Ta­tuoin­ti- ja kes­to­pig­men­toin­ti­vä­reis­tä löytyi ter­vey­del­le vaa­ral­li­sia aineita – saat­ta­vat ai­heut­taa syöpää tai haitata li­sään­ty­mis­tä

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto testautti yhteensä 20 tatuointi- ja kestopigmentointiväriä. Kahdeksan testattua väriä sisälsivät kemikaaleja, jotka saattavat aiheuttaa syöpää tai haitata lisääntymistä.

Nämä tatuointivärit sisälsivät liian suuria pitoisuuksia terveydelle haitallisia aineita.
Nämä tatuointivärit sisälsivät liian suuria pitoisuuksia terveydelle haitallisia aineita.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) testautti yhteensä 20 tatuointi- ja kestopigmentointiväriä. Kahdeksan testattua väriä sisälsivät kemikaaleja, jotka saattavat aiheuttaa syöpää tai haitata lisääntymistä.

Värit sisälsivät erilaisia aromaattisia amiineja, polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä tai raskasmetalleja.

Tukes on ollut yhteydessä värejä myyneisiin yrityksiin ja velvoittanut yrityksiä ottamaan terveydelle vaaralliset tatuointivärit pois myynnistä.

Tukesin testaamat värit hankittiin kotimaisilta yrityksiltä, yhdestä EU-alueelle sijoittuneesta verkkokaupasta ja yhdestä EU:n ulkopuolisesta verkkokaupasta.

Testatuista väreistä kuusi oli pigmentointeihin tarkoitettuja värejä ja 14 tatuointivärejä.

Tatuointi- ja kestopigmentointivärien aineista vain osa jää tatuointikohtaan ja suuri osa kulkeutuu eri puolille elimistöä. Aineille altistuminen voi kestää koko eliniän ajan.

– Tatuointiväreissä käytettyjä aineita ei ole alun perin suunniteltu pistettäväksi ihon sisään, eikä niiden turvallisuutta ole juurikaan tutkittu tässä käyttötarkoituksessa. Tatuointivärien sisältämät vaaralliset aineet saattavat aiheuttaa riskejä ihmisen terveydelle. Riittämättömien tutkimustietojen vuoksi turvallisen pitoisuusrajan asettaminen ei usein ole mahdollista, ylitarkastaja Petteri Talasniemi Tukesista kertoo.

Tatuointivärien sisältämät herkistävät aineet ja ärsyttävät aineet voivat aiheuttaa allergista kosketusihottumaa ja muita paikallisia ihoreaktioita. Tatuointivärien ja syövän välisestä yhteydestä ei ole saatavilla riittävästi tutkimustietoa, eli varmaa tietoa yhteydestä ei ole.

– Tatuointivärien sisältämistä syöpä- ja lisääntymisvaarallisista aineista aiheutuvia terveysriskejä ei voida kuitenkaan poissulkea. Aineet saattavat lisätä ihmisellä syövän riskiä, olla haitallisia lisääntymiselle tai aiheuttaa muita haittoja, 

Viranomaiset eivät Suomessa aiemmin ole testanneet tatuointi- ja kestopigmentointivärejä. Tukes jatkaa tatuointivärien valvontaa myös tulevina vuosina.

Tatuointivärien tuotenimet ja -erät, joissa havaittiin liian suuria pitoisuuksia aromaattisia amiineja PAH-yhdisteitä tai raskasmetalleja:

1. Intenze The Alex De Pase Series, Magenta, (Lot SS265)
2. Arte Stylo, Café (LOT 180624)
3. BioTouch micro pigments black, erä no: 30845
4. Mastor permanent make up dark pink M307, MGF:2016.03.12 EXP 2019.03.12
5. Dynamik BLK LOT: 12026230
6. Bloodline all purpose black exp:01/22
7. Color King Black
8. Color King Orange

Tukesin testauttamien värien testitulokset ovat eräkohtaisia.

Toimi näin ennen kuin otat tatuoinnin

Kysy, ovatko tatuoijan käyttämät tatuointivärit testattuja ja turvallisia.

Kysy, miten hygieniasta on tatuoinnin teon yhteydessä huolehdittu. Puutteet tatuointivärien puhtaudessa tai tatuointitoimenpiteen hygieniassa voivat altistaa bakteeri- ja sieni-infektioille tai veriteitse tarttuville virusinfektioille.

Selvitä, onko tatuoinnin tekijällä tarvittava tieto ja ammattitaito tehdä tatuointeja. Yksityisen henkilön tekemä kotitatuointi voi olla riski.

Jos tatuoinnit aiheuttavat terveysongelmia tai epätavallisilta vaikuttavia oireita, ole yhteydessä terveydenhuollon ammattilaiseen.