Tehy, SuPer ja Jyty vaa­ti­vat ki­ky-tun­tien poistoa ja lisää palkkaa – hoi­to­alal­le ha­lu­taan ta­sa-ar­von nimissä sopimus kym­me­nen vuoden pal­kan­ko­ro­tuk­sis­ta

Kunta-alan neuvottelukierros uudesta virka- ja työehtosopimuksesta käynnistyy tiistaina.

SuPer ja Tehy haluavat nostaa hoitoalan ammattilaiset palkkakuopasta. Arkistokuva.
SuPer ja Tehy haluavat nostaa hoitoalan ammattilaiset palkkakuopasta. Arkistokuva.
Kuva: Anssi Jokiranta

Kunta-alan neuvottelukierros uudesta virka- ja työehtosopimuksesta käynnistyy tiistaina. Työntekijäpuoli haluaa sopimukseen kunnon palkankorotukset.

Hoitoalaa edustavilla Tehyllä ja SuPerilla on neuvotteluissa neljä päätavoitetta.

Järjestöt vaativat hoitoalalle vähintään vientialoja vastaavaa palkankorotusta. Lisäksi liittojen tavoitteena on tasa-arvo-ohjelma, joka nostaisi naisvaltaisen sote-alan palkkoja niin, että palkkaero miesvaltaisiin aloihin kuroutuisi umpeen.

Tehyn ja SuPerin mukaan tasa-arvo voitaisiin toteuttaa pitkällä ohjelmalla, joka takaisi hoitohenkilöstölle 1,8 prosenttiyksikköä miesaloja korkeammat palkankorotukset kymmenen vuoden ajan. Tasa-arvo-ohjelmaan pitäisi järjestöjen mukaan hakea rahaa valtiolta.

Hoitajajärjestöt tavoittelevat kunta-alalle myös sote-alan työehtosopimusta, jonka myötä alan työehtoja ja -oloja voitaisiin edistää tehokkaammin kuin nykyisessä sopimusjärjestelmässä. Lisäksi kiky-tunneista pitää liittojen mukaan päästä eroon.

Myös julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty vaatii, että alkavissa sopimusneuvotteluissa kiky-tunneista luovutaan tai niistä koituneesta työajan pidennyksestä maksetaan täysi korvaus. Se merkitsisi tehtyjen laskelmien mukaan 1,4 prosentin korotusta sopimuskierroskorotusten päälle. Jos kiky-tunnit poistuvat, ne eivät saa alentaa palkankorotuksia, Jytyn tiedotteessa todetaan.

Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäki huomauttaa, että perus- ja hyvinvointipalveluissa on terveydenhoidon ohella suuri joukko työntekijöitä, jotka ansaitsisivat koulutukseensa ja työn vaativuuteensa nähden nykyistä oikeudenmukaisemman palkkakohtelun.

– Pääosa heistä työskentelee esimerkiksi sosiaalisektorilla lasten, nuorten ja vanhusten parissa, opetus- ja sivistysaloilla sekä kirjastoissa kuten myös talous- ja hallintotehtävissä, Pihlajamäki sanoo.

Sote-alan houkuttelevuus laskenut

Tehy ja SuPer ovat huolissaan siitä, että sote-alan houkuttelevuus on laskenut. Alalta siirrytään yhä useammin muihin tehtäviin. Myös alan koulutukseen hakeutuminen on vähentynyt. Yleisimmät syyt alan vaihtoon ovat työn vaativuuteen nähden liian matala palkka sekä kuormittavat työolot.

– Alalta pako yhdistettynä väestön ikääntymiseen ja palvelutarpeen kasvuun on yhtälönä kestämätön. Kello käy ja tällä kierroksella on viimeiset hetket lisätä alan vetovoimaa palkkausta ja työoloja parantamalla, sanoo Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen.

– Ymmärrämme kyllä senkin, että kuntatalouden tilanne ei ole hyvä. Heikoimmista eli sairaista, vanhuksista ja lapsista huolehtiminen on kuitenkin hyvinvointivaltion keskeinen tehtävä, toteaa SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola.