työntekijöitä lähtee, mutta samaan aikaan yhtiö myös rekrytoi uutta väkeä. Syyskuun puolivälissä avoinna olleisiin noin 30 uuteen työpaikkaan Fennovoima sai yhteensä noin 600 hakemusta.
Kuva: Vesa Joensuu

Muu­tok­set Fen­no­voi­man joh­to­por­taas­sa jat­ku­vat. Tek­niik­ka­joh­ta­ja Jaak­ko Pul­li­nen on ir­ti­sa­nou­tu­nut yh­ti­ön pal­ve­luk­ses­ta ja siir­tyy Ou­to­tec Oyj:n suun­nit­te­lu­joh­ta­jak­si.

Pul­li­nen on työs­ken­nel­lyt Fen­no­voi­mas­sa vuo­des­ta 2012 läh­tien. Hä­nen teh­tä­vä­nään on ol­lut val­voa, et­tä lai­tok­sen suun­nit­te­lu vas­taa suo­ma­lai­sia mää­räyk­siä ja on lai­tos­toi­mi­tus­so­pi­muk­sen mu­kais­ta.

Pul­li­sel­la on pit­kä ko­ke­mus ydin­voi­ma-alal­ta. En­nen lä­hes seit­se­män vuo­den uraan­sa Fen­no­voi­mas­sa hän työs­ken­te­li yh­teen­sä yli 18 vuo­den ajan Imat­ran Voi­man, Te­ol­li­suu­den Voi­man ja For­tu­min pal­ve­luk­ses­sa.

Al­ku­vii­kos­ta uu­ti­soi­tiin, et­tä Fen­no­voi­man vies­tin­näs­tä ja yh­teis­kun­ta­suh­teis­ta vas­taa­va vies­tin­tä­joh­ta­ja Mai­ra Ket­tu­nen jät­tää teh­tä­vän­sä syys­kuun jäl­keen. Ket­tu­nen eh­ti työs­ken­nel­lä Fen­no­voi­mas­sa kym­me­nen vuot­ta.