Lukijalta
Mielipide

Tavallinen ihminen kohtaa hankesuunnittelun yleensä kerrostalon putkiremontin yhteydessä

Putkiremonttien infotilaisuuksissa osallistujien jälkitunnelmat ovat usein hämmentyneitä. Esiselvitysten teknisten yksityiskohtien vyörytys on runsasta, mutta hankesuunnitelmaa sinänsä, sen periaatteita, tavoitteita, vaihtoehtojen seurauksia – mitä, miksi ja milloin – kuvataan niukasti, jos lainkaan.

Tavallinen ihminen kohtaa hankesuunnittelun yleensä kerrostalon putkiremontin yhteydessä. Asia ei ole helposti avautuva eivätkä alan toimijat aina näe tarpeeksi vaivaa sen selventämiseksi.

Putkiremonttien infotilaisuuksissa osallistujien jälkitunnelmat ovat usein hämmentyneitä. Esiselvitysten teknisten yksityiskohtien vyörytys on runsasta, mutta hankesuunnitelmaa sinänsä, sen periaatteita, tavoitteita, vaihtoehtojen seurauksia – mitä, miksi ja milloin – kuvataan niukasti, jos lainkaan.

Hankesuunnitelma on kuitenkin ison remontin taustakehys ja tiekartta. Jos ydin jää hämäräksi, kuulija tuntee olonsa epävarmaksi.

Perusidea on yksinkertainen. Putkiremontti on niin suuri ponnistus, että on usein järkevää kartoittaa samalla myös muita remonttitarpeita.

Hankesuunnitelma on kuin paremman kattauksen pitopöytä. Projektipäällikkö leipoo esiselvitysten perusteella erilaisia, erihintaisia laajuusvaihtoehtoja hallituksen valittavaksi ja yhtiökokoukselle esitettäväksi: mitä ottaa tai jättää, mitä niputtaa putkiremonttiin, mitä jaksottaa myöhemmin tehtäväksi.

Jos talo on hyvässä kunnossa, osakkaiden maksukyvyn kannalta on kohtuullista jaksottaa remontteja. Hallituksella on täysi valinnanvapaus. Kaikki vaihtoehdot ovat yhtä päteviä, sillä niillä on projektipäällikön vahvistus. Valintaa ja karsintaa tehdään myös laajuusvaihtoehtojen sisällä. Projektipäällikkö on puolueeton asiantuntija. Isännöitsijä sanoo mielipiteensä, muttei painosta eikä ohjaile.

"Asia ei ole helposti avautuva eivätkä alan toimijat aina näe tarpeeksi vaivaa sen selventämiseksi."

Asiat eivät aina suju ”kuin Strömsössä”. Kun tiedotus ontuu, pimentoon voi jäädä päätöksenteon kannalta tärkeääkin tietoa kuten, että sukituspäätös ei edellytä hankesuunnittelua, tai että perinteinen linjasaneeraus edellyttää aina joka kylpyhuoneen kallista täyssaneerausta. Tai että putkiremontin voi tehdä ilman hankesuunnitelmaakin, jos taloyhtiö arvioi, että se pystyy päättämään remontin laajuudesta jo olemassa olevan esitiedon pohjalta. Tällöin projektipäällikön tehtäväksi jää lähinnä toteutussuunnittelu ja valvonta.

Jos herää epäily, että hallitusta johdatellaan turhan kalliisiin remontteihin, vaikuttimena on usein raha. Mitä isompi urakka, sitä suuremman siivun isännöitsijät, konsultit, suunnittelijat ja urakoitsijat perivät taloyhtiön kassasta. Isännöintifirmoilla on provisiojärjestelmä, ns. isännöitsijän projektinhallintapalkkio: joko tuntitaksa tai tietty prosentti taloyhtiön urakan loppusummasta. Kiinteistöliiton selvityksessä jälkimmäistä pidettiin hieman kyseenalaisena. Se voi vaarantaa isännöitsijän puolueettomuuden ja olla omiaan ruokkimaan rahastusmentaliteettia.

Hyvään hallintoon kuuluu myös huolenpito osakkaiden maksurasituksen kohtuullisuudesta. Jos tunnetaan painostusta tarpeettoman kalliisiin remontteihin, perusteltu ei-sana on paikallaan.

Jorma Laitinen

Rovaniemi

Lue lisää lukijoiden mielipiteitä päivän Kalevasta!

Näin lähetät mielipidekirjoituksen Kalevaan.